Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com david.brychta@mesto-trebon.cz (David Brychta) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Uzavření kanceláře registru vozidel https://www.mesto-trebon.cz/news/9211/61/Uzavreni-kancelare-registru-vozidel.html Thu, 23 May 2019 11:48:10 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9211/61/Uzavreni-kancelare-registru-vozidel.html Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny MV ČR (211) Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/9345/61/Mobilni-pracoviste-zdravotni-pojistovny-MV-cR-211-Trebon.html Tue, 21 May 2019 13:13:49 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9345/61/Mobilni-pracoviste-zdravotni-pojistovny-MV-cR-211-Trebon.html VV - Veřejné projednání návrhu regulačního plánu Stříbřec - zastavitelná plocha L7 - 26.06.2019 od 13:00 h na OÚ Stříbřec https://www.mesto-trebon.cz/news/9344/61/VV---Verejne-projednani-navrhu-regulacniho-planu-Stribrec---zastavitelna-plocha-L7---26-06-2019-od-13-00-h-na-Ou-Stribrec.html Tue, 21 May 2019 11:55:18 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9344/61/VV---Verejne-projednani-navrhu-regulacniho-planu-Stribrec---zastavitelna-plocha-L7---26-06-2019-od-13-00-h-na-Ou-Stribrec.html ZÁPIS ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 14.05.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9343/61/ZaPIS-ZE-14-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-14-05-2019.html Tue, 21 May 2019 09:22:06 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9343/61/ZaPIS-ZE-14-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-14-05-2019.html USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 14.05.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9342/61/USNESENi-ZE-14-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-14-05-2019.html Tue, 21 May 2019 09:21:03 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9342/61/USNESENi-ZE-14-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-14-05-2019.html Oznámení - Záměr pronájmu byt. jedn. č. 937/2 o vel. 2+1 v čp 937/II, Vrchlického ul. Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/9341/61/Oznameni---Zamer-pronajmu-byt-jedn-c-937-2-o-vel-2-1-v-cp-937-II-Vrchlickeho-ul-Trebon.html Mon, 20 May 2019 16:22:15 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9341/61/Oznameni---Zamer-pronajmu-byt-jedn-c-937-2-o-vel-2-1-v-cp-937-II-Vrchlickeho-ul-Trebon.html VV - Konání veřejného projednání návrhu změny č. 3 územ. plánu Třeboň dne 24. 6. 2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9340/61/VV---Konani-verejneho-projednani-navrhu-zmeny-c-3-uzem-planu-Trebon-dne-24-6-2019.html Mon, 20 May 2019 14:23:39 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9340/61/VV---Konani-verejneho-projednani-navrhu-zmeny-c-3-uzem-planu-Trebon-dne-24-6-2019.html Pozvánka na seminář - Kotlíkové dotace - 12.06.2019 od 16 h na MěÚ Třeboň - zasedací místnost 119 https://www.mesto-trebon.cz/news/9339/61/Pozvanka-na-seminar---Kotlikove-dotace---12-06-2019-od-16-h-na-Meu-Trebon---zasedaci-mistnost-119.html Mon, 20 May 2019 14:00:40 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9339/61/Pozvanka-na-seminar---Kotlikove-dotace---12-06-2019-od-16-h-na-Meu-Trebon---zasedaci-mistnost-119.html Pozvánka na seminář - Kotlíkové dotace - 12.06.2019 od 16 h na MěÚ Třeboň - zasedací místnost 119 https://www.mesto-trebon.cz/news/9338/61/Pozvanka-na-seminar---Kotlikove-dotace---12-06-2019-od-16-h-na-Meu-Trebon---zasedaci-mistnost-119.html Mon, 20 May 2019 13:57:32 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9338/61/Pozvanka-na-seminar---Kotlikove-dotace---12-06-2019-od-16-h-na-Meu-Trebon---zasedaci-mistnost-119.html Oznámení o zahájení územ. řízení o umístění stavby VV - "Lomnice n/Luž, Floriánská - kabel NN" https://www.mesto-trebon.cz/news/9337/61/Oznameni-o-zahajeni-uzem-rizeni-o-umisteni-stavby-VV---Lomnice-n-Luz-Florianska---kabel-NN.html Mon, 20 May 2019 13:52:30 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9337/61/Oznameni-o-zahajeni-uzem-rizeni-o-umisteni-stavby-VV---Lomnice-n-Luz-Florianska---kabel-NN.html Zápis z jednání finančního výboru č. 5 https://www.mesto-trebon.cz/news/9336/61/Zapis-z-jednani-financniho-vyboru-c-5.html Mon, 20 May 2019 12:33:45 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9336/61/Zapis-z-jednani-financniho-vyboru-c-5.html Lesy v ohrožení - jak na kůrovce https://www.mesto-trebon.cz/news/9335/61/Lesy-v-ohrozeni---jak-na-kurovce.html Mon, 20 May 2019 12:15:38 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9335/61/Lesy-v-ohrozeni---jak-na-kurovce.html Rodinné centrum Kapřík bude znovu otevřeno https://www.mesto-trebon.cz/news/9334/61/Rodinne-centrum-Kaprik-bude-znovu-otevreno.html Dne 29.5.2019 bude opět zahájen kurz "Předporodní příprava a cvičení pro těhotné v RC Kapřík", který opět povede paní Mgr. Lucie Ottová.

Další termíny kurzů zde

]]>
Thu, 16 May 2019 13:53:05 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9334/61/Rodinne-centrum-Kaprik-bude-znovu-otevreno.html
Volby do EP - Přehled telefonního spojení do volebních místností https://www.mesto-trebon.cz/news/9333/61/Volby-do-EP---Prehled-telefonniho-spojeni-do-volebnich-mistnosti.html Wed, 15 May 2019 09:26:45 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9333/61/Volby-do-EP---Prehled-telefonniho-spojeni-do-volebnich-mistnosti.html VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu - osazení dopravních značek v Břilicích v ul. Strouha https://www.mesto-trebon.cz/news/9332/61/VV---OOP---Stanoveni-mistni-upravy-provozu---osazeni-dopravnich-znacek-v-Brilicich-v-ul-Strouha.html Tue, 14 May 2019 08:05:58 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9332/61/VV---OOP---Stanoveni-mistni-upravy-provozu---osazeni-dopravnich-znacek-v-Brilicich-v-ul-Strouha.html Informace ve věci kolaudace stavby https://www.mesto-trebon.cz/news/9331/61/Informace-ve-veci-kolaudace-stavby.html Věc: Žádost o informace týkající se zaslání kopie kolaudačního souhlasu ve věci stavby „Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiánů v Třeboni – 3. etapa“.

]]>
Tue, 14 May 2019 07:24:26 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9331/61/Informace-ve-veci-kolaudace-stavby.html
Rozpočtová opatření schválená do 30.04.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9330/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-30-04-2019.html Mon, 13 May 2019 16:01:59 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9330/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-30-04-2019.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu mzdových nákladů - LSPP https://www.mesto-trebon.cz/news/9329/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-na-uhradu-mzdovych-nakladu---LSPP.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třeboň uzavřená dne 18.04.2019 mezi MĚSTEM TŘEBOŇ a Lékařskou službou první pomoci, o.p.s. o poskytnutí dotace na rok 2019 ve výši 98.424,- Kč na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců příjemce v roce 2019.

]]>
Mon, 13 May 2019 12:15:12 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9329/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-na-uhradu-mzdovych-nakladu---LSPP.html
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na částečné pokrytí výdajů s nájmem -LSPP https://www.mesto-trebon.cz/news/9328/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-na-castecne-pokryti-vydaju-s-najmem--LSPP.html Mon, 13 May 2019 12:11:33 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9328/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-na-castecne-pokryti-vydaju-s-najmem--LSPP.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro LEDAX, o.p.s https://www.mesto-trebon.cz/news/9327/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-pro-LEDAX-o-p-s.html Mon, 13 May 2019 12:03:11 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9327/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-pro-LEDAX-o-p-s.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na provoz mobilního hospice - Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/9326/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-na-provoz-mobilniho-hospice---Hospicova-pece-sv-Kleofase-Trebon.html Mon, 13 May 2019 12:01:08 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9326/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-na-provoz-mobilniho-hospice---Hospicova-pece-sv-Kleofase-Trebon.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na provoz - Centrum soc. služeb J. Hradec https://www.mesto-trebon.cz/news/9325/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-na-provoz---Centrum-soc-sluzeb-J-Hradec.html Mon, 13 May 2019 11:49:28 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9325/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-na-provoz---Centrum-soc-sluzeb-J-Hradec.html Pozvánka na 6. jednání Zastupitelstva města Třeboně - 20.05.2019 od 18:00 h https://www.mesto-trebon.cz/news/9324/61/Pozvanka-na-6-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone---20-05-2019-od-18-00-h.html Mon, 13 May 2019 11:01:00 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9324/61/Pozvanka-na-6-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone---20-05-2019-od-18-00-h.html VV - Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení - Kanalizace, ČOV a vodovod Žofina Huť https://www.mesto-trebon.cz/news/9322/61/VV---Oznameni-o-zahajeni-stavebniho-a-vodopravniho-rizeni---Kanalizace-cOV-a-vodovod-zofina-Hut.html Mon, 13 May 2019 10:09:14 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9322/61/VV---Oznameni-o-zahajeni-stavebniho-a-vodopravniho-rizeni---Kanalizace-cOV-a-vodovod-zofina-Hut.html Jihočeský kraj - Oznámení o konání 21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 23.5.2019 od 10:00 h https://www.mesto-trebon.cz/news/9321/61/Jihocesky-kraj---Oznameni-o-konani-21-zasedani-Zastupitelstva-Jihoceskeho-kraje---23-5-2019-od-10-00-h.html Mon, 13 May 2019 09:52:13 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9321/61/Jihocesky-kraj---Oznameni-o-konani-21-zasedani-Zastupitelstva-Jihoceskeho-kraje---23-5-2019-od-10-00-h.html VV - zveřejnění Zprávy o uplatňování Územního plánu Novosedly nad Nežárkou https://www.mesto-trebon.cz/news/9320/61/VV---zverejneni-Zpravy-o-uplatnovani-uzemniho-planu-Novosedly-nad-Nezarkou.html Fri, 10 May 2019 10:18:45 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9320/61/VV---zverejneni-Zpravy-o-uplatnovani-uzemniho-planu-Novosedly-nad-Nezarkou.html Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/news/9319/61/Jednaci-rad-Zastupitelstva-mesta-Trebone.html Fri, 10 May 2019 10:17:46 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9319/61/Jednaci-rad-Zastupitelstva-mesta-Trebone.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://www.mesto-trebon.cz/news/9318/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Thu, 09 May 2019 13:47:50 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9318/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html VV - OOP - Stanovení ochranného pásma vodního zdroje na p.č. 2670 v k.ú. Nová Ves nad Luž. https://www.mesto-trebon.cz/news/9317/61/VV---OOP---Stanoveni-ochranneho-pasma-vodniho-zdroje-na-p-c-2670-v-k-u-Nova-Ves-nad-Luz.html Tue, 07 May 2019 13:35:20 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9317/61/VV---OOP---Stanoveni-ochranneho-pasma-vodniho-zdroje-na-p-c-2670-v-k-u-Nova-Ves-nad-Luz.html USNESENÍ ZE 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 30.04.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9316/61/USNESENi-ZE-13-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-30-04-2019.html Tue, 07 May 2019 12:57:17 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9316/61/USNESENi-ZE-13-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-30-04-2019.html ZÁPIS ZE 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 30.04.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9315/61/ZaPIS-ZE-13-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-30-04-2019.html Tue, 07 May 2019 12:53:16 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9315/61/ZaPIS-ZE-13-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-30-04-2019.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v průběhu cyklistického závodu 23.5.2019 - sil. III/1502 a MK v k.ú. Tušť https://www.mesto-trebon.cz/news/9313/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK-v-prubehu-cyklistickeho-zavodu-23-5-2019---sil-III-1502-a-MK-v-k-u-Tust.html Mon, 06 May 2019 16:59:20 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9313/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK-v-prubehu-cyklistickeho-zavodu-23-5-2019---sil-III-1502-a-MK-v-k-u-Tust.html Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení "V433/833 - zdvojení vedení" https://www.mesto-trebon.cz/news/9312/61/Posuzovani-vlivu-na-zP---zahajeni-zjistovaciho-rizeni-V433-833---zdvojeni-vedeni.html Mon, 06 May 2019 15:59:49 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9312/61/Posuzovani-vlivu-na-zP---zahajeni-zjistovaciho-rizeni-V433-833---zdvojeni-vedeni.html Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu https://www.mesto-trebon.cz/news/9311/61/Oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb-do-Evropskeho-parlamentu.html Mon, 06 May 2019 15:57:47 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9311/61/Oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb-do-Evropskeho-parlamentu.html E.ON - Přerušení elektřiny - 29.05.2019 - ul. Táboritská https://www.mesto-trebon.cz/news/9310/61/E-ON---Preruseni-elektriny---29-05-2019---ul-Taboritska.html Mon, 06 May 2019 15:56:22 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9310/61/E-ON---Preruseni-elektriny---29-05-2019---ul-Taboritska.html Informace ve věci výstavby - lokalita ul. J. Havlise https://www.mesto-trebon.cz/news/9309/61/Informace-ve-veci-vystavby---lokalita-ul-J-Havlise.html Věc: Žádost o informace týkající se připravované či probíhající výstavby, územních či stavebních řízení, zpracování územních studií v lokalitě západně navazující na ulici J. Havlise (pozemky parc.č. KN 1915/760 a 1919/2 v kat. území Třeboň.

]]>
Mon, 06 May 2019 08:48:58 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9309/61/Informace-ve-veci-vystavby---lokalita-ul-J-Havlise.html
E.ON - Přerušení elektřiny - 22.5.2019 - ul. Sportovní 1141 https://www.mesto-trebon.cz/news/9308/61/E-ON---Preruseni-elektriny---22-5-2019---ul-Sportovni-1141.html Thu, 02 May 2019 13:31:38 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9308/61/E-ON---Preruseni-elektriny---22-5-2019---ul-Sportovni-1141.html Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné https://www.mesto-trebon.cz/news/9306/61/Porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-pro-vodne-a-stocne.html Thu, 02 May 2019 10:34:17 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9306/61/Porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-pro-vodne-a-stocne.html Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné https://www.mesto-trebon.cz/news/9305/61/Porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-pro-vodne-a-stocne.html Thu, 02 May 2019 10:19:25 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9305/61/Porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-pro-vodne-a-stocne.html Výběrové řízení - referent(ka) územního plánování - 2 volná místa https://www.mesto-trebon.cz/news/9304/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-uzemniho-planovani---2-volna-mista.html Tue, 30 Apr 2019 13:47:16 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9304/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-uzemniho-planovani---2-volna-mista.html Výběrové řízení - referent(ka) územního plánování - 2 volná místa na dobu neurčitou https://www.mesto-trebon.cz/news/9303/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-uzemniho-planovani---2-volna-mista-na-dobu-neurcitou.html Tue, 30 Apr 2019 13:46:18 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9303/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-uzemniho-planovani---2-volna-mista-na-dobu-neurcitou.html Výběrové řízení - referent(ka) územního plánování https://www.mesto-trebon.cz/news/9302/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-uzemniho-planovani.html zde. ]]> Tue, 30 Apr 2019 13:40:57 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9302/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-uzemniho-planovani.html Vernisáž výstavy fotografií zachycujících spolupráci Třeboně a Schremsu https://www.mesto-trebon.cz/news/9298/61/Vernisaz-vystavy-fotografii-zachycujicich-spolupraci-Trebone-a-Schremsu.html  

Dne 26. dubna 2019 se v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni uskutečnila vernisáž výstavy fotografií „Historie spolupráce partnerských měst Třeboň a Schrems“. Výstava je součástí projektu, jehož cílem je zdokumentovat a přiblížit celou historii spolupráce a posílit tak dobré vztahy mezi oběma městy. V rámci tohoto projektu jsou v letošním roce plánované také 2 jednodenní výlety pro Třeboňáky do Schremsu a jeho okolí a vydání almanachu, kde bude vzájemná spolupráce zaznamenána.

 

 


]]>
Mon, 29 Apr 2019 14:38:13 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9298/61/Vernisaz-vystavy-fotografii-zachycujicich-spolupraci-Trebone-a-Schremsu.html
DSO SORT - Rozpočet 2019 - návrh z jednání VH dne 28.3.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9295/61/DSO-SORT---Rozpocet-2019---navrh-z-jednani-VH-dne-28-3-2019.html Mon, 29 Apr 2019 10:55:05 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9295/61/DSO-SORT---Rozpocet-2019---navrh-z-jednani-VH-dne-28-3-2019.html DSO SORT - Střednědobý výhled rozpočtu https://www.mesto-trebon.cz/news/9294/61/DSO-SORT---Strednedoby-vyhled-rozpoctu.html Mon, 29 Apr 2019 10:53:28 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9294/61/DSO-SORT---Strednedoby-vyhled-rozpoctu.html Výzva osobám zúčastněným na řízení - ÚP Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/9293/61/Vyzva-osobam-zucastnenym-na-rizeni---uP-Trebon.html Fri, 26 Apr 2019 13:28:45 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9293/61/Vyzva-osobam-zucastnenym-na-rizeni---uP-Trebon.html Volné pracovní místo - uklízeč/ka https://www.mesto-trebon.cz/news/9286/61/Volne-pracovni-misto---uklizec-ka.html Město Třeboň hledá novou kolegyni/kolegu na pozici uklízeč/uklízečka. Nabízíme nejprve brigádu (dohoda o provedení práce - zástupy za dovolenou) a v případě oboustranné spokojenosti od podzimu 2019 zaměstnání v pracovním poměru. Podrobnější informace zde.

]]>
Thu, 25 Apr 2019 12:07:05 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9286/61/Volne-pracovni-misto---uklizec-ka.html
Volné pracovní místo - uklízeč/ka https://www.mesto-trebon.cz/news/9285/61/Volne-pracovni-misto---uklizec-ka.html Thu, 25 Apr 2019 12:05:32 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9285/61/Volne-pracovni-misto---uklizec-ka.html Městská Vodohospodářská - Vyjádření ke kvalitě vody v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/news/9283/61/Mestska-Vodohospodarska---Vyjadreni-ke-kvalite-vody-v-Treboni.html V průběhu letošních velikonočních svátků se v některých částech Třeboně vyskytly problémy se silným zákalem dodávané pitné vody. Chemický rozbor potvrdil, že zákal byl způsoben sloučeninami železa v rozvodné vodovodní síti. V období svátků vzrostla denní spotřeba vody v Třeboni o více než 50% a maximální spotřeba přesáhla v některých hodinách až 30l/s v porovnání s průměrem 15l/s.  

Provozovatel má jedinou možnost jak omezit zakalení vody, a to prováděním pravidelného odkalování potrubí.

Opatřením, které by situaci podstatně zlepšilo je výměna kovového potrubí za plastové. V rámci postupné obnovy a rozšiřování sítě se mění původní potrubí na plastové. 

Omlouváme se všem spotřebitelům za způsobené problémy a určitě děláme vše proto, aby se výskyt takových závad v zásobování pitnou vodou minimalizoval.

Ing. Miroslav Kajan

jednatel Městské Vodohospodářské s.r.o.

]]>
Wed, 24 Apr 2019 16:35:42 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9283/61/Mestska-Vodohospodarska---Vyjadreni-ke-kvalite-vody-v-Treboni.html
Finanční úřad - VV - Zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitých věcí na rok 2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9280/61/Financni-urad---VV---Zpristupneni-k-nahlednuti-hromadny-predpisny-seznam---Dan-z-nemovitych-veci-na-rok-2019.html Wed, 24 Apr 2019 14:09:04 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9280/61/Financni-urad---VV---Zpristupneni-k-nahlednuti-hromadny-predpisny-seznam---Dan-z-nemovitych-veci-na-rok-2019.html