Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

18. 12. 2020

Informace k rodinnému domu

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací, které se týkají rodinného domu č. p. 157 v k.ú. a obci Domanín.

Žádost žadatele byla v elektronické formě doručena dne 11.12.2020.

Žadateli byla odpověď odeslána dne 18.12.2020 prostřednictvím datové schránky. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

«Související odkazy

Partnerství