Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

19. 08. 2019

Informace ve věci ochrany ovzduší

Věc: Žádost o informace o přijímání podnětů podle § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a to za období od 01.09.2017 do 31.05.2018.

Žádost doručena dne 07.08.2019. Žadateli byla odeslána odpověď dne 19.08.2019 elektronicky do datové schránky. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 8-2-2019.pdf

«Související odkazy

Partnerství