Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

11. 11. 2019

Informace - podkladové materiály RM

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací – kopie podkladových materiálů předložených radě města k projednání.

Žádost doručena dne 31.10.2019. Žadateli byla odeslána odpověď dne 08.11.2019 formou doporučeného dopisu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: podklady-RM.pdf

«Související odkazy

Partnerství