Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

13. 08. 2019

Žádost o informace - seznam smluv

Věc: Žádost o informace – seznamu smluv uzavřených mezi městem Třeboň a společností Atelier T – plan, s.r.o.

Žádost doručena dne 25.07.2019. Žadateli byla odeslána odpověď dne 13.08.2019 formou doporučeného dopisu. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 1-8-2019.pdf

«Související odkazy

Partnerství