Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Rok 2018

08. 02. 2018

Z 27. jednání zastupitelstva města

Z jednání zastupitelstva města dne 29. ledna 2018:

Polní cesty v Branné

Vedlejší polní cesty V1 a V2 v katastru Branné budou doplněny do priorit realizace Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav. Investorem Plánu je Státní pozemkový úřad.

Odbor územního plánování a stavebního řádu schválení vedlejší cesty původně nedoporučil, jelikož je  tato polní cesta v zastavitelné ploše určené k bydlení. Budoucí výstavba je podmíněna pořízením regulačního plánu. Realizace polní cesty V1 před pořízením regulačního plánu určí další uspořádání území v daném místě, což by mohlo být při pořizování regulačního plánu posuzováno jako chybné rozhodnutí v území.

Zapojení přebytku

Zastupitelé schválili zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu města.. Zůstatek finančních prostředků použitelných k zapojení do rozpočtu činil 107, 5 mil. Kč.

Rezerva obnovy VHI

Příjem města za pronájem vodohospodářské infrastruktury se zvýší na částku 5 324 000 Kč. Současně se navýší rezerva kapitálových výdajů právě pro budoucí financování obnovy vodohospodářské infrastruktury. Zapojení finančních prostředků z nájmu od společnosti Městská Vodohospodářská, s.r.o. schválili zastupitelé.

Nákup osmiveslice

Zastupitelé souhlasili s poskytnutím finančního příspěvku pro oddíl veslování TJ Jiskra Třeboň,  z.s. Celkem 588 000 Kč bude určeno na nákup osmiveslice s využitím pro tréninkovou a závodní činnost od mládeže až po seniorské kategorie. Jde o loď Osma typ 8+, kategorie závodní. Loď bude dovezena z Itálie, v České republice bude upravena pro žákovské kategorie. Předpokládaný termín dodání do Třeboně je březen 2018. Příspěvek je v souladu se schváleným rozpočtem města na letošní rok. Nákup nové osmiveslice významně podpoří další rozvoj třeboňského veslování. Veslařský oddíl TJ Jiskra Třeboň je klub s bohatou historií, který vychoval celou řadu medailistů z Olympijských her, Mistrovství světa dospělých i juniorů a Mistrovství Evropy. Vyrostli zde také Olympijští vítězové z Helsinek z roku 1952 – K. Mejta, J. Havlis, J. Jindra, S. Lusk. Klub obsazuje na veslařských závodech téměř všechny kategorie od mladšího žactva až po dospělé a veteránské závodníky.

Převod pozemků

Bezúplatně budou na město Třeboň převedeny od Státního pozemkového úřadu pozemky v Třeboni, Branné a Břilicích o celkové výměře cca 1400 m2. Jde o pozemky, které navazují na stávající komunikace, či jsou jejich součástí.

Byty U Francouzů

Schválen byl prodej bytových jednotek v domech č. p. 1123 – 1127/II v lokalitě U Francouzů. Město Třeboň v roce 1997 uzavíralo Smlouvy o půjčce a smlouvách budoucích za účelem výstavby bytového domu o celkovém počtu 45 bytů. Nájemní smlouvy na dobu určitou - dvacet let - byly ukončeny v závěru roku 2017.

 

«Související odkazy

Partnerství