Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 07. 05. 2021

Informace k rychloměru a právním vztahům mezi městem Třeboň a společností ATS-TELCOM PRAHA a.s.

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace, které se týkají rychloměru výrobní č. TC005146 a právních vztahů mezi městem Třeboň a společností ATS-TELCOM PRAHA a.s.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-07.05.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 13. 04. 2021

Informace z rozhodnutí vydaných MěÚ Třeboň dle zákona č. 183/2006 Sb.

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných MěÚ Třeboň dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za období od 01.01.2021 až 31.03.2021.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-13.04.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 09. 04. 2021

Informace k rychloměru LTI 20/20 TrueCAM

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací, které se týkají smluv k rychloměru LTI 20/20 TrueCAM.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-09.04.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 30. 03. 2021

Poskytnutí informace v souvislosti se zpracováním výzkumu s názvem „Eliminace korupčních rizik zaměstnanců státní správy a samosprávy“

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace v souvislosti se zpracováním výzkumu s názvem „Eliminace korupčních rizik zaměstnanců státní správy a samosprávy“

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-30.03.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 25. 03. 2021

Poskytnutí zápisů z jednání dozorčích rad městských společností

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, když obsahem žádosti je poskytnutí informací ve věci obchodních korporací Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Městská Vodohospodářská, s.r.o. a Technické služby Třeboň s.r.o.

Přiložený soubor: 17-03-21.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství