Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 22. 06. 2020

Třeboňská Beseda má nového nájemníka

Již je známý nový nájemník Besedy, který začne fungovat od září tohoto roku. O prostory a jejich podnájem projevili zájem čtyři uchazeči. Tito zájemci byli lázněmi osloveni, aby předložili nabídky. Hodnotící komise prostudovala dostupné podklady. Nejvýhodnější nabídka byla předložena panem Voldřichem, který je současným provozovatelem restaurace Beseda. Posuzováno bylo několik kritérií, prioritně nabízená cena, podnikatelský záměr a  reference. Na základě těchto kritérií komise navrhla jako nejvhodnějšího kandidáta pana Voldřicha. Jeho nabídka byla s nejvyšší cenou, odpovídajícím záměrem a s ohledem na to, že dlouhodobě provozuje restauraci, je zde dostatečná záruka úspěšného pokračování provozu celé Besedy.

Vyvěšeno: 16. 06. 2020

Rekonstrukce veřejného prostranství na Palackého náměstí

V pondělí 15.06. se uskutečnilo slavnostní otevření nově zrekonstruovaného prostranství před nákupním centrem Hliník. Členové vedení města přestřižením pásky pomyslně otevřeli tento prostor.
Práce prováděné na revitalizaci se zrealizovaly během třech měsíců. Úprav bylo mnoho. Položily se nové povrchy a vznikly dvě části prostoru. V jedné bude možno relaxovat a druhou část tvoří komunikace zkracující pohyb. Zpevněné plochy jsou materiálově, barevně a velikostně odlišeny. Relaxační část jsme vybavili novým mobiliářem a pomyslnou třešničkou na dortu je vodní prvek, který dotvoří relaxační zónu a poskytne osvěžení pro období horka. Technologie vodního prvku umožní výtrysky napěněného proudu vody, mlžícího systému a efekty tryskání budou měněny v závislosti na nastavení řídícího softwaru. Zkrášlení se neobejde bez zeleně. Nově vznikly dva větší smíšené ostrůvky, v každém z nich jsou vysázeny dva stejné druhy listnatých stromů (dřezovce a platany) s možností regulování jejich koruny, keře, letničky, trvalky a trávy. Kolem solitérního stromu (ginkgo biloby) v blízkosti stávajících hodin je vytvořen kruhový trvalkový záhon a kruhová lavička. Na stávající stojan s hodinami je osazeno vyrobené zařízení s USB koncovkami sloužící pro nouzové dobíjení mobilních telefonů.

Vyvěšeno: 12. 06. 2020

Nová vrata pro požární zbrojnici v Branné

Radní města Třeboně schválili v rámci svého posledního zasedání přijetí dotace ve výši 125 tis. Kč. Tato finanční částka pokryje částečné náklady na výměnu vrat a zvětšení otvoru vjezdu požárního vozidla hasičů z Branné. Dojde k výměně dvoukřídlých vrat za sekční vrata s elektrickým pohonem a pořídí se i sekční pohon na stávající vedlejší dvoukřídlá vrata v přístavbě zbrojnice. Celkové předpokládané náklady jsou 193 tis. Kč. Město tuto akci podpoří částkou 74 tis. Kč, která pokryje zbývající potřebné náklady na výměnu vrat a projektovou dokumentaci, kterou bylo třeba pořídit.

Vyvěšeno: 12. 06. 2020

Město Třeboň získalo dotace na opravu dalších perliček kulturního dědictví

Radní města Třeboně na svém posledním jednání schválili přijetí dotací Jihočeského kraje, o které úspěšně zažádalo město začátkem roku.  Předmětem žádostí bylo zrestaurování opony v divadle J. K. Tyla a kovového kříže v Nové Hlíně.

 Historická opona divadla J. K. Tyla je vlivem špatného stavu plátna spouštěna pouze minimálně. Stav malované opony byl posouzen odborníky z Národního památkového ústavu a odbornou restaurátorkou. Obě expertní posouzení se shodují na nutnosti provedení udržovacího restaurátorského zásahu pro zachování opony a obnovení její funkčnosti. Opona byla vytvořena v roce 1871 malířem Františkem Skálou z Písku.

„Restaurování by mělo být rozděleno do dvou etap. Nyní jsme dotací získali prostředky na první etapu, kdy by se měla provést oprava konstrukčního poškození na rubové straně opony a navíjecí válec. Tato první etapa je odborníky vyčíslena na částku 281 tis. Kč včetně DPH. Žádali jsme o dotaci ve výši 168 tis. Kč a získali jsme od kraje 100 tis Kč. Původně plánovaná spoluúčast města v částce 113 tis. Kč se tady musí zvýšit na 181 tis Kč.“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová. V následujících letech bude nutné provést ještě druhou etapu oprav, kdy se zrealizuje obnova malované lícové strany. Zde jsou náklady vyčísleny odborníky na částku 652 tis. Kč. Pro druhou etapu by město opět podalo žádost o dotaci v následujících letech.

Dalším schváleným příjmem do rozpočtu města je přijetí dotace ve výši 35 tis. Kč na opravu kříže v centru místní části Nová Hlína, který spolu se zvonicí tvoří dominantu této lokality. V letní turistické sezóně tudy projíždí velké množství cyklistů. Kříž s kovovou plastikou Ježíše Krista a Panny Marie se obnoví díky očištění povrchu a nanesení nových ochranných vrstev. Obnoví se i nápis INRI na kříži a po těchto procedurách se kříž vrátí zpět do podstavce, který se rovněž zrekonstruuje. „Kovové části kříže a zvonice jsou v současné době značně zkorodovány a znečištěny prachem, mechy a lišejníky. Ochranným pozlacením plastik na kříži dojde nejenom k prodloužení životnosti památky, ale také k cílenému optickému zviditelnění. Žádali jsme o stejnou částku, jakou jsme i obdrželi. Finančně se na opravě bude město podílet částkou 60 tis. Kč.“ dodal k žádosti o dotaci starosta města Jan Váňa.

Radní schválili stejně tak i třetí přijetí dotace. V tomto případě bude rozpočet města posílen částkou 140 tis. Kč od Ministerstva kultury  z programu Podpory obnovy kulturních památek. Město žádalo o finanční podporu určenou na opravu kaple Korunování Panny Marie v Třeboni U Trojice. „Žádali jsme o stejnou částku, kterou i obdržíme a to na zrestaurování malířské výzdoby. Nutný je restaurátorský zásah na vnějších i vnitřních omítkách této nemovité kulturní památky. Celkově je za opravu nutno zaplatit 180 tis. Kč, tudíž se město bude podílet na financování částkou 40 tis. Kč.“ doplnila místostarostka Grammetbauerová.

Vyvěšeno: 12. 06. 2020

Expozice ve vodárenské věži bude do konce roku 2020

V červnu se po uzavírce vlivem pandemie znovu otevřely dveře vodárenské věže na Kopečku v Třeboni. Radní města Třeboně na svém posledním jednání schválili dodatek ke smlouvě o výpůjčce expozice, která je ve věži umístěna. Věž je evropským unikátem a skrývá netradiční propojení dvou světů a tři mimořádná

překvapení – je zároveň technickou památkou, uměleckou galerii a rozhlednou v jednom. V rámci komentovaných prohlídek se dozvíte mnohé o historii této cenné industriální památky, o jejím slavném autorovi Janu Kotěrovi i o evropsky unikátní expozici obrazového uměni Mongolska, Tibetu a Číny, kterou ve svých útrobách skrývá. O současnou podobu interiéru a expozici Galerie budhistického umění se zasloužil třeboňský rodák Milan Klečka a velká část sbírky je nyní v majetku Národního muzea resp. jeho pobočky – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Radní na svém jednání schválili prodloužení výpůjčky expozice do konce tohoto roku.

 

«Související odkazy

Partnerství