Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

24. 08. 2020

Informace o instalaci pevné překážky na hrázi vodní plochy a stavu bezpečnostního přelivu

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací o instalaci pevné překážky na hrázi vodní plochy a stavu bezpečnostního přelivu.

Žádost žadatele byla prostřednictvím datové schránky doručena dne 12.08.2020.

Žadateli byla odpověď odeslána dne 24.08.2020 elektronicky prostřednictvím datové schránky. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

«Související odkazy

Partnerství