Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

24. 11. 2020

Informace o poskytnutí kopie rozhodnutí či souhlasu opravňujícího k provedení stavby

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí kopie rozhodnutí či souhlasu opravňujícího k provedení stavby.

Žádost žadatele byla v elektronické formě doručena dne 16.11.2020.

Žadateli byla odpověď odeslána dne 24.11.2020 prostřednictvím elektronické pošty. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

«Související odkazy

Partnerství