Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

29. 12. 2020

Poskytnutí informace v souvislosti se započatými stavebními pracemi na pozemku v k. ú. Třeboň

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací v souvislosti se započatými stavebními pracemi na pozemku p. č. 4673 k. ú. Třeboň.

Žádost žadatelky byla v elektronické formě doručena dne 14.12.2020 a následně doplněna dne 21.12.2020.

Žadatelce byla odpověď odeslána dne 28.12.2020 prostřednictvím datové schránky. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadatelce požadovány.

«Související odkazy

Partnerství