Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Změna územního plánu Třeboně a regulační plány pro Břilice a Kopeček

Zastupitelstvo města na svém posledním jednání vydalo tři poměrně velké územně plánovací dokumentace.

Jednalo se o jednu změnu stávajícího územního plánu a o dva regulační plány.

 

Regulační plán Kopeček řeší zástavbu území podél silnice I/24 vlevo ve směru na Majdalenu. Na toto území dosud nebyla vydána žádná podrobnější územně plánovací dokumentace. Pořízení tohoto regulačního plánu bylo nutnou podmínkou pro umisťování staveb v tomto území. Dané území je regulačním plánem určeno pro výstavbu rodinných domů a občanskou vybavenost.

 

Dále byl schválen Regulační plán Břilice, který řeší  náhradu v minulosti zpracovaného územního plánu Zóny Břilice z roku 1994. Jedná se o území podél silnice I/24 vlevo ve směru na Lomnici nad Lužnicí. Na uvedeném území je umožněna zástavba objektů pro bydlení (rodinné domy, bytové domy) a občanskou vybavenost.

 

Na stejném zastupitelstvu byla vydána také změna stávajícího územního plánu z roku 2016. Změna byla pořizována pod označením ZM3 ÚP Třeboň a obsahuje velké množství drobných změn ve všech katastrálních územích. Je umožněna výstavba rodinných domů na několika parcelách v Branné a v Přesece. Jmenovat je možno též povolování fotovoltaických panelů na stávajících budovách mimo historické centrum. Zákaz však stále platí u fotovoltaických panelů na pozemcích na celém území města.

Vyvěšeno: 12. 05. 2020

Kdy se otevřou mateřské školy v Třeboni

Rada města v té věci dosud nerozhodla. Třeboňské MŠ jsou připravené po všech stránkách – jak hygienických, prostorových i personálních, děti přijímat. Bohužel však existují velké nejasnosti podmínek daných státem. Především není rozhodnuto, jak to bude s ošetřovným (OČR). Podle stávajícího stavu, pokud zřizovatel školky otevře, rodič, který se rozhodne z nějakého důvodu své dítě do školky neposílat, ztratí nárok na ošetřovné. Na rozdíl od rodičů dětí 1. stupně ZŠ, tam ošetřovné bude vyplácet. O řešení tohoto problému by měl stát rozhodnout tento týden, tedy do 15. května.

Tato jistá diskriminace rodičů dětí příslušných mateřským školám je hlavním důvodem, proč jsme v Třeboni zatím školky neotevřeli. Rada města s největší pravděpodobností otevře v Třeboni MŠ ke stejnému datu, kdy budou otevřeny školy pro 1. stupeň, tedy 25.05.2020.

Rodiče o tom budou spraveni vedením MŠ.

Jan Váňa, starosta města

Vyvěšeno: 20. 04. 2020

Uzavírání sňatků od 11.05.2020

Informace ke konání sňatečných obřadů od 11.05.2020.

 

Na základě usnesení vlády České republiky č.490 ze dne 30. 04. 2020 vstoupila v platnost nová pravidla pro konání svateb, která jsou platná od 11. 05. 2020

 

Podmínky uspořádání sňatečného obřadu:

 • uspořádání sňatečného obřadu je možné pouze za zachování přísných hygienických podmínek 

 • účast na svatbě je umožněna pro maximální počet 100 osob (do tohoto počtu se započítávají snoubenci, svědci, oddávající, matrikář a další)

 • osoby, které se svatby účastní, jsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. S ohledem na mimořádné opatření snoubenci při obřadu zakrytý nos a ústa mít nemusí.

 • účastníci svatby již nemusí dodržovat odstupy nejméně 2 metry

 • po skončení sňatečného obřadu bude provedena dezinfekce všech použitých pomůcek.

   

   

  Veškeré dotazy týkající se uspořádání sňatečných obřadů zodpoví pracovnice MěÚ Třeboň, odboru právního – matriky: Miroslava Sadilová a Jitka Sýkorová na tel. číslech: 384 342 128 nebo 384 342 122.

Vyvěšeno: 14. 04. 2020

Sběrný dvůr - otevírací doba

Od 14.04.2020 je otevírací doba Sběrného dvora dle běžného provozního řádu.

ÚTERÝ - ČTVRTEK    07:00 - 10:45  

                                    11:30 - 15:45

PÁTEK                        07:00 - 10:45   

                                    11:30 - 17:45

SOBOTA                     07:00 - 11:15        

 

Ostatní omezení zůstávájí v platnosti.

Při vstupu na sběrný dvůr jsou povinné rouška a rukavice.

 • Odpad smí přivézt pouze občan města, a to osobním vozidlem nebo osobním vozidlem s přívěsným vozíkem 750 kg.

 • Každý se bude povinně prokazovat občanským průkazem, který ukáže obsluze, obsluha si opíše jméno a příjmení včetně adresy pro evidenci, po kontrole bude vpuštěn na vykládku.

 • Do prostoru sběrného dvora budou vpuštěna maximálně 2 vozidla současně.

 • Při čekání na odbavení nevystupujte z vozidla, výstup je povolen pouze při evidenci a vykládce! V případě nedodržování podmínek bude sběrný dvůr uzavřen. Chráníme zdraví zaměstnanců i Vaše.

 • Žádáme, aby občané využívali sběrný dvůr pouze v naléhavých případech pro odložení odpadu, který se aktuálně nevejde do odpadových nádob.

 • V žádném případě nesmějí sběrný dvůr využívat osoby v karanténě, a zejména osoby s prokázaným onemocněním COVID-19, které musí být doma v izolaci.

 

         

 

Vyvěšeno: 09. 04. 2020

Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Na úřední desce bylo zveřejněno rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, podrobnosti zde.

«Související odkazy

Partnerství