Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

07. 05. 2021

Informace k rychloměru a právním vztahům mezi městem Třeboň a společností ATS-TELCOM PRAHA a.s.

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace, které se týkají rychloměru výrobní č. TC005146 a právních vztahů mezi městem Třeboň a společností ATS-TELCOM PRAHA a.s.

Žádost byla doručena prostřednictvím datové schránky dne 06.05.2021.

Žadateli byla odpověď odeslána dne 07.05.2021 elektronicky prostřednictvím datové schránky. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

«Související odkazy

Partnerství