Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 24. 08. 2020

Informace ve věci rozkladu proti rozhodnutí MV ČR

 Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, související s rozhodnutím MV ČR ve věci obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

 

Přiložený soubor: 12-08-20.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 30. 07. 2020

Informace - poskytnutí hlášení o produkci a nakládání s odpady města Lomnice nad Lužnicí za roky 2018 a 2019

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí kopie hlášení o produkci a nakládání s odpady města Lomnice nad Lužnicí za roky 2018 a 2019.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-30.07.2020.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 27. 07. 2020

Informace z rozhodnutí vydaných MěÚ Třeboň dle zák. č. 183/2006 Sb.

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných MěÚ Třeboň dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za období od 01.04.2020 až 30.06.2020.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-27.07.2020.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 17. 07. 2020

Informace o dodržování lhůty 15 dnů dle zákona č. 247/2000 Sb.

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací o dodržování lhůty 15 dnů dle zákona č. 247/2000 Sb.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-17.07.2020.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 03. 07. 2020

Informace o vlastnictví lávky

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vedoucích ke zjištění vlastníka lávky přes Zlatou stoku.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-03.07.2020.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství