Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 30. 07. 2020

Finanční posílení krizového řízení města Třeboně

Radní města Třeboně schválili posílení rozpočtu na krizové řízení města Třeboně. S ohledem na pandemii koronaviru se položky určené na oblast krizového řízení výrazně vyčerpaly. Je třeba brát  v úvahu pravděpodobnost příchodu druhé vlny a nakoupit do rezervy respirátory, speciální obleky a ochranné štíty. „Z první vlny koronaviru jsme se stačili zásobit dezinfekcí na ruce a plochy. Stejně tak máme rezervu ochranných roušek. Vývoj počtu onemocněných však celorepublikově roste, proto jsme se rozhodli preventivně nakoupit respirátory a další ochranné prostředky.“ dodal starosta města Jan Váňa. Rozpočet krizového řízení se navýší o částku 60 tis. Kč. Z toho bude na ochranné pomůcky použito 40 tis. Kč a 20 tis. Kč. se alokuje na opravy a udržování. „V případě oprav a údržby docházelo od začátku roku k častým opravám vozidel požární ochrany a zároveň jsme nezískali dotaci na nákup pneumatik pro hasičskou stříkačku, takže v zájmu zachování akceschopnosti je nutné posílit rozpočet a potřebné výdaje uhradit.“ doplnil informaci starosta města.
Vyvěšeno: 30. 07. 2020

Bezpečný pohyb dětí před budovou ZUŠ v Třeboni

Nově zrekonstruovaná budova ZUŠ Třeboň má dva vstupy. Hlavní je bezproblémový, ale u bočního vchodu z Husovy ulice bylo dle zpracované projektové dokumentace instalováno na chodník před vstup šest ocelových sloupků bez výplní mezi jednotlivými sloupky. Tento boční vchod je nejvíce využíván pro vstup a odchod dětí do budovy ZUŠ a provoz ukázal, že stávající sloupky nezajistí dostatečnou bezpečnost dětem, pokud nebudou mít v rámci rozestupů mezi sloupky výplně. Takto se docílí zabezpečení vstupu dítěte do vozovky. „Zvažovali jsme více variant. Ve hře byly kovové mříže s různými vzory a hustotou, záchytná lanka, či sítě, ale rozhodnutí padlo pro verzi plných  desek, které krom bezpečnosti budou fungovat i jako komunikační plocha znázorňující činnost ZUŠ. Barva bude v decentní šedé, aby nerušila ráz okolí, a na těchto šedých deskách budou vyřezány grafické motivy jednotlivých studijních oborů a název školy.“ doplnil záměr starosta města PaedDr. Jan Váňa. Z rozpočtu města Třeboně byla vyčleněna částka 30 tis. Kč, která byla na posledním jednání rady města schválena k uvolnění pro tento účel.

Vyvěšeno: 30. 07. 2020

Tři volné byty pro třeboňské seniory již mají své nájemce

V předchozí době byly zveřejněny záměry pronájmů třech bytů v Domě s pečovatelskou službou v Třeboni. První dva byly určeny pro dvě osoby, ideálně tedy manželský či sourozenecký pár. Třetí byt byl určený pro jednoho nájemce.

Podmínkou u všech bytů bylo, že zájemci musí pobírat starobní či invalidní důchod, nepotřebují komplexní ústavní péči a mají trvalé bydliště v Třeboni či místních částech. Výběr z doručených nabídek byl uskutečněn podle platných pravidel města pro přidělování bytů v DPS. Bytová komise vyhodnotila všechny nabídky a předložila radním návrh na uzavření nájemních smluv, který byl na posledním jednání rady schválen. Další senioři našli díky této možnosti bydlení v Třeboni.
Vyvěšeno: 30. 07. 2020

Volný nájemní byt z majetku města v Třeboni

Radní města Třeboně schválili zveřejnění nájmu bytu o velikosti 1+0 (34,8 m2) v ulici Daskabát č.p. 45/II a to formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky byla stanovena na 64 Kč/m2/měsíc. Byt byl zrekonstruován. Byla provedena injektáž a sanace vlhkého zdiva a další opravy v celkové výši 128 tis. Kč.

Uchazečem o tento byt může být každý občan s bydlištěm v Třeboni a místních částech nebo se stálým pracovním místem v této lokalitě po dobu minimálně 6 měsíců. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši 3 měsíčních nájmů. Nájem bytu bude zveřejněn po dobu 30 dnů na úřední desce.

„Byt bude pronajat tomu zájemci, který předloží nejvyšší nabídku. Nabídky budou posouzeny komisí, která byla jmenována radou města,“ doplnila zprávu místostarostka Jana Grammetbauerová.

Vyvěšeno: 20. 07. 2020

Postřik proti komárům

Město Třeboň nechá v úterý 21.07. a ve středu 22.07. provést prostřednictvím odborné firmy postřik proti komárům. Tento postřik bude proveden na vybraných lokalitách veřejných prostranství v zastavěné části Třeboně a v místních částech Branná, Břilice, Přeseka, Stará Hlína a Nová Hlína. V úterý se zajistí postřik ve městě a středa bude věnována místním částem. Rozhodující bude počasí. V případě změny Vás budeme informovat.

«Související odkazy

Partnerství