Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

03. 04. 2018

Z 28. jednání zastupitelstva města

Z jednání zastupitelstva města 26. března:
 

Projekt rozvoje Bertiných lázní

Zastupitelstvo města Třeboně schválilo projekt rozvoje Bertiných lázní, který se připravoval více než dva roky. Původně měl zahrnovat jak investici do gastroprovozů, tak rozšíření stávající ubytovací kapacity. Při projednávání projektových dokumentací byl nejvýznamnějším zásahem do rozvojové připravované koncepce názor orgánů památkové péče. Vzhledem k jejich připomínkám byl záměr upravován. Kompromisním výsledkem bylo řešení přístavby se sedlovou střechou s doplněním sedlových střech nad celou uliční frontou lázeňských budov podél Zlaté stoky naproti historickým hradbám města, co projekt nejen významně zdražilo, ale rekonstrukci již nebylo možné provést v plánovaném termínu v roce 2017/18. Realizace byla proto rozdělena na dvě etapy. Varianta, kterou schválilo zastupitelstvo, počítá s rozšířením a rekonstrukcí kuchyně, stravovacích provozů a jídelny Bertiných lázní, spolu s rekonstrukcí a modernizací stávajících pokojů. Valná většina ubytovací kapacity je v provozu již více jak 20 let a je nutné ji důkladně opravit, a to nejen z hlediska technického, ale také provozního. Vedle moderního hotelového systému je nutné provést rekonstrukci koupelen a vyměnit vybavení pokojů tak, aby odpovídalo moderním požadavkům na úroveň kvality poskytovaných služeb. Dále je součástí stavební realizace oprava nevyhovujících až havarijních technologií bazénu včetně bortící se bazénové vany. Totéž platí pro stav normám neodpovídajících schodišť, únikových cest a požárních úseků. Rekonstrukce změní rovněž tvář oblíbené restaurace Adéla, nebo kavárny Terasa bar. První etapa tak zasáhne celý soubor objektů lázní v prostoru mezi Zlatou stokou a cyklostezkou za lázněmi ve všech podlažích a provozech s výjimkou provozu slatin a vodoléčby, které byly rekonstruovány na přelomu let  2014/15), kogenerace a kotelny. Práce by měly začít na podzim 2018 a skončit na konci května 2019.
Odhadované náklady jsou nyní cca 170 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že probíhá další fáze přípravy projektu, bude cena ještě upřesněna. Město Třeboň uhradí stavební práce ve výši cca 119 mil. Kč, které bude financovat s využitím cizích zdrojů prostřednictvím úvěru. Úvěr bude splácen pravidelnými měsíčními splátkami po dobu 10 let. Pokrytí splátek bude zajištěno navýšením příjmů do rozpočtu města nájmu za pronájem lázní od roku 2020.

Zimní stadion

Zastupitelstvo schválilo realizaci stavby zimního stadionu v období let 2018 - 2019. Předpokládané  náklady jsou cca 80 mil. Kč. Novostavba bude umístěna na pozemcích města v lokalitě stávajících sportovišť, kde se nachází sportovní hala, sportovní areál Hliník a tenisové kurty.  Objekt má zahrnovat halu s ledovou plochou, jednostrannou tribuni, technologický a technický provoz, šatny se sociálním zařízením a zázemím, vstupní část a prostory pro občerstvení. Předpokládaným provozovatelem nového zimního stadionu bude obchodní společnost města. S termínem zahájení výstavby zimního stadionu se počítá v období září 2018 a s dokončením v květnu 2019 s tím, že zimní stadion bude v červnu a červenci roku 2019 kolaudován a uváděn do trvalého provozu.


Akce hodné zřetele
 
Dotací byly podpořeny dvě akce hodné zřetele. První z nich je Anifilm, který se bude konat 1.- 6. května 2018.. Mezinárodní festival animovaných filmů je díky své dlouhodobě vysoké úrovni řazen mezi nejprestižnější světové festivaly. V rozpočtu města Třeboně je na akci určeno 300 000 Kč. Mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna patří dlouhodobě k významným kulturním akcím v Třeboni. Letní festival klasické hudby se bude konat ve dnech od 9. - 14. července 2018. Celkem bude realizováno 6 koncertů, na nichž vystoupí významní čeští i zahraniční interpreti. Z rozpočtu získá akce dotaci 120 000 Kč.

Příspěvek pro LSPP

Pro Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s. město uvolní cca 230 000 Kč. Výše dotace je dána počtem obyvatel a částkou 12 Kč na obyvatele a rok. K 1. lednu 2018 bylo zjištěno 8 297 obyvatel Třeboně, což odpovídá dotaci 99 564 Kč.  Z částky ve výši 230 000 Kč bude uhrazena jak dotace na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců, tak částečné pokrytí výdajů spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových prostorách ve výši 130 436 Kč. 

Dar nadaci

Třeboň poskytne finanční dar Nadaci Jihočeské cyklostezky ve výši 25 000 Kč. Město Třeboň je jedním ze zakladatelů a dlouholetým partnerem této nadace. Cílem nadace je koordinace a podpora cyklistiky v Jihočeském kraji, správa a údržba stávajících cyklostezek, jejich prodlužování a podpora vzniku nových úseků, údržba a obnova značení, instalace mobiliáře na cyklostezky, vydávání cyklomap atd. Finanční dar bude použit na výše uvedené činnosti nadace.


Prodej bytu

Bytová jednotka čp. 1052/II o velikosti 2+1 (65,80 m²) v ulici Táboritská je nabídnuta k prodeji. Jedná se o byt ve 3. patře bytového domu. Prodej bude realizován formou obálkové metody, když minimální cena je stanovena ve výši 1 400 000 Kč.

«Související odkazy

Partnerství