Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 04. 11. 2019

Informace vztahující se k vydávání koordinovaných stanovisek

Věc: Žádost o poskytnutí informací vztahujících se k problematice vydávání koordinovaných stanovisek MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí.

Přiložený soubor: 01-11-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 16. 10. 2019

Informace z jednání dozorčí rady Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí zápisů z jedná dozorčí rady obchodní korporace Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Přiložený soubor: 02-10-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 09. 10. 2019

Informace o šetření MěÚ Třeboň, Odboru ÚPaSŘ

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající ve sdělení závěrů šetření městského úřadu Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Přiložený soubor: 01-10-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 23. 09. 2019

Seznam správců technické infrastruktury

Věc: Žádost o poskytnutí informací – seznamu aktivních správců technické infrastruktury v ORP Třeboň.

Přiložený soubor: 23-9-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 26. 08. 2019

Informace o účasti obchodní společnosti ve veřejné soutěži

Věc: Žádost o informace o účasti obchodních společností ve veřejné soutěži ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přiložený soubor: 8-3-2019.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství