Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

26. 08. 2019

Informace o účasti obchodní společnosti ve veřejné soutěži

Věc: Žádost o informace o účasti obchodních společností ve veřejné soutěži ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Žadatelem byla žádost doručena dne 17.08.2019. Žadateli byla odeslána odpověď dne 26.08.2019 elektronicky do datové schránky. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 8-3-2019.pdf

«Související odkazy

Partnerství