Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 25. 11. 2019

Město Třeboň podpoří Hospicovou péči sv. Kleofáše

Rada města Třeboně projednala žádost hospice o dotaci, která by dofinancovala celoroční provoz a to v položkách mzdových nákladů a navazujících služeb. Domácí hospicová péče pomáhá nemocným  pacientům a jejich rodinám poskytováním zdravotní péče, sociálních služeb, poradenstvím a rovněž půjčují zdravotní a kompenzační pomůcky. Jedná se o významnou a potřebnou sociální službu, která je poskytována formou kvalitní paliativní péče v poslední fázi života klientů. Radní jednohlasně schválili přidělení částky ve výši 100 tis. Kč.

„V průběhu roku dostal od města Hospic sv. Kleofáše na činnost příspěvek ve výši 250 tis. Kč. S růstem objemu služeb se ukázalo, že je to částka nedostatečná. Rada proto částku 100 tis. Kč navrhla a schválila, ale jelikož jde o částku přesahující naše kompetence, musí být schválena i zastupitelstvem na jeho prosincovém jednání,“ uvedla místostarostka Jana Grammetbauerová.

Vyvěšeno: 25. 11. 2019

Město Třeboň zveřejní nové záměry nájmů dvou bytů

Radní města Třeboně schválili zveřejnění záměru pronájmu dvou bytů a to v ulici Daskabát a Dukelská. První z bytů v ulici Daskabát č.p. 73/II je o velikosti 1+0 s výměrou 34,85 m2. Zájemci se mohou o byt ucházet formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky bude stanovena na 64,- Kč/m2/měsíc. Byt je v prvním nadzemním podlaží bytového domu a je vybaven kuchyňskou linkou, sporákem, digestoří, měřícím zařízením na topení a bojlerem. V roce 2016 zde byla vyměněna podlahová krytina z PVC.

Druhý byt v ulici Dukelská je o velikosti 2+1 s výměrou 96,6 m2 v čísle popisném 148/II. Zájemci se mohou o byt ucházet formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky bude stanovena na 90,- Kč/m2/měsíc. Byt je v druhém nadzemním podlaží domu, kde jsou celkem 3 byty. Mezi vybavení bytu patří kuchyňská linka, sporák, plynový kotel a bojler. V roce 2017 zde byla vyměněna podlahová krytina, okna, plynový kotel, sporák a opraveny omítky, kuchyňská linka, obklady a to celé v hodnotě 200 tis. Kč.

Uchazečem může být každý člověk s bydlištěm v Třeboni a místních částech nebo se stálým pracovním místem v této lokalitě po dobu minimálně 6 měsíců. Byty budou zveřejněny po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno: 25. 11. 2019

Autobusová doprava v Třeboni bude mít nový spoj

Rada města Třeboně projednala a schválila uzavření dodatku ke smlouvě o veřejných službách, díky kterému bude zřízen nový spoj městské hromadné dopravy v Třeboni. „Od září 2019 provozujeme nový systém autobusové dopravy. Při stanovování jízdního řádu bylo vycházeno z dat, která nebyla dostatečně relevantní. Provoz pravidelně každý týden monitorujeme a vyhodnocujeme. Zároveň jsme v současné době zaznamenali požadavky na zřízení tohoto nového spoje, sloužícího k přepravě občanů k lékařům v ranních hodinách, tedy bezprostředně po jejich příjezdu do města z jiných obcí. Nová linka má číslo 19, délka trasy činí přibližně 4,3 km a náklady na den se pohybují kolem částky 144 Kč. Nový jízdní řád bude platný od 2. prosince,“ upřesnil informace starosta města Jan Váňa.

Vyvěšeno: 25. 11. 2019

3. mateřská škola Jeronýmova chce zlepšit předškolní vzdělávání prostřednictvím dotace

Krásný projekt zaměřený na předškolní vzdělávání dětí předložila zřizovateli tedy městu 3. MŠ Třeboň. Školka by si ráda pořídila zahradní domek s kuchyňkou a ponky, vysadila popínavé rostliny, postavila vrbové iglú a tunel a jako třešinku na dortu výsadbu stromů a keřů typických pro naši krajinu. Detailní žádost přibližuje záměr projektu. V prostorách dětské kuchyňky budou dětem k dispozici výhradně přírodní materiály. Děti tak budou mít možnost poznávat přírodniny a seznamovat se s přírodními strukturami. Venkovní učebna jim usnadní poznávání jehličnatých stromů a jejich plodů. Druhá část zahradního domku bude využita jako “praktická studovna“, kde budou dětem k dispozici obrázkové encyklopedie k určování rostlin a poznávání hmyzu, lupy a názorné obrázky. Boční strana zahradního domku bude určená a přizpůsobená pro výsadbu popínavých rostlin. Děti tak budou moct sledovat celý proces od klíčení semínek až po sklizení plodů rostlin (například okrasných fazolí), které pak mohou využívat ve venkovní kuchyňce ke hře.  Na tento zahradní domek bude navazovat vrbové iglú, jehož prostor bude sloužit pro volnou hru dětí.. Poskytne stín a relaxační zónu nejen v horkých letních dnech. Vrbové prvky umožní pozorovat změny rostliny v průběhu ročních dob. Závěrem se do projektu vložila poslední část, která obsahuje výsadbu stromů a keřů domácího původu. Výsadba především jedlých druhů plodin keřů a stromů dá prostor pro získání poznatků o užitečnosti a využití plodů a o významu stromů a rostlin pro čištění vzduchu a vytvoření domova pro drobné živočichy a ptactvo.

„Ředitelka školky by ráda projekt zrealizovala díky dotaci od Ministerstva životního prostředí pro oblast environmentální prevence. Podpora poskytne 85 % a zbylých 15 % je spoluúčast, kterou si uhradí školka sama ze svého rezervního fondu. Mateřinka musí mít radou města schváleno, že smí předložit žádost o dotaci na ministerstvo. Budeme doufat, že žádost bude vysoce hodnocena a kladně vyřízena,“ doplnila informaci o schváleném materiálu místostarostka Jana Grammetbauerová.

Vyvěšeno: 25. 11. 2019

Město Třeboň podpoří pečovatelskou službu

Rada města Třeboně schválila na svém posledním jednání navýšení příspěvku ve výši 61 tis. Kč pro Oblastní charitu Třeboň. Tato organizace získala letos na výkon pečovatelské služby od města již 200 tis. Kč. Příspěvek od města je ve výši 0,50 Kč na 1 Kč přijatých a vyúčtovaných úhrad klientů se čtvrtletním vyúčtováním a proplácením ze strany města. Za poslední období došlo k markantnímu navýšení počtu úkonů v rámci pečovatelské služby., která je poskytovaná obyvatelům města Třeboně. Počet klientů se příliš nemění, ale počty úkonů rostou. Mezi činnosti, které jsou takto klientům nabízeny, patří například dovoz jídla, podávání jídla, oblékání, přesun na lůžko či vozík, osobní hygiena, úklid domácnosti, praní, žehlení, nákup a běžné pochůzky či doprovod k lékaři. Navýšení příspěvku musí ještě schválit i zastupitelstvo na svém příštím prosincovém jednání.

„Charita není jediným subjektem, který dotujeme, aby poskytoval své služby na území Třeboně. Mezi další firmy patří Ledax či Hospic sv. Kleofáše. Populace nám stárne, mladí se stěhují do větších měst a rodiny klientů pečovatelské služby nemají dostatek času, aby se svým příbuzným věnovali, proto jsme rádi, že se tyto a další služby na území Třeboně nachází a neváháme je podporovat,“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová.

«Související odkazy

Partnerství