Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com info@yconix.com (Administrace yconix.com) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Seznam honiteb v ORP Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/9209/61/Seznam-honiteb-v-ORP-Trebon.html Věc: Žádost o informace týkající se poskytnutí seznamu uživatelů honiteb v působnosti ORP Třeboň včetně kontaktů (e-mail nebo telefonní číslo).

]]>
Tue, 19 Mar 2019 08:39:49 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9209/61/Seznam-honiteb-v-ORP-Trebon.html
Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskových voleb. komisí pro volby do Evropského parlamentu 2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9208/61/Oznameni-o-stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-okrskovych-voleb-komisi-pro-volby-do-Evropskeho-parlamentu-2019.html Mon, 18 Mar 2019 16:00:11 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9208/61/Oznameni-o-stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-okrskovych-voleb-komisi-pro-volby-do-Evropskeho-parlamentu-2019.html Informace o konaném místním referendu https://www.mesto-trebon.cz/news/9206/61/Informace-o-konanem-mistnim-referendu.html Věc: Žádost o poskytnutí informací vztahující se k místnímu referendu konaného v městě Třeboň dne 16.09.2017.

]]>
Mon, 18 Mar 2019 10:27:27 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9206/61/Informace-o-konanem-mistnim-referendu.html
NÁVRH Střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2020-2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/9205/61/NaVRH-Strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-mesta-na-obdobi-2020-2022.html Fri, 15 Mar 2019 14:01:10 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9205/61/NaVRH-Strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-mesta-na-obdobi-2020-2022.html VV OOP - přechodná úprava provozu na silnici III/148 a III/1536 a míst. komunikacích v místní části Stará Hlína a Stříbřec https://www.mesto-trebon.cz/news/9204/61/VV-OOP---prechodna-uprava-provozu-na-silnici-III-148-a-III-1536-a-mist-komunikacich-v-mistni-casti-Stara-Hlina-a-Stribrec.html Fri, 15 Mar 2019 13:09:18 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9204/61/VV-OOP---prechodna-uprava-provozu-na-silnici-III-148-a-III-1536-a-mist-komunikacich-v-mistni-casti-Stara-Hlina-a-Stribrec.html VV - Návrh regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BM5, OS6 https://www.mesto-trebon.cz/news/9203/61/VV---Navrh-regulacniho-planu-Trebon---zastavitelne-plochy-BM5-OS6.html Thu, 14 Mar 2019 13:54:00 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9203/61/VV---Navrh-regulacniho-planu-Trebon---zastavitelne-plochy-BM5-OS6.html VV - Rozhodnutí - Dodatečné stavební povolení - Rekonstrukce úseku Mlýnské stoky v k.ú. Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/9202/61/VV---Rozhodnuti---Dodatecne-stavebni-povoleni---Rekonstrukce-useku-Mlynske-stoky-v-k-u-Trebon.html Thu, 14 Mar 2019 12:50:59 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9202/61/VV---Rozhodnuti---Dodatecne-stavebni-povoleni---Rekonstrukce-useku-Mlynske-stoky-v-k-u-Trebon.html Návštěva delegace z Třeboně v bavorském Freyungu https://www.mesto-trebon.cz/news/9201/61/Navsteva-delegace-z-Trebone-v-bavorskem-Freyungu.html Dne 12. 3. 2019 se uskutečnilo první oficiální setkání zástupců nového vedení města Třeboně s okresním radou zemského okresu Freyung – Grafenau panem Sebastianem Gruberem.

 

 

]]>
Thu, 14 Mar 2019 09:48:24 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9201/61/Navsteva-delegace-z-Trebone-v-bavorskem-Freyungu.html
Návrh rozpočtu 2019 - Svazek obcí regionu Třeboňsko https://www.mesto-trebon.cz/news/9200/61/Navrh-rozpoctu-2019---Svazek-obci-regionu-Trebonsko.html Tue, 12 Mar 2019 12:50:02 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9200/61/Navrh-rozpoctu-2019---Svazek-obci-regionu-Trebonsko.html Informace o návrhu VPS - povolení stavby "ZTV Třeboň pro pozemky p. č. 3266 a 3267 - Vodovod a kanalizace" https://www.mesto-trebon.cz/news/9199/61/Informace-o-navrhu-VPS---povoleni-stavby-ZTV-Trebon-pro-pozemky-p-c-3266-a-3267---Vodovod-a-kanalizace.html Tue, 12 Mar 2019 12:28:57 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9199/61/Informace-o-navrhu-VPS---povoleni-stavby-ZTV-Trebon-pro-pozemky-p-c-3266-a-3267---Vodovod-a-kanalizace.html ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 05.03.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9197/61/ZaPIS-Z-8-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-05-03-2019.html Tue, 12 Mar 2019 11:42:37 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9197/61/ZaPIS-Z-8-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-05-03-2019.html USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 05.03.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9196/61/USNESENi-Z-8-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-05-03-2019.html Tue, 12 Mar 2019 11:41:05 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9196/61/USNESENi-Z-8-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-05-03-2019.html Oznámení o zamýšleném převodu pozemků dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb. - k. ú. Přeseka, p. č. 77 https://www.mesto-trebon.cz/news/9198/61/Oznameni-o-zamyslenem-prevodu-pozemku-dle-20-zakona-c-503-2012-Sb---k-u-Preseka-p-c-77.html Tue, 12 Mar 2019 11:23:36 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9198/61/Oznameni-o-zamyslenem-prevodu-pozemku-dle-20-zakona-c-503-2012-Sb---k-u-Preseka-p-c-77.html Veřejná nabídka pozemků podle zákona č. 229/1991 Sb. https://www.mesto-trebon.cz/news/9193/61/Verejna-nabidka-pozemku-podle-zakona-c-229-1991-Sb.html Fri, 08 Mar 2019 12:41:17 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9193/61/Verejna-nabidka-pozemku-podle-zakona-c-229-1991-Sb.html Zápis z jednání KV č. 1/2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9192/61/Zapis-z-jednani-KV-c-1-2019.html Thu, 07 Mar 2019 13:26:53 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9192/61/Zapis-z-jednani-KV-c-1-2019.html Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/9190/61/Jednaci-rad-Kontrolniho-vyboru-Zastupitelstva-mesta-Trebon.html Thu, 07 Mar 2019 11:45:40 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9190/61/Jednaci-rad-Kontrolniho-vyboru-Zastupitelstva-mesta-Trebon.html Výzva č. 1/2019 pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/9189/61/Vyzva-c-1-2019-pro-podavani-zadosti-o-dotace-z-rozpoctu-mesta-Trebon.html Wed, 06 Mar 2019 14:29:10 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9189/61/Vyzva-c-1-2019-pro-podavani-zadosti-o-dotace-z-rozpoctu-mesta-Trebon.html Rozpočtová opatření schválená do 19.02.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9188/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-19-02-2019.html Tue, 05 Mar 2019 15:04:19 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9188/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-19-02-2019.html Usnesení ze 4. jednání ZM ze dne 25.02.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9187/61/Usneseni-ze-4-jednani-ZM-ze-dne-25-02-2019.html Tue, 05 Mar 2019 10:48:30 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9187/61/Usneseni-ze-4-jednani-ZM-ze-dne-25-02-2019.html Zápis ze 4. jednání ZM ze dne 25.02.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9186/61/Zapis-ze-4-jednani-ZM-ze-dne-25-02-2019.html Tue, 05 Mar 2019 10:47:36 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9186/61/Zapis-ze-4-jednani-ZM-ze-dne-25-02-2019.html Informace ve věci těžby rašeliny https://www.mesto-trebon.cz/news/9184/61/Informace-ve-veci-tezby-raseliny.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v požadavku poskytnutí kopií listin ve věci těžby rašeliny v lokalitě Branský les.

]]>
Tue, 05 Mar 2019 09:09:44 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9184/61/Informace-ve-veci-tezby-raseliny.html
Rozhodnutí - změna územního rozhodnutí o umístění stavby - Změna stavby OC Kaufland, Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/9183/61/Rozhodnuti---zmena-uzemniho-rozhodnuti-o-umisteni-stavby---Zmena-stavby-OC-Kaufland-Trebon.html Mon, 04 Mar 2019 14:40:41 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9183/61/Rozhodnuti---zmena-uzemniho-rozhodnuti-o-umisteni-stavby---Zmena-stavby-OC-Kaufland-Trebon.html Oznámení záměru - Prodej pozemků v k.ú. Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/9181/61/Oznameni-zameru---Prodej-pozemku-v-k-u-Trebon.html Mon, 04 Mar 2019 13:33:37 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9181/61/Oznameni-zameru---Prodej-pozemku-v-k-u-Trebon.html Zápis z jednání finančního výboru č. 3 https://www.mesto-trebon.cz/news/9178/61/Zapis-z-jednani-financniho-vyboru-c-3.html Thu, 28 Feb 2019 08:30:12 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9178/61/Zapis-z-jednani-financniho-vyboru-c-3.html Zápis z finančního výboru č.2 https://www.mesto-trebon.cz/news/9177/61/Zapis-z-financniho-vyboru-c-2.html Thu, 28 Feb 2019 07:44:24 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9177/61/Zapis-z-financniho-vyboru-c-2.html Poskytnutí informace - kopií listin https://www.mesto-trebon.cz/news/9180/61/Poskytnuti-informace---kopii-listin.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v požadavku poskytnutí kopií požadovaných listin.

]]>
Wed, 27 Feb 2019 15:19:37 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9180/61/Poskytnuti-informace---kopii-listin.html
USNESENÍ ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 19.02.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9175/61/USNESENi-ZE-7-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-19-02-2019.html Tue, 26 Feb 2019 12:21:08 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9175/61/USNESENi-ZE-7-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-19-02-2019.html ZÁPIS ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 19.02.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9174/61/ZaPIS-ZE-7-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-19-02-2019.html Tue, 26 Feb 2019 12:19:45 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9174/61/ZaPIS-ZE-7-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-19-02-2019.html Program poskytování dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9171/61/Program-poskytovani-dotaci-na-podporu-volnocasovych-aktivit-v-roce-2019.html Tue, 26 Feb 2019 10:21:03 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9171/61/Program-poskytovani-dotaci-na-podporu-volnocasovych-aktivit-v-roce-2019.html Program poskytování dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9170/61/Program-poskytovani-dotaci-na-podporu-volnocasovych-aktivit-v-roce-2019.html Zastupitelstvo města schválilo Program poskytování dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2019.

Program ke stažení zde.

Bližší informace podá odbor finanční a majetkový.

]]>
Tue, 26 Feb 2019 10:18:02 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9170/61/Program-poskytovani-dotaci-na-podporu-volnocasovych-aktivit-v-roce-2019.html
VV - Konání opakovaného veřejného projednání v rozsahu měněných částí návrhu Změny č. 4 Územního plánu Rapšach https://www.mesto-trebon.cz/news/9168/61/VV---Konani-opakovaneho-verejneho-projednani-v-rozsahu-menenych-casti-navrhu-Zmeny-c-4-uzemniho-planu-Rapsach.html Mon, 25 Feb 2019 13:56:36 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9168/61/VV---Konani-opakovaneho-verejneho-projednani-v-rozsahu-menenych-casti-navrhu-Zmeny-c-4-uzemniho-planu-Rapsach.html Přehled kulturních a společenských akcí na měsíc březen https://www.mesto-trebon.cz/news/9167/61/Prehled-kulturnich-a-spolecenskych-akci-na-mesic-brezen.html Mon, 25 Feb 2019 12:02:30 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9167/61/Prehled-kulturnich-a-spolecenskych-akci-na-mesic-brezen.html Oznámení záměru - nájem nebytového prostoru v 2. NP budovy Palackého nám. 106/II https://www.mesto-trebon.cz/news/9166/61/Oznameni-zameru---najem-nebytoveho-prostoru-v-2-NP-budovy-Palackeho-nam-106-II.html Mon, 25 Feb 2019 10:18:00 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9166/61/Oznameni-zameru---najem-nebytoveho-prostoru-v-2-NP-budovy-Palackeho-nam-106-II.html Informace ve věci umsťování reklamních sdělení https://www.mesto-trebon.cz/news/9163/61/Informace-ve-veci-umstovani-reklamnich-sdeleni.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve věci umisťování reklamních sdělení a slevových kuponů na kliku vstupních dveří nemovitostí, případně na kliku dveří „předzahrádek“.

]]>
Tue, 19 Feb 2019 07:41:11 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9163/61/Informace-ve-veci-umstovani-reklamnich-sdeleni.html
Lesy ČR - Výběrové řízení - prodej nemovité věci v k.ú. Břilice https://www.mesto-trebon.cz/news/9162/61/Lesy-cR---Vyberove-rizeni---prodej-nemovite-veci-v-k-u-Brilice.html Mon, 18 Feb 2019 15:28:55 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9162/61/Lesy-cR---Vyberove-rizeni---prodej-nemovite-veci-v-k-u-Brilice.html Pozvánka na 4. jednání Zastupitelstva města Třeboně - 25.02.2019 od 18:00 h https://www.mesto-trebon.cz/news/9161/61/Pozvanka-na-4-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone---25-02-2019-od-18-00-h.html Mon, 18 Feb 2019 12:14:17 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9161/61/Pozvanka-na-4-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone---25-02-2019-od-18-00-h.html VV - Konání veřejného projednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Lomnice nad Lužnicí https://www.mesto-trebon.cz/news/9159/61/VV---Konani-verejneho-projednani-o-navrhu-zmeny-c-1-uzemniho-planu-Lomnice-nad-Luznici.html Fri, 15 Feb 2019 12:56:59 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9159/61/VV---Konani-verejneho-projednani-o-navrhu-zmeny-c-1-uzemniho-planu-Lomnice-nad-Luznici.html ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 05.02.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9155/61/ZaPIS-Z-6-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-05-02-2019.html Wed, 13 Feb 2019 16:42:16 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9155/61/ZaPIS-Z-6-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-05-02-2019.html USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 05.02.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9153/61/USNESENi-Z-6-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-05-02-2019.html Wed, 13 Feb 2019 14:40:33 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9153/61/USNESENi-Z-6-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-05-02-2019.html Rozpočtová opatření schválená do 22.01.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9145/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-22-01-2019.html Thu, 07 Feb 2019 07:33:09 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9145/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-22-01-2019.html Rozpočet města Třeboně na rok 2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9144/61/Rozpocet-mesta-Trebone-na-rok-2019.html Wed, 06 Feb 2019 08:12:03 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9144/61/Rozpocet-mesta-Trebone-na-rok-2019.html Usnesení ze 3. jednání ZM ze dne 28.01.2018 https://www.mesto-trebon.cz/news/9140/61/Usneseni-ze-3-jednani-ZM-ze-dne-28-01-2018.html Mon, 04 Feb 2019 13:04:53 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9140/61/Usneseni-ze-3-jednani-ZM-ze-dne-28-01-2018.html Zápis ze 3. jednání ZM ze dne 28.01.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9139/61/Zapis-ze-3-jednani-ZM-ze-dne-28-01-2019.html Mon, 04 Feb 2019 13:03:55 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9139/61/Zapis-ze-3-jednani-ZM-ze-dne-28-01-2019.html ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 22.01.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9132/61/ZaPIS-Z-5-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-22-01-2019.html Mon, 28 Jan 2019 16:31:32 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9132/61/ZaPIS-Z-5-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-22-01-2019.html USNESENÍ Z 5. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 22.01.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9131/61/USNESENi-Z-5-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-22-01-2019.html Mon, 28 Jan 2019 16:29:44 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9131/61/USNESENi-Z-5-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-22-01-2019.html Oznámení o realizaci stavby a s tím spojené přerušení dodávek elektřiny v období únor - duben 2019 - rekonstrukce kabelového vedení NN - Sídliště, Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/9130/61/Oznameni-o-realizaci-stavby-a-s-tim-spojene-preruseni-dodavek-elektriny-v-obdobi-unor---duben-2019---rekonstrukce-kabeloveho-vedeni-NN---Sidliste-Trebon.html Mon, 28 Jan 2019 12:09:16 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9130/61/Oznameni-o-realizaci-stavby-a-s-tim-spojene-preruseni-dodavek-elektriny-v-obdobi-unor---duben-2019---rekonstrukce-kabeloveho-vedeni-NN---Sidliste-Trebon.html Pracovní schůzka se zástupci partnerského města Schrems https://www.mesto-trebon.cz/news/9128/61/Pracovni-schuzka-se-zastupci-partnerskeho-mesta-Schrems.html Dne 23. ledna 2019 proběhla v Třeboni pracovní schůzka se zástupci partnerského města Schrems, která se týkala plánovaných projektů spolupráce mezi oběma městy na rok 2019.

 


]]>
Fri, 25 Jan 2019 10:31:24 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9128/61/Pracovni-schuzka-se-zastupci-partnerskeho-mesta-Schrems.html
Investiční plány města Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/9127/61/Investicni-plany-mesta-Trebon.html Thu, 24 Jan 2019 14:21:41 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9127/61/Investicni-plany-mesta-Trebon.html Volby do Evropského parlamentu - konání voleb 24. - 25.05.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9126/61/Volby-do-Evropskeho-parlamentu---konani-voleb-24---25-05-2019.html Thu, 24 Jan 2019 11:11:15 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9126/61/Volby-do-Evropskeho-parlamentu---konani-voleb-24---25-05-2019.html Informace ve věci vyvlastnění https://www.mesto-trebon.cz/news/9124/61/Informace-ve-veci-vyvlastneni.html Žádost o poskytnutí informací o počtu zahájených vyvlastňovacích řízení a počtu vydaných rozhodnutí o vyvlastnění v době od 01.01.2014 do 31.12.2018 na základě specifikovaných vyvlastňovacích titulů.

]]>
Wed, 23 Jan 2019 16:07:54 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9124/61/Informace-ve-veci-vyvlastneni.html