Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

08. 10. 2020

Propad příjmů v rozpočtu města

V souvislosti s událostmi souvisejícími s nouzovým stavem, opatřeními přijatými Vládou České republiky v boji proti koronaviru a s celkovým vývojem ekonomiky v letošním roce nedojde k naplnění všech rozpočtovaných daňových příjmů. Dle propočtu, který vychází z dat, která má město Třeboň k dispozici k dnešnímu dni, předpokládáme nenaplnění daňových příjmů o částku 17,8 mil. Kč. V návaznosti na uzavření lázní přijala rada města usnesení, kterým došlo ke snížení nájemného společnosti Slatinné lázně Třeboň o 6,6 mil. Kč. Schválený rozpočet města také obsahuje položku příjmu z prodeje bytových jednotek ve výši 1,8 mil. Kč. Ani tato položka nebude naplněna z důvodu neuvolnění žádného městského bytu vhodného k prodeji.

Celkem je tedy potřeba řešit výpadek příjmů ve výši 26,2 mil. Kč.

K vyrovnání nenaplněných příjmů odsouhlasili radní města na svém posledním jednání zapojení mimořádných příjmů v celkové výši 15,7 mil. Kč. Dále bylo přistoupeno k úsporným krokům a to v podobě nezrealizování plánovaných aktivit či jejich zrealizování v omezeném rozsahu. Tímto krokem se poníží letošní plánované výdaje o 10,5 mil. Kč. Rada tento krok vedoucí k vyrovnání rozpočtu odsouhlasila, ale je třeba jej předložit na nejbližší jednání zastupitelstva města.

«Související odkazy

Partnerství