Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 07. 05. 2021

Obnova v historickém centru Třeboně

Město Třeboň získalo státní finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v celkové výši 440 tis. Kč. Členové pracovní skupiny byli seznámeni s přijatými žádostmi o podporu z této dotace. Návrh rozdělení byl předložen radě města a následně zastupitelstvu. Žadateli, kteří dotaci získají, jsou tři fyzické osoby a v jednom případě město samotné. Dotace spolu s vlastními náklady a podílem města bude využita na restaurování nástěnné malby v interiéru objektu v Husově ulici, opravu omítek  a oken domu na Masarykově náměstí nebo v Husově ulici a stejně tak na výměnu části špaletových oken v budově staré radnice na náměstí.

Vyvěšeno: 07. 05. 2021

Revitalizace prostranství mezi Domy s pečovatelskou službou v Třeboni

Zastupitelstvo města schválilo posílení rozpočtové položky určené na revitalizaci prostranství mezi budovami Domů s pečovatelskou službou (tzv. DPS) I a II o částku ve výši 3 mil. Kč. V rozpočtu města byla na realizaci této akce schválena položka  v částce 2,5 mil. Kč. Po vypracování projektové dokumentace byla na provedení stavby vypsána veřejná zakázka. Předmětem této zakázky na stavební práce bylo provedení nových zpevněných ploch s osazením centrálního vodního prvku, dále doplnění nového městského mobiliáře, instalace veřejného osvětlení a výsadba vhodných rostlin zkrášlujících toto místo. O realizaci projevila zájem jediná firma s nabídkou za 5,1 mil Kč včetně DPH. Rada města s přihlédnutím na tyto skutečnosti rozhodla o zrušení veřejné zakázky.

„Na celou věc jsme nerezignovali. Prostranství mezi budovami DPS neslouží pouze pro jejich obyvatele. Funguje jako jedna z hlavních tras pro pěší, kteří se pohybují z předměstí do centra města. Nejen obyvatelé DPS tuto lokalitu využívají k procházkám a setkání na čerstvém vzduchu. Navíc Třeboň je lázeňským městem, kde nesmí podobná prostranství chybět a kde symbolika vodních prvků dotváří tu správnou atmosféru.“ doplnil argumentaci starosta města PaedDr. Jan Váňa.

Zastupitelé schválili navýšení položky. Urychleně se vypíše nová veřejná zakázka s tím, že vlastní realizace je plánovaná od 12. 07. do 30. 09. 2021.

Vyvěšeno: 29. 04. 2021

Město Třeboň podpoří Nadaci Jihočeské cyklostezky

Radní města schválili poskytnutí daru ve výši 10 tis. Kč Nadaci Jihočeské cyklostezky. Město Třeboň je jedním ze zakladatelů a dlouholetým partnerem této nadace. Cílem nadace je koordinace a podpora cyklistiky v Jihočeském kraji a mezi její hlavní činnosti patří správa a údržba stávajících cyklostezek, jejich prodlužování a podpora vzniku nových úseků, údržba a obnova značení, instalace mobiliáře na cyklostezky, vydávání cyklomap atd. Finanční dar bude použit na výše uvedené činnosti nadace. Tato částka je každoročním příspěvkem nadaci a je s ní v rozpočtu počítáno i pro letošek.

Vyvěšeno: 29. 04. 2021

V květnu započne rekonstrukce ulice Sídliště v Třeboni

Radní města Třeboně schválili na posledním dubnovém jednání výpůjčku pozemků, které využije dodavatel stavebních prací spojených s rekonstrukcí ulice Sídliště v Třeboni a to v termínu od 10. 05. do 10. 11. 2021.

Předpokládaná hodnota zakázky byla 11 mil. Kč bez DPH. Jako nejlepší nabídka byla doporučena a schválena nabídka ve výši necelých 9,5 mil Kč. Předmětem úprav bude kompletní rekonstrukce komunikace, výměna kanalizace a vodovodu včetně přípojek, výměna veřejného osvětlení a kabelové rozvody. Součástí bude i kompletní výměna plynovodu a překládka trasy sítě elektronických komunikací resp. sdělovacích kabelů, které ale budou realizovat jejich vlastníci (poskytovatelé služeb) ve spolupráci s městem.  Výpůjčka pozemků bude rozdělena do různých segmentů dle aktuální potřeby a to proto, aby se stavební technika mohla po pozemcích pohybovat.

Vyvěšeno: 29. 04. 2021

Chybějící lávka přes Starou řeku za Třeboní

S přicházející turistickou sezonou se opět množí dotazy, co se stalo s lávkou přes Starou řeku za Třeboní na žluté turistické trase směrem na novořeckou hráz. Letitá lávka byla součástí oblíbené trasy cyklovýletů nejen pro místní ale i pro turisty. Bohužel lávka podlehla zubu času a byla stržena. Za město Třeboň jsme se o tomto dozvěděli až na základě vlastního zjištění. Zapátrali jsme po vlastníkovi pozemků. Ukázalo se, že lávka spadá do majetku Lesů České republiky (LČR), které jsme oslovili s požadavkem na obnovu lávky, která byla významným komunikačním napojením nejen pro cyklisty. Bohužel z vyjádření LČR jsme byli informováni, že není v rozpočtových možnostech ani plánech lávku opět postavit. Oslovili jsme v rámci jednání rovněž Povodí Vltavy. Odpověď byla stejná. Zároveň je nutné konstatovat, že finanční možnosti města v současné době neumožňují stavbu lávky na cizím pozemku. Přesto všechno jsme snahu nevzdali a požadavek vznesli i na Jihočeský kraj, konkrétně na Jihočeskou centrálu cestovního ruchu a stejně tak na Nadaci Jihočeské cyklostezky. Byť obě instituce uznali důležitost napojení lávkou, tak se doposud nepodařilo najít relevantní finanční zdroje. Situace na Staré řece je o to vážnější díky brodu, který v blízkosti lávky je. Hlavně místní vědí, že brod je při nižším průtoku lehce překonatelný. Avšak při větším proudu vody hrozí nezvládnutí přebrodění a s tím spojené riziko úrazu. Upozorňujeme tedy všechny, aby zvážili pečlivě stav vody a eventuální využití brodu. Výletní trasu je možné upravit a využít některý z mostů níže nebo výše po toku Staré řeky.

Snahu o výstavbu lávky nevzdáváme a budeme nadále hledat adekvátní finance na její vystavění.

«Související odkazy

Partnerství