Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 23. 01. 2019

Informace ve věci vyvlastnění

Žádost o poskytnutí informací o počtu zahájených vyvlastňovacích řízení a počtu vydaných rozhodnutí o vyvlastnění v době od 01.01.2014 do 31.12.2018 na základě specifikovaných vyvlastňovacích titulů.

Přiložený soubor: 01-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 17. 12. 2018

Informace ohledně kastračního programu

Věc:  Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám zodpovězení otázek týkajících se kastračního programu.

Přiložený soubor: 12-2018-1.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 29. 10. 2018

Informace ve věci licenční smlouvy

Věc:  Žádost o poskytnutí informací týkajících se náležitostí licenční smlouvy k předmětu průmyslového vlastnictví „Způsob zvýšení nitrifikační kapacity aktivačního procesu biologického čištění odpadních vod“

Přiložený soubor: 10-2018-03.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 22. 10. 2018

Závazná stanoviska - MěÚ ŽP

Věc:  Žádost o poskytnutí informací ohledně vydaných závazných stanovisek z roku 2017 a 2018, Odborem životního prostředí.

Přiložený soubor: 10-2018-03.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 10. 10. 2018

Dopravně inženýrské opatření

Věc:  Žádost o poskytnutí informace ve věci dopravně inženýrského opatření v rámci cyklistického závodu Okolo jižních Čech ze dne 06.09.2018

Přiložený soubor: 10-20018-1.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství