Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

25. 03. 2021

Poskytnutí zápisů z jednání dozorčích rad městských společností

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, když obsahem žádosti je poskytnutí informací ve věci obchodních korporací Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Městská Vodohospodářská, s.r.o. a Technické služby Třeboň s.r.o.

Žádost doručena dne 05.03.2021. Žadateli byla odeslána odpověď dne 17.03.2021 písemnou formou zaslaná doporučeně doručovatelem poštovních služeb. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 17-03-21.pdf

«Související odkazy

Partnerství