Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

30. 07. 2020

Informace - poskytnutí hlášení o produkci a nakládání s odpady města Lomnice nad Lužnicí za roky 2018 a 2019

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí kopie hlášení o produkci a nakládání s odpady města Lomnice nad Lužnicí za roky 2018 a 2019.

Žádost žadatele byla v písemné formě doručena dne 20.07.2020.

Žadateli byla odpověď odeslána dne 30.07.2020 elektronicky prostřednictvím emailové schránky. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

«Související odkazy

Partnerství