Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 18. 02. 2021

Dotace pro LSPP na antigenní testování

Rada města Třeboně schválila dotaci pro Lékařskou službu města Třeboně (LSPP) ve výši 50 tis. Kč, která vypomůže pokrýt výdaje spojené s nákupem testovacích sad antigenních testů. LSPP je řádně zaregistrované testovací místo. „Bylo garantováno, že pojišťovna bude testování proplácet. Bohužel od začátku testování, kdy se povedlo k dnešnímu dni otestovat 467 osob, neobdržela LSPP peníze od pojišťovny. Nákup sad je finančně náročný a rozpočet již neumožňuje další nákupy. Proto se město rozhodlo takto vypomoct a poskytnout finanční prostředky pro překlenutí do doby, než bude vše uhrazeno.

Vyvěšeno: 18. 02. 2021

Třeboňští kapři se budou opět blýskat

Město Třeboň se rozhodlo v minulém roce opravit sousoší obřích kaprů na kruhovém objezdu ležícím na hlavním tahu silnice I/34 a ulice Táboritská. Kapři získali časem patinu a v některých místech jsou drobně poškození.  

Autorem tohoto sousoší byl akademický sochař Jan Nálepa. Ten proslul mimo jiné tím, že je jediným umělcem, který kdy portrétoval umělce Salvatora Dalího. Za svůj život vytvořil Josef Nálepa okolo 150 sochařských portrétů významných osobností českého kulturního a společenského života. Byly to například busty Vlastimila Brodského, Radovana Lukavského či Karla Gotta. V Třeboni zanechal svou stopu nejen v podobě sousoší kaprů, ale i vílu Pergolínu nebo sochu Jakuba Krčína v Krčínově domě.

„Město Třeboň oslovilo dědičku autorských majetkových práv akademického sochaře, která nás přímo odkázala na uměleckého štukatéra, který se na výrobě sousoší podílel a je tedy seznámen se správnými postupy pro opravu sousoší a obnovu nátěrů. Náklady na opravu byly vyčísleny na 250 tis. Kč. Jedná se o jednu z dominant Třeboně a je to mnohdy první významný bod, který turista při příjezdu do města vidí. Tudíž jsme se rozhodli, že do oprav půjdeme. Oslovili jsme Rybářství Třeboň Hld., shodli jsme se, že vnímáme sousoší kaprů jako významný prvek ve městě a potřeba oprav je na místě. Rybářství přispělo na opravu polovinou z částky, čehož si moc vážíme a děkujeme.“ doplnil informaci starosta PaedDr. Jan Váňa.

Rada města schválila uzavření smlouvy o bezúplatném plnění s Rybářstvím Třeboň a tím přijala polovinu z částky na opravu do rozpočtu. Oprava se uskuteční na jaře tohoto roku.

Vyvěšeno: 18. 02. 2021

Zájemci o seniorské bydlení mají opět šanci

Radní města Třeboně na svém posledním zasedání schválili zveřejnění záměru nájmu dvou bytů v Domě s pečovatelskou službou (tzv. DPS 2) v Chelčického ulici čp.2/II.

První byt má číslo 6 a dispozičně jde o byt 1+0 s výměrou 25,6 m2. Měsíční nájemné činí 1 115,- Kč plus se měsíčně platí úhrada za vybavení bytu kuchyňskou linkou, digestoří a vařičem v částce 183 Kč.

Druhý byt má číslo 14 a dispozičně se jedná o byt 1+0 s výměrou 29 m2. Měsíční nájemné činí 1 263,- Kč plus se měsíčně platí úhrada v částce 183 Kč za stejné vybavení jako u předchozího bytu.

Oba byty byly nově zrekonstruovány v celkové částce oprav 229 tis. Kč. V rámci rekonstrukce se vyměnily kuchyňské linky, opravily se koupelny a jejich vybavení a opravily se stěny a podlahy.

Podmínkou pro budoucí nájemce bytů je, že musí pobírat starobní či invalidní důchod, nepotřebují komplexní ústavní péči a mají trvalé bydliště v Třeboni či místních částech, nebo jejichž rodinní příslušníci zde mají trvalé bydliště. 

Výběr nájemců bude uskutečněn podle platných pravidel města pro přidělování bytů v DPS.

„Záměr je zveřejněn na úřední desce města Třeboně po dobu 15 dnů. Všichni žadatelé evidovaní v seznamu žádostí o byt v DPS obdrží písemnou informaci o záměru nájmu bytu, aby se mohli přihlásit a byt si prohlédnout“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová.

Vyvěšeno: 04. 02. 2021

Novinky v provozu Domu Štěpánka Netolického

Od začátku roku 2021 nabízí Dům Štěpánka Netolického na Masarykově náměstí kromě stálé expozice věnované životu a dílu rybníkáře a stavitele Štěpánka Netolického také jedinečné galerijní prostory nově pro prodejní výstavy uměleckých děl. V prodejní nabídce budou také turistické suvenýry.

Od letošního roku lze využít možnosti pronájmu přednáškového sálu a souvisejícího zázemí. Přednáškový sál je vybavený audiovizuální technikou, potřebnou pro pořádání obdobných akcí. Rada města na posledním jednání schválila ceníky za tyto služby.

Bližší informace najdete na webu www.dumstepankanetolickeho.cz

případně se zájemci o tyto služby na nás mohou obrátit  prostřednictvím e-mailu pavla.reznickova@mesto-trebon.cz

nebo tel. 607 222 045.

Vyvěšeno: 04. 02. 2021

Rozsah služeb údržby města Třeboně pro rok 2021

Třeboň má se svou městskou společností Technické služby Třeboň, s. r. o. uzavřené smlouvy na jednotlivé činnosti zajišťující celkovou údržbu města. Každý rok se po schválení rozpočtu jednotlivé částky přerozdělí do položek na konkrétní služby. Následně se uzavře formou dodatků smluv specifikace rozsahu a financí, které jsou vyčleněny na danou činnost. Tímto se nastaví rozsah a další specifika například pro údržbu dětských hřišť a laviček, čištění města a údržba komunikací, svoz pevného domovního odpadu, správa hřbitova, údržba veřejné zeleně či provoz městských WC.

„Příjmy do rozpočtu města zaznamenaly propad, tudíž jsme pro sestavování financí na tento rok museli přistoupit k řadě úsporných opatření. Neznamená to, že bychom zásadně seškrtali peníze na údržbu města. Třeboň je v úrovni čistoty vysoce hodnocená. Budeme činnosti v průběhu roku důsledně monitorovat a rozhodovat průběžně o nutnosti konkrétních úkonů.“ dodal k informaci starosta města PaedrDr. Jan Váňa.

«Související odkazy

Partnerství