Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Veřejné WC v Komenského sadech bude mít mincovní automat

Radní města Třeboně schválili pořízení mincovního automatu pro veřejné WC v Komenského sadech. Hlavním důvodem je eliminace opakujícího se vandalismu. V rámci pořízení bude zajištěna i nouzová signalizace pro WC invalidů, aby se předešlo situaci, kdy hendikepovaný uživatel bude uvězněn v prostorách toalet.

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Volný nájemní byt z majetku města v Třeboni

Radní města Třeboně schválili zveřejnění nájmu bytu o velikosti 1+1 (37,6 m2) v ulici Vrchlického č.p. 935/II a to formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky byla stanovena na 90 Kč/m2/měsíc. Byt byl v roce 2015 zrekonstruován. Uskutečnila se demontáž bytového jádra, vyzdění příček nového jádra, osazení novou kuchyňskou linkou, položení nové dlažby, pořízení nových obkladů, balkonových dveří, pokládky PVC a výmalba.

Uchazečem o tento byt může být každý občan s bydlištěm v Třeboni a místních částech nebo se stálým pracovním místem v této lokalitě po dobu minimálně 6 měsíců. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši 3 měsíčních nájmů. Nájem bytu bude zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce.

„Byt bude pronajat tomu zájemci, který předloží nejvyšší nabídku. Nabídky budou posouzeny komisí, která byla jmenována radou města,“ doplnila zprávu místostarostka Jana Grammetbauerová.

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Workoutové hřiště v Třeboni bude mít samostatný vstup

V roce 2018 bylo postaveno v areálu veřejného koupaliště u rybníku Svět workoutové hřiště. Vstup do něj je možný pouze hlavním a to placeným vstupem. Původní záměr však byl na bezplatné zpřístupnění tohoto hřiště pro širokou veřejnost. Radní města Třeboně schválili uvolnění částky 200 tis. Kč na vybudování samostatného vstupu, nezávislého na provozu koupaliště. Podél oplocení tenisových kurtů bude zřízen nový přístupový chodník. Tento chodník bude navazovat na přístupovou pěšinu ke kurtům z ulice U Světa.

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Prominutí poplatku za předzahrádky

Radní města Třeboně na 39. jednání schválili prominutí místního poplatku za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb tzv. předzahrádky. Důvodem je zmírnění negativních dopadů do ekonomické sféry podnikatelů v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a následným nařízením vlády o uzavření některých provozoven. Poplatek bude prominut na dobu od 11. 05., kdy vláda umožnila opětovné zprovoznění předzahrádek až do 25. 05., kdy budou smět restaurace otevřít i své vnitřní provozy.

Vyvěšeno: 15. 05. 2020

Pronájem nebytového prostoru v ulici Chelčického v Třeboni

Radní města Třeboně schválili opětovné zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v ulici Chelčického v Třeboni. Budova má číslo popisné 1/II a pronajímaný prostor se nachází v prvním nadzemním patře. Jedná se o prostory v budově Domu s pečovatelskou službou tzv. DPS I. Výměra podlahové plochy je 39,06 m2. Prostor byl opakovaně zveřejněn k pronájmu, ale nepřihlásil se doposud žádný zájemce. Proto radní rozhodli o snížení výše minimálního nájemného na 1 000 Kč/m2/rok. Nabídky budou předloženy formou obálkové metody s výše uvedenou minimální sumou.

«Související odkazy

Partnerství