Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 02. 05. 2018

Poskytnutí informace - aktuálního soupisu spisu - přehled obsahu

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb, týkající se poskytnutí aktuálního soupisu (přehled obsahu) spisu vedeného k řízení „ÚR na stavbu „Pila Žíteč“ na pozemcích parc.č. st. 77 a p.č. 52/1, v obci Chlum u Třeboně, místní části a k.ú. Žíteč. Dále o poskytnutí kopií veškerých listin zařazených do tohoto spisu.

Přiložený soubor: 05-2018.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 24. 04. 2018

Inplementace - GDPR

Věc: Žádost - V rámci monitoringu implementace GDPR v České republice ve veřejném sektoru žádáme Vaši obec o informaci, zda bude řešit výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pomocí interního pracovníka nebo externě spolupracující osoby.

Přiložený soubor: 04-2018.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 16. 03. 2018

Veřejně přístupná účelová komunikace - Domanín u Třeboně

Žádost o poskytnutí informace ohledně účelové komunikace umístěné na pozemku parc.č. 1618/3 v kat. území Domanín u Třeboně a jejího případného určení či způsobu omezení užívání ze strany vlastníka pozemku.

Přiložený soubor: 03-2018-Imrich-Trebon.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 19. 02. 2018

Nařízení GDPR

Věc: Žádost o poskytnutí informací týkající se implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46ES ve veřejném sektoru.

Přiložený soubor: 03-2018.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 08. 02. 2018

Žádost o poskytnutí informace - zaslání podkladů pro vydání správního rozhodnutí

Žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb, týkající se žádosti o zaslání všech dokumentů, které byly podkladem pro vydání příslušného správního rozhodnutí o potrestání, majitele psa, kterým bylo způsobeno zranění.

Přiložený soubor: Cernohorsky-Luznice.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství