Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Rok 2018

28. 03. 2018

Tisková zpráva po 95. jednání rady města

Z jednání rady města dne 21. března 2018:
Dar od SORT

Darovací smlouvy uzavírá město Třeboň jako obdarovaný se Svazkem obcí regionu Třeboňsko jako dárcem. Předmětem daru je mobiliář pořízený svazkem obcí v roce 2012 v akci "Zvýšení bezpečnosti obcí mikroregionu Třeboňsko". Konkrétně se jedná o 2 výstražné blikače včetně solárního napájení a montáže. Blikače jsou umístěné u přechodu pro chodce v ulici Táboritská.

Projekt rekonstrukce křižovatky

Radní schválili dodatek ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace stavebních úprav křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení prací. V průběhu provádění projektových prací se konala setkání s občany města a jejich podněty zpracovatel projektové dokumentace prověřoval  a po odsouhlasení návrhu stavebních úprav je možno pokračovat v projekčních pracích.

Kanalizace U Světa

Dešťová kanalizace se bude budovat v lokalitě U Světa. Jde o stavbu nové oddílné dešťové kanalizace o celkové délce 410 m, přípojky k uličním vpustem a výústní objekt do rybníka Svět. Součástí stavby je také přeložení stávající jednotné kanalizace, která prochází pod stávající budovou šaten na pláži u rybníka Svět. Předpokládaný termín realizace je od 10.května do 13.července.2018, s tím, že stavební práce v prostoru pláže budou dokončeny do poloviny června.


Žádost o dotaci - přechod

Město Třeboň žádá o dotaci z IROP s názvem „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Bezpečná a udržitelná doprava“ pro projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy u kaple sv. Petra a Pavla“.U kaple sv. Petra a Pavla se plánuje vybudování nového přechodu pro chodce včetně osvětlení, dále rozšíření současného veřejného osvětlení, vybudování navazujících chodníků, zálivů pro autobusové zastávky a nástupišť včetně osazení přístřešků pro cestující. Náklady stavby činí cca 5,7 milionu Kč včetně DPH. V rozpočtu města pro rok 2018 je schválená výdajová položka na realizaci této stavby, takže realizace stavby nebude ohrožena ani v případě nezískání dotace.

Smlouva s Národním muzeem

Rada města schválila uzavření smlouvy o spolupráci mezi Národním muzeem, p. o. a Městem Třeboň. Touto smlouvou obě strany sjednávají spolupráci na provozování expozice Galerie buddhistického umění, která je umístěna ve vodárenské věži od architekta Jana Kotěry Na Kopečku.
«Související odkazy

Partnerství