Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Workoutové hřiště v Třeboni bude mít samostatný vstup

V roce 2018 bylo postaveno v areálu veřejného koupaliště u rybníku Svět workoutové hřiště. Vstup do něj je možný pouze hlavním a to placeným vstupem. Původní záměr však byl na bezplatné zpřístupnění tohoto hřiště pro širokou veřejnost. Radní města Třeboně schválili uvolnění částky 200 tis. Kč na vybudování samostatného vstupu, nezávislého na provozu koupaliště. Podél oplocení tenisových kurtů bude zřízen nový přístupový chodník. Tento chodník bude navazovat na přístupovou pěšinu ke kurtům z ulice U Světa.

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Prominutí poplatku za předzahrádky

Radní města Třeboně na 39. jednání schválili prominutí místního poplatku za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb tzv. předzahrádky. Důvodem je zmírnění negativních dopadů do ekonomické sféry podnikatelů v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a následným nařízením vlády o uzavření některých provozoven. Poplatek bude prominut na dobu od 11. 05., kdy vláda umožnila opětovné zprovoznění předzahrádek až do 25. 05., kdy budou smět restaurace otevřít i své vnitřní provozy.

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Pronájem nebytového prostoru v ulici Chelčického v Třeboni

Radní města Třeboně schválili opětovné zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v ulici Chelčického v Třeboni. Budova má číslo popisné 1/II a pronajímaný prostor se nachází v prvním nadzemním patře. Jedná se o prostory v budově Domu s pečovatelskou službou tzv. DPS I. Výměra podlahové plochy je 39,06 m2. Prostor byl opakovaně zveřejněn k pronájmu, ale nepřihlásil se doposud žádný zájemce. Proto radní rozhodli o snížení výše minimálního nájemného na 1 000 Kč/m2/rok. Nabídky budou předloženy formou obálkové metody s výše uvedenou minimální sumou.

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Obnova v historickém centru Třeboně

Město Třeboň získalo státní finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v celkové výši 1,08 mil. Kč. Členové pracovní skupiny byli seznámeni s přijatými žádostmi o podporu z této dotace. Návrh rozdělení byl předložen radě města a následně zastupitelstvu. Žadateli, kteří dotaci získají, jsou tři fyzické osoby, čtyři právnické osoby a ve třech případech město samotné. Dotace spolu s vlastními náklady a podílem města bude využita například na výměnu dřevěných oken na staré radnici, restaurování Jordánovy kašny, opravu fasády a výměnu klenbových prvků Hradecké brány, kdy v těchto třech případech jde o kulturní památky v majetku města. Dále bude poskytnuta dotace na výměnu střech v několika budovách v Husově ulici ve vlastnictví právnických či fyzických osob, výměnu oken či opravu omítek na budovách na Masarykově náměstí.

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Pozemky v Třeboni určené k prodeji

Zastupitelstvo města Třeboně schválilo na svém posledním jednání prodeje dvou pozemků. V prvním případě se jedná o pozemek o výměře 160 m2 parcelní číslo KN 33/1 v Krčínově ulici proti Krčínovu domu. Forma prodeje se uskuteční obálkovou metodou s minimální nabídkovou cenou 1,6 mil. Kč bez DPH. Tento pozemek se nachází v historické části města, je přístupný po veřejné místní komunikaci, od které je oddělen ohradní zdí s vjezdovými vraty. Povrch pozemku je tvořen šotolinou a je dlouhodobě nevyužívaný. Jedná se o poslední nezastavěnou pozemkovou parcelu, která je územním plánem města Třeboně určená k funkčnímu využití dle kategorie jako „plocha smíšená obytná – městské jádro (SM)“. Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce města, kde je možné získat více informací.

Druhým záměrem prodeje je skupina pozemků o celkové výměře 20 612 m2. Pozemky se nachází v katastrálním území Třeboň – ZTV Břilice. Největší výměru má pozemek s 9 099 m2.  Prodej se uskuteční formou obálkové metody s minimální nabídkovou cenou 700 Kč/m2. Dle územního plánu města se jedná o zastavitelné území. Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce.

«Související odkazy

Partnerství