Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

27. 07. 2020

Informace z rozhodnutí vydaných MěÚ Třeboň dle zák. č. 183/2006 Sb.

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných MěÚ Třeboň dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za období od 01.04.2020 až 30.06.2020.

Žádost doručena dne 20.07.2020.

Žadatelce byla odpověď odeslána dne 27.07.2020 elektronicky prostřednictví emailové schránky. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadatelce požadovány.

«Související odkazy

Partnerství