Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

25. 06. 2020

Přijetí krajských dotací pro Třeboň

Město Třeboň získá do svého rozpočtu dvě dotace od Jihočeského kraje na základě úspěšně podaných žádostí o finanční podporu. V prvním případě radní schválili přijetí finanční částky ve výši 70 tis. Kč, které jsou určeny na realizaci projektu Historické slavnosti Jakuba Krčína. „Celkově se předpokládají náklady na tuto akci ve výši 230 tis. Kč včetně DPH. Žádali jsme o 197 tis. Kč, což byla výše uznatelných výdajů. Kraj významně krátil své dotační zdroje s ohledem na pandemii, tudíž jsme rádi i za těchto poskytnutých 70 tis. Kč. Slavnosti se uskuteční v upraveném rozsahu jednoho dne tak, abychom reflektovali opatření, která budou platná pro pořádání kulturních akcí.

Druhá dotace schválená radními k přijetí do rozpočtu města je ve výši 25 tis. Kč. Tato částka bude dorovnána částkou 12 tis. Kč coby vlastní podíl města a celkově bude použita na realizaci Jihočeského festivalu zdraví Třeboň 2020. Tématem festivalu letošního ročníku bude péče o dvojčata.

«Související odkazy

Partnerství