Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

26. 08. 2020

Informace ve věci vydání rozhodnutí s určením časové lhůty pro napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací ve věci vydání rozhodnutí pro napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Žádost žadatele byla prostřednictvím datové schránky doručena dne 17.08.2020.

Žadateli byla odpověď odeslána dne 25.08.2020 elektronicky prostřednictvím datové schránky. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

«Související odkazy

Partnerství