Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

20. 11. 2019

Informace k obchodní společnosti města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vztahujících se ke společnosti Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o.

Žádost doručena dne 01.11.2019. Žadatelům byla odeslána odpověď dne 12.11.2019 elektronicky na e-mailovou adresu eemotition@gmail.com. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 04-11-2019.pdf

«Související odkazy

Partnerství