Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 08. 10. 2020

Propad příjmů v rozpočtu města

V souvislosti s událostmi souvisejícími s nouzovým stavem, opatřeními přijatými Vládou České republiky v boji proti koronaviru a s celkovým vývojem ekonomiky v letošním roce nedojde k naplnění všech rozpočtovaných daňových příjmů. Dle propočtu, který vychází z dat, která má město Třeboň k dispozici k dnešnímu dni, předpokládáme nenaplnění daňových příjmů o částku 17,8 mil. Kč. V návaznosti na uzavření lázní přijala rada města usnesení, kterým došlo ke snížení nájemného společnosti Slatinné lázně Třeboň o 6,6 mil. Kč. Schválený rozpočet města také obsahuje položku příjmu z prodeje bytových jednotek ve výši 1,8 mil. Kč. Ani tato položka nebude naplněna z důvodu neuvolnění žádného městského bytu vhodného k prodeji.

Celkem je tedy potřeba řešit výpadek příjmů ve výši 26,2 mil. Kč.

K vyrovnání nenaplněných příjmů odsouhlasili radní města na svém posledním jednání zapojení mimořádných příjmů v celkové výši 15,7 mil. Kč. Dále bylo přistoupeno k úsporným krokům a to v podobě nezrealizování plánovaných aktivit či jejich zrealizování v omezeném rozsahu. Tímto krokem se poníží letošní plánované výdaje o 10,5 mil. Kč. Rada tento krok vedoucí k vyrovnání rozpočtu odsouhlasila, ale je třeba jej předložit na nejbližší jednání zastupitelstva města.

Vyvěšeno: 08. 10. 2020

Schválení částky na opravu střechy mateřské školy v Třeboni

Radní města Třeboně schválili na svém posledním jednání žádost 3. mateřské školy Třeboň o uvolnění částky ve výši 700 tis. Kč na opravu střechy budovy školy v Břilicích. Tato částka bude převedena z rezervního fondu, který si vytvoří škola a se souhlasem zřizovatele tedy města se částka přesune do investičního fondu, z kterého se opravy financují. Škola opravu provede v průběhu příštího roku.

Vyvěšeno: 08. 10. 2020

Dotace pro kulturu v Třeboni

Do druhé výzvy pro podání žádostí zaměřených na oblast kultury a cestovního ruchu se přihlásil Spolek Třeboňská nocturna. Radní schválili a doporučili zastupitelstvu města poskytnout dotaci ve výši 90 tis. Kč na Zimní abonentní koncerty ABOKO. Tyto koncerty se uskuteční dle plánu od října letošního roku. V případě, že zastupitelstvo odsouhlasí dotaci, ale akce se s ohledem na protiepidemiologická opatření neuskuteční, bude muset pořadatel dotaci městu vrátit.

Vyvěšeno: 08. 10. 2020

Dotace na podporu činnosti vedoucích oddílů a trenérů v Třeboni

Radní města Třeboně schválili velký objem dotací zaměřených na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů pracujících s dětmi a mládeží. Rozděleno bylo celkem 600 tis. Kč s tím, že částky do 50 tis. na jednu žádost schválili dle svých kompetencí rovnou radní. Vyšší částky budou předloženy s doporučením radních ke schválení na další jednání zastupitelstva města. Rozhodnuto tedy bylo o tom, že SK Boxing Třeboň získá 14. tis. Kč, ZO ČSOP 15 tis. Kč, Junák Český skaut 32 tis. Kč a Asociace TOM ČR Zálesáci 47 tis. Kč. Tito žadatelé se mohou těšit na finanční příspěvek města rovnou. Oddíl taekwon-da a TJ Jiskra musí počkat na rozhodnutí zastupitelstva.

Vyvěšeno: 08. 10. 2020

Dotace pro tělovýchovu a sport v Třeboni

Radní města Třeboně schválili na svém posledním jednání poskytnutí dotace ve výši 15 tis. Kč pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Třeboň. Město zveřejnilo druhou výzvu v tomto roce. Žádost byla pouze jedna a to na účast zástupce oddílu jachtingu na akci Mistrovství Evropy lodní třídy Optimist. Tyto závody se uskuteční od 19. – 25. 10. 2020 ve městě Portorož ve Slovinsku. Soutěže se za oddíl zúčastní Kristýna Flosmanová. Dotace od města Třeboně bude použita na startovné, cestovné, ubytování a sportovní materiál.

«Související odkazy

Partnerství