Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

17. 07. 2020

Informace o dodržování lhůty 15 dnů dle zákona č. 247/2000 Sb.

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací o dodržování lhůty 15 dnů dle zákona č. 247/2000 Sb.

Žádost žadatele byla v elektronické formě doručena dne 09.07.2020.

Žadateli byla odeslána odpověď dne 17.07.2020 elektronicky, prostřednictvím emailové schránky. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

«Související odkazy

Partnerství