Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 27. 07. 2020

Informace z rozhodnutí vydaných MěÚ Třeboň dle zák. č. 183/2006 Sb.

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných MěÚ Třeboň dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za období od 01.04.2020 až 30.06.2020.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-27.07.2020.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 17. 07. 2020

Informace o dodržování lhůty 15 dnů dle zákona č. 247/2000 Sb.

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací o dodržování lhůty 15 dnů dle zákona č. 247/2000 Sb.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-17.07.2020.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 03. 07. 2020

Informace o vlastnictví lávky

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vedoucích ke zjištění vlastníka lávky přes Zlatou stoku.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-03.07.2020.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 03. 07. 2020

Informace o kolaudačním rozhodnutí a studii měření hluku

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí kopie kolaudačního rozhodnutí a studie měření hluku dokládané v rámci kolaudačního řízení.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-03.07.2020.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 29. 05. 2020

Podklady pro jednání Rady města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkajících se informací – kompletních podkladových materiálu pro přijaté Usnesení Rady města Třeboně č. 192/2020-37.

Přiložený soubor: 28-05-2020.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství