Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 03. 06. 2020

Stávková pohotovost starostů

Přiložený soubor: stavkova-pohotovost-starostu.pdf

Vyvěšeno: 01. 06. 2020

Řešení bezpečnosti dopravy v Třeboni

Město Třeboň se průběžně věnuje zvyšování bezpečnosti dopravy ve městě i jeho místních částech. Na realizaci těchto projektů často přispívají dotace.
V roce 2017 se realizoval projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v místní části Třeboň – Břilice“, jehož předmětem bylo osvětlení přechodu pro chodce v Břilicích - na konci cyklostezky mezi Třeboní a Břilicemi. Na realizaci tzv. „Oranžového přechodu“ přispěla Nadace ČEZ.
O rok později byl na Holičkách realizován projekt „Město Třeboň – Zvýšení bezpečnosti dopravy u kaple sv. Petra a Pavla“. Jednalo se o posun přechodu pro chodce přes hlavní komunikaci I/24 (směr Majdalena) a jeho provedení tak, aby byl bezpečnější a splňoval v současné době platné normy. Dále byly posunuty autobusové zastávky pro linkovou dopravu a byla upravena křižovatka s místní komunikací v ul. U sv. Petra a Pavla. U přechodu pro chodce byly zřízeny signální a varovné pásy a veřejné osvětlení. Projekt byl podpořen dotací z Integrovaného regionálního operačního programu z výzvy vyhlášené MAS Třeboňsko, o.p.s.
V květnu tohoto roku schválila rada města předložení žádosti o dotaci opět z Integrovaného regionálního operačního programu (výzva vyhlášená MAS Třeboňsko o.p.s.), a to na vybudování nových chodníků v místní části Přeseka podél silnice III/15511 (příjezd do Přeseky od Rožmberka). V rámci projektu budou také zřízena dvě místa pro přecházení. Pokud bude akce podpořena dotací, což se dozvíme přibližně na podzim, bude projekt realizován v příštím roce. Cílem projektu je v první řadě zvýšení bezpečnosti pěších, cyklistů i motoristů a zlepšení dostupnosti objektů občanské vybavenosti.

Jaroslava Žemličková

Vyvěšeno: 28. 05. 2020

Dotace na vybudování chodníku v Přesece

Radní města Třeboně schválili na svém posledním jednání podání žádosti o podporu projektu vybudování chodníku podél silnice III/15511 v Přesece (komunikace na příjezdu do Přeseky od Třeboně). Žádost bude podána v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Bezpečná a udržitelná doprava. Celkové předpokládané náklady na chodník jsou vyčísleny na částku 1,6 mil. Kč včetně DPH. Na jednání rady města byl jmenován i projektový tým, který se bude podílet na zpracování žádosti a jejím podání. Obsahem projektu bude výstavba chodníků. Díky tomu se odkloní chodci z komunikace a tím se zvýší bezpečnost v dopravě. Celková délka chodníků je 217 m a šířka od 1,5 do 2m. V rámci projektu se rovněž upraví křižovatka u dětského hřiště tím, že se zmenší a vytvoří se místo pro přecházení.

Vyvěšeno: 27. 05. 2020

Mobilní pracoviště Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra

Služby mobilního pracoviště Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR budou k dispozici každou 3. středu v měsíci. Bližší informace v přiloženém letáku.

Přiložený soubor: ZPMV.pdf

Vyvěšeno: 21. 05. 2020

Obnovení městské autobusové dopravy

Vzhledem k rozvolňování vládních opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií a k částečnému otevření základních škol, dojde od 25. května 2020 k obnovení provozu městské autobusové dopravy v Třeboni. Linka bude jezdit opět v plném rozsahu dle jízdního řádu platného před dočasným zrušením dne 24. března 2020.

«Související odkazy

Partnerství