Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

16. 12. 2013

Poskytnutí článků v Třeboňském světě

Žádost o poskytnutí článků v Třeboňském světě za období únor - duben 2013
Žádost doručena dne 07.06.2013 na podatelnu - předáno právníkovi MěÚ. Dne 13.06.2013 vydáno rozhodnutí, kterým se žádost co do nezveřejněných příspěvků odmítá a co do zveřejněných se odkazuje na již zveřejněnou informaci. Proti tomuto rozhodnutí podala žadatelka ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje dne 24.06.2013 stížnost (odvolání). Dne 08.07.2013 vydal Krajský úřad Jihočeského kraje rozhodnutí o odvolání, jímž odvolání žadatelky vyhověl, původní rozhodnutí zrušil, a věc vrátil Městu Třeboň k novému projednání. Dne 14.08.2013 žadatelka kontaktovala kancelář starosty s dotazem na postup města s ohledem na to, že jí bylo odvoláním vyhověno. Dne 16.08.2013 byla žadatelkou podána ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje další stížnost na postup města. Dne 19.08.2013 případ předán právníkovi MěÚ. Bylo zjištěno, že rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 08.07.2013, nebylo z důvodu organizačně technických ode dne doručení do datové schránky města nikomu předáno. Prostřednictvím právníka MěÚ navázána e-mailová neformální komunikace se žadatelkou. Dne 22.08.2013 odeslána na Krajský úřad Jihočeského kraje stížnost žadatelky ze dne 16.08.2013. Kancelář starosty zajistila žadatelkou požadované dokumenty v období od 26.08.2013 – 06.09.2013. Rozhodnutím o stížnosti žadatelky byla Městu Třeboň uloženo, aby do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (doručeno 06.09.2013) byly žadatelce poskytnuty požadované informace. Dne 09.09.2013 byly žadatelce prostřednictvím Městské policie Třeboň doručeny požadované dokumenty.  Vzhledem k tomu, že došlo ze strany města k výraznému zdržení s poskytnutí informací, nebyla po žadatelce požadována úhrada nákladů.

«Související odkazy

Partnerství