Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 01. 03. 2021

Informace o poskytnutí hlášení o produkci a nakládání s odpady města Lomnice nad Lužnicí za rok 2020

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí kopie hlášení o produkci a nakládání s odpady města Lomnice nad Lužnicí za rok 2020.

Přiložený soubor: OBSAH-zadosti-odpovedi-01.03.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 19. 02. 2021

Informace o zřízených organizacích městem, nejvýznamnějších VZ dle ZVZ, ...

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace, které se týkají zřízených organizací městem Třeboň, nejvýznamnějších veřejných zakázek v roce 2020 dle zákona č. 134/2016 Sb., způsobu dodržování zásady transparentnosti a informace o nadřízeném orgánu města Třeboně jako povinného subjektu.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-19.02.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 19. 02. 2021

Informace o reklamních zařízeních na pozemcích města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace (odbor dopravy, odbor finanční a majetkový, odbor územního plánování a stavebního řádu), které se týkají reklamních zařízení na pozemcích města Třeboně.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-OD-OFaM-OUPaSR-19.02.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 02. 02. 2021

Informace k dodatku smlouvy Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, když obsahem žádosti je poskytnutí informací ve věci uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru mezi spol. Slatinné lázně Třeboň s.r.o. a společností ČSOB, a.s.

Přiložený soubor: 02-02-21.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 25. 01. 2021

Informace z rozhodnutí vydaných MěÚ Třeboň dle zák. č. 183/2006 Sb.

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných MěÚ Třeboň dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za období od 01.10.2020 až 31.12.2020.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-25.01.2021.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství