Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com david.brychta@mesto-trebon.cz (David Brychta) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Výběrové řízení - referent(ka) majetkového oddělení https://www.mesto-trebon.cz/news/9682/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-majetkoveho-oddeleni.html zde. ]]> Wed, 20 Nov 2019 13:49:53 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9682/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-majetkoveho-oddeleni.html Výběrové řízení - referent(ka) majetkového oddělení https://www.mesto-trebon.cz/news/9681/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-majetkoveho-oddeleni.html Wed, 20 Nov 2019 13:44:32 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9681/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-majetkoveho-oddeleni.html Výběrové řízení - referent(ka) majetkového oddělení https://www.mesto-trebon.cz/news/9680/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-majetkoveho-oddeleni.html Wed, 20 Nov 2019 13:41:18 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9680/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-majetkoveho-oddeleni.html Informace k obchodní společnosti města Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/news/9679/61/Informace-k-obchodni-spolecnosti-mesta-Trebone.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vztahujících se ke společnosti Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o.

]]>
Wed, 20 Nov 2019 08:18:33 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9679/61/Informace-k-obchodni-spolecnosti-mesta-Trebone.html
Rozpočtová opatření schválená do 05.11.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9678/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-05-11-2019.html Tue, 19 Nov 2019 14:19:36 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9678/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-05-11-2019.html Oznámení o uzavření VPS - Jan Krška - Zhotovení nové trafostanice v k.ú. Frahelž https://www.mesto-trebon.cz/news/9676/61/Oznameni-o-uzavreni-VPS---Jan-Krska---Zhotoveni-nove-trafostanice-v-k-u-Frahelz.html Mon, 18 Nov 2019 15:41:11 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9676/61/Oznameni-o-uzavreni-VPS---Jan-Krska---Zhotoveni-nove-trafostanice-v-k-u-Frahelz.html Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva "Bažantnice Prátr Třeboň" - 19.12.2019 od 10:30 h https://www.mesto-trebon.cz/news/9675/61/Oznameni-o-konani-valne-hromady-Honebniho-spolecenstva-Bazantnice-Pratr-Trebon---19-12-2019-od-10-30-h.html Mon, 18 Nov 2019 15:30:46 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9675/61/Oznameni-o-konani-valne-hromady-Honebniho-spolecenstva-Bazantnice-Pratr-Trebon---19-12-2019-od-10-30-h.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Spolek Třeboňská nocturna - ABOKO 2019/2020 https://www.mesto-trebon.cz/news/9674/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-Spolek-Trebonska-nocturna---ABOKO-2019-2020.html Mon, 18 Nov 2019 07:48:45 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9674/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-Spolek-Trebonska-nocturna---ABOKO-2019-2020.html Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje Jihočeského kraje 2021 - 2027" podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí https://www.mesto-trebon.cz/news/9673/61/Zahajeni-zjistovaciho-rizeni-ke-koncepci-Program-rozvoje-Jihoceskeho-kraje-2021---2027-podle-zakona-c-100-2001-Sb-o-posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi.html Fri, 15 Nov 2019 11:03:27 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9673/61/Zahajeni-zjistovaciho-rizeni-ke-koncepci-Program-rozvoje-Jihoceskeho-kraje-2021---2027-podle-zakona-c-100-2001-Sb-o-posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi.html Uzavření kanceláře matriky https://www.mesto-trebon.cz/news/9672/61/Uzavreni-kancelare-matriky.html Ve dne 26.11., 29.11. a 10.12.2019 bude z důvodu školení uzavřena kancelář matriky. Ověřování listin a podpisů bude zajištěno na podatelně MěÚ Třeboň.

]]>
Thu, 14 Nov 2019 14:01:47 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9672/61/Uzavreni-kancelare-matriky.html
Uzavření kanceláře občanských průkazů a cestovních dokladů https://www.mesto-trebon.cz/news/9652/61/Uzavreni-kancelare-obcanskych-prukazu-a-cestovnich-dokladu.html Ve čtvrtek 21.11.2019 bude z důvodu školení uzavřena kancelář občanských průkazů a cestovních dokladů. ]]> Thu, 14 Nov 2019 10:48:00 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9652/61/Uzavreni-kancelare-obcanskych-prukazu-a-cestovnich-dokladu.html USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 05.11.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9671/61/USNESENi-Z-25-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-05-11-2019.html Tue, 12 Nov 2019 09:28:09 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9671/61/USNESENi-Z-25-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-05-11-2019.html ZÁPIS Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 05.11.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9670/61/ZaPIS-Z-25-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-05-11-2019.html Tue, 12 Nov 2019 09:24:22 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9670/61/ZaPIS-Z-25-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-05-11-2019.html SORT - Rozpočet 2020 - návrh https://www.mesto-trebon.cz/news/9669/61/SORT---Rozpocet-2020---navrh.html Mon, 11 Nov 2019 15:01:59 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9669/61/SORT---Rozpocet-2020---navrh.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace JčHK - provozní náklady https://www.mesto-trebon.cz/news/9668/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-JcHK---provozni-naklady.html Mon, 11 Nov 2019 14:59:58 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9668/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-JcHK---provozni-naklady.html VV - Konání opakovaného veřejného projednání - Regulační plán Třeboň - zastavitelné plochy BM1, BV6, OS4 https://www.mesto-trebon.cz/news/9667/61/VV---Konani-opakovaneho-verejneho-projednani---Regulacni-plan-Trebon---zastavitelne-plochy-BM1-BV6-OS4.html Mon, 11 Nov 2019 14:24:17 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9667/61/VV---Konani-opakovaneho-verejneho-projednani---Regulacni-plan-Trebon---zastavitelne-plochy-BM1-BV6-OS4.html Informace - podkladové materiály RM https://www.mesto-trebon.cz/news/9666/61/Informace---podkladove-materialy-RM.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací – kopie podkladových materiálů předložených radě města k projednání.

]]>
Mon, 11 Nov 2019 08:16:35 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9666/61/Informace---podkladove-materialy-RM.html
V Třeboni novoroční ohňostroj rozzáří oblohu https://www.mesto-trebon.cz/news/9665/61/V-Treboni-novorocni-ohnostroj-rozzari-oblohu.html Na posledním jednání rady města byl udělen souhlas s provedením ohňostrojné práce, který je požadován v souvislosti se zavedením nových předpisů k provádění těchto prací.

Ohňostroj bude odpálen na tradičním místě jako v předcházejících letech vpravo za Hradeckou branou u Zlaté stoky směrem k Bistru u kapra a na radniční věži.

„V poslední době se některá města rozhodla pro zrušení ohňostrojů, nebo je nahrazují videomappingem či laserovou show. To je většinou spojené s velkými výdaji a hluku se tímto krokem nevyhnou, jelikož je doprovázen hlasitou hudbou. Mnoho občanů se již na ohňostroj dotazovalo, proto jsme se rozhodli v tradici pokračovat,“ doplnila rozhodnutí radních místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Fri, 08 Nov 2019 11:41:24 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9665/61/V-Treboni-novorocni-ohnostroj-rozzari-oblohu.html
Další vyhrazené parkování pro invalidy v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/news/9664/61/Dalsi-vyhrazene-parkovani-pro-invalidy-v-Treboni.html Radní města Třeboně jsou oprávněni udělovat souhlas popřípadě zamítnout žádost občanů o zvláštní užívání místní komunikace pro vyhrazené parkovací stání. Na posledním jednání rady byl takto udělen souhlas pro obyvatelku Třeboně, která podala na městský úřad žádost. „Paní je držitelkou průkazu ZTP a průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Přidělili jsme jí místo v blízkosti 50 m od domova, jelikož posudek lékaře obsahuje vyjádření, že je paní schopná chůze a nepoužívá invalidní vozík,“ doplnil rozhodnutí radních starosta města Jan Váňa. Pro vyhrazené stání v Husově ulici bude využita plocha před vchodem do bývalé prodejny elektrospotřebičů, kde je vodorovným značením zakázáno stání. „Hendikepovaným občanům tímto rozhodnutím rádi usnadníme mobilitu, a pokud je možnost, vždy vyjdeme vstříc a nalezneme vhodné řešení pro vyhrazené parkování,“ uvedl starosta Váňa.

]]>
Fri, 08 Nov 2019 11:40:26 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9664/61/Dalsi-vyhrazene-parkovani-pro-invalidy-v-Treboni.html
Zápis č. 4 z jednání KV https://www.mesto-trebon.cz/news/9663/61/Zapis-c-4-z-jednani-KV.html Fri, 08 Nov 2019 11:39:41 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9663/61/Zapis-c-4-z-jednani-KV.html Město Třeboň zveřejní pronájem dvou městských bytů https://www.mesto-trebon.cz/news/9662/61/Mesto-Trebon-zverejni-pronajem-dvou-mestskych-bytu.html Radní města Třeboně schválili zveřejnění nájmu dvou bytů. První se nachází  v ulici Rožmberská a druhý na Masarykově náměstí.

V prvním případě se jedná o byt 1+1 s výměrou 39,73 m2 v Rožmberské ulici číslo popisné 34/I. Zájemci se mohou o byt ucházet formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky je stanovena na 70,- Kč/m2/měsíc. Byt je situován jako samostatný byt na dvorku domu a je vybaven kuchyňskou linkou, sporákem, digestoří, krbovými kamny a plynovým kotlem s ohřevem vody. V roce 2015 zde byla provedena celková rekonstrukce a v dalším roce pak byla opravena izolace proti zemní vlhkosti, výměna okna a vstupních dveří celkem za 880 tis. Kč.

Druhý byt má dispozici 3+1 s výměrou 88, 87 m2 na Masarykově náměstí číslo popisné 87/I. Minimální cena pro nabídky bude stanovena na 90,- Kč/m2/měsíc. Byt je situován ve třetím nadzemním podlaží na dvorku a je vybaven kuchyňskou linkou, sporákem, bojlerem, krbovými kamny a elektrickými přímotopy. Byt byl zrekonstruován celkovým nákladem 300 tis. Kč, kdy byly opraveny dřevěné podlahy, vyměnila se kuchyňská linka, obložení a vybavení koupelny a WC.

Uchazečem o tyto byty může být každý občan s bydlištěm v Třeboni a místních částech nebo se stálým pracovním místem v této lokalitě po dobu minimálně 6 měsíců. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši 3 měsíčních nájmů. Nájmy bytů budou zveřejněny po dobu 15 dnů na úřední desce.

„Byty budou pronajaty těm zájemcům, kteří předloží nejvyšší nabídku. Nabídky budou posouzeny v rámci komise, která byla jmenována radou města,“ doplnila zprávu místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Fri, 08 Nov 2019 11:39:28 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9662/61/Mesto-Trebon-zverejni-pronajem-dvou-mestskych-bytu.html
E.ON - přerušení dodávky elektřiny dne 28. 11. 2019, Třeboň - Břilice https://www.mesto-trebon.cz/news/9661/61/E-ON---preruseni-dodavky-elektriny-dne-28-11-2019-Trebon---Brilice.html Fri, 08 Nov 2019 10:52:53 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9661/61/E-ON---preruseni-dodavky-elektriny-dne-28-11-2019-Trebon---Brilice.html Stavební povolení VV - Instalace Výtahu BD Hliník 820, Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/9660/61/Stavebni-povoleni-VV---Instalace-Vytahu-BD-Hlinik-820-Trebon.html Fri, 08 Nov 2019 10:41:56 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9660/61/Stavebni-povoleni-VV---Instalace-Vytahu-BD-Hlinik-820-Trebon.html Oznámení záměru - Pronájem bytu č. 3 o vel. 3+1 v čp. 87/I na Masarykovo nám. v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/news/9659/61/Oznameni-zameru---Pronajem-bytu-c-3-o-vel-3-1-v-cp-87-I-na-Masarykovo-nam-v-Treboni.html Fri, 08 Nov 2019 09:52:08 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9659/61/Oznameni-zameru---Pronajem-bytu-c-3-o-vel-3-1-v-cp-87-I-na-Masarykovo-nam-v-Treboni.html Oznámení záměru - Pronájem bytu č. 3 o vel. 1+1 v čp. 34/I v ul. Rožmberská v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/news/9658/61/Oznameni-zameru---Pronajem-bytu-c-3-o-vel-1-1-v-cp-34-I-v-ul-Rozmberska-v-Treboni.html Fri, 08 Nov 2019 09:50:49 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9658/61/Oznameni-zameru---Pronajem-bytu-c-3-o-vel-1-1-v-cp-34-I-v-ul-Rozmberska-v-Treboni.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Jiskra - trenéři https://www.mesto-trebon.cz/news/9655/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-TJ-Jiskra---treneri.html Thu, 07 Nov 2019 09:46:55 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9655/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-TJ-Jiskra---treneri.html Územní rozhodnutí VV - rozhodnutí o umístění stavby - Branná - odkanalizování obce ČOV a kanalizace - 2. etapa https://www.mesto-trebon.cz/news/9654/61/uzemni-rozhodnuti-VV---rozhodnuti-o-umisteni-stavby---Branna---odkanalizovani-obce-cOV-a-kanalizace---2-etapa.html Wed, 06 Nov 2019 13:53:03 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9654/61/uzemni-rozhodnuti-VV---rozhodnuti-o-umisteni-stavby---Branna---odkanalizovani-obce-cOV-a-kanalizace---2-etapa.html Oznámení o ukončení činnosti v oboru dermatovenerologie v Třeboni, Riegrova 569 https://www.mesto-trebon.cz/news/9653/61/Oznameni-o-ukonceni-cinnosti-v-oboru-dermatovenerologie-v-Treboni-Riegrova-569.html Wed, 06 Nov 2019 13:09:47 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9653/61/Oznameni-o-ukonceni-cinnosti-v-oboru-dermatovenerologie-v-Treboni-Riegrova-569.html VV - Změna č. 2 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 https://www.mesto-trebon.cz/news/9651/61/VV---Zmena-c-2-Regulacniho-planu-Trebon---zastavitelna-plocha-BM3.html Tue, 05 Nov 2019 14:38:22 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9651/61/VV---Zmena-c-2-Regulacniho-planu-Trebon---zastavitelna-plocha-BM3.html E.ON - Přerušení elektřiny - 22.11.2019 - Holičky, Nová Hlína https://www.mesto-trebon.cz/news/9650/61/E-ON---Preruseni-elektriny---22-11-2019---Holicky-Nova-Hlina.html Tue, 05 Nov 2019 09:57:29 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9650/61/E-ON---Preruseni-elektriny---22-11-2019---Holicky-Nova-Hlina.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Binder - ul. Dvorecká, Břilice https://www.mesto-trebon.cz/news/9649/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu---Binder---ul-Dvorecka-Brilice.html Tue, 05 Nov 2019 09:51:42 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9649/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu---Binder---ul-Dvorecka-Brilice.html Fórum podnikatelů v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/news/9648/61/Forum-podnikatelu-v-Treboni.html Jihočeská hospodářská komora zve všechny podnitele i občany dne 7. listopadu od 17.00 hod. na setkání podnikatelů a živnostníků Třeboňska.

Městská mobilita, elektrokola pro seniory (a nejen pro ně) či aktivity Nadace Jihočeské cyklostezky jsou témata, která ovládnou čtvrtekční Fórum podnikatelů v Třeboni.

Na akci je nutné se registrovat (do 5.11.). Vstupné je zdarma.

Více informací včetně programu a hostů večera naleznete v přiložené pozvánce.

Fórum podnikatelů 2019 - pozvánka

]]>
Mon, 04 Nov 2019 12:33:54 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9648/61/Forum-podnikatelu-v-Treboni.html
Informace vztahující se k vydávání koordinovaných stanovisek https://www.mesto-trebon.cz/news/9647/61/Informace-vztahujici-se-k-vydavani-koordinovanych-stanovisek.html Věc: Žádost o poskytnutí informací vztahujících se k problematice vydávání koordinovaných stanovisek MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí.

]]>
Mon, 04 Nov 2019 09:41:59 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9647/61/Informace-vztahujici-se-k-vydavani-koordinovanych-stanovisek.html
Prezentace z konference KLIMATICKÁ ZMĚNA https://www.mesto-trebon.cz/news/9645/61/Prezentace-z-konference-KLIMATICKa-ZMeNA.html https://www.stromytrebonska.cz/ke-stazeni/ ]]> Fri, 01 Nov 2019 13:08:42 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9645/61/Prezentace-z-konference-KLIMATICKa-ZMeNA.html VV - Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku za svoz odpadu za rok 2018 https://www.mesto-trebon.cz/news/9643/61/VV---Oznameni-o-zpristupneni-k-nahlednuti-hromadneho-predpisneho-seznamu-o-vymereni-mistniho-poplatku-za-svoz-odpadu-za-rok-2018.html Thu, 31 Oct 2019 13:09:38 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9643/61/VV---Oznameni-o-zpristupneni-k-nahlednuti-hromadneho-predpisneho-seznamu-o-vymereni-mistniho-poplatku-za-svoz-odpadu-za-rok-2018.html Parkovací karty na rok 2020 – informace https://www.mesto-trebon.cz/news/9642/61/Parkovaci-karty-na-rok-2020-informace.html Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, připravuje pro rok 2020 seznam žadatelů o parkovací karty. Jedná se o vydání parkovacích karet v lokalitách ul. Březanova, ul. Husova, Masarykovo nám., Žižkovo nám., ul. Rožmberská, ul. Havlíčkova, ul. Přemyslova a ul. Chelčického v Třeboni a to pouze v lokalitách pro parkovací stání takto označených svislým dopravním značením. V souvislosti s tím Vás informujeme, že v případě zájmu máte možnost požádat o přidělení této karty a to nejpozději do 30.11.2019 (žádosti dostupné na webových stránkách města). Žádost musí obsahovat, kdo o kartu žádá (fyzická či právnická osoba, datum nar., bydliště nebo IČ), pro jakou lokalitu (název ulice) a sdělení důvodu žádosti (trvalý pobyt v uvedené lokalitě, sídlo společnosti v uvedené lokalitě). K žádosti je vhodné připojit telefonní kontakt na žadatele.

K věci doplňujeme, že na parkovací kartu není právní nárok, tj. karta nemusí být přidělena.

Ceny parkovacích karet zůstávají v úrovni roku 2019.

]]>
Wed, 30 Oct 2019 15:48:22 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9642/61/Parkovaci-karty-na-rok-2020-informace.html
České dráhy - Výluky a omezení provozu na trati 226 České Velenice - Veselí nad Lužnicí v měsíci listopadu 2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9641/61/ceske-drahy---Vyluky-a-omezeni-provozu-na-trati-226-ceske-Velenice---Veseli-nad-Luznici-v-mesici-listopadu-2019.html Wed, 30 Oct 2019 12:09:47 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9641/61/ceske-drahy---Vyluky-a-omezeni-provozu-na-trati-226-ceske-Velenice---Veseli-nad-Luznici-v-mesici-listopadu-2019.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://www.mesto-trebon.cz/news/9640/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 30 Oct 2019 10:32:26 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9640/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html USNESENÍ Z 24. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 22.10.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9639/61/USNESENi-Z-24-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-22-10-2019.html Tue, 29 Oct 2019 14:36:46 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9639/61/USNESENi-Z-24-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-22-10-2019.html ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 22.10.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9638/61/ZaPIS-Z-24-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-22-10-2019.html Tue, 29 Oct 2019 14:35:37 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9638/61/ZaPIS-Z-24-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-22-10-2019.html Slavnostní otevření zrekonstruované budovy Městského úřadu ve Schremsu https://www.mesto-trebon.cz/news/9637/61/Slavnostni-otevreni-zrekonstruovane-budovy-Mestskeho-uradu-ve-Schremsu.html V rakouském partnerském městě Schrems byla v sobotu 26. října po téměř roční rekonstrukci slavnostně otevřena budova městského úřadu. Za město Třeboň se akce zúčastnili místostarosta Mgr. Petr Werner a tajemnice úřadu Ing. Petra Jánská.

]]>
Tue, 29 Oct 2019 13:29:16 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9637/61/Slavnostni-otevreni-zrekonstruovane-budovy-Mestskeho-uradu-ve-Schremsu.html
VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na silnicích I. třídy - rozšíření systému elektronického mýtného https://www.mesto-trebon.cz/news/9635/61/VV---OOP---Stanoveni-mistni-upravy-provozu-na-silnicich-I-tridy---rozsireni-systemu-elektronickeho-mytneho.html Fri, 25 Oct 2019 12:49:09 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9635/61/VV---OOP---Stanoveni-mistni-upravy-provozu-na-silnicich-I-tridy---rozsireni-systemu-elektronickeho-mytneho.html Posílení hospicové péče v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/news/9631/61/Posileni-hospicove-pece-v-Treboni.html Jihočeský kraj vytvořil novou metodiku posuzování významnosti sociálních služeb a jejich zařazení do sítě poskytovatelů služeb. Radní města Třeboně schválili dle výsledků metodik a doporučení odboru sociálních věcí navýšení pracovních úvazků v oblasti terénní hospicové péče. „O tyto služby je zvyšující se zájem, jelikož dle demografických ukazatelů nám stárne populace ve městě. Tyto služby významně pomáhají nejen pacientům samotným, ale i osobám o ně pečujícím a v závěru i pozůstalým. Služba sama o sobě znamená pomoc lidem na konci života na odborné úrovni a důstojně. Je nutné tyto služby podpořit a udělit pozitivní vyjádření ze strany vedení města a jeho rady,“ dodala k této problematice místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Wed, 23 Oct 2019 15:02:27 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9631/61/Posileni-hospicove-pece-v-Treboni.html
Město Třeboň zveřejní pronájem městského bytu https://www.mesto-trebon.cz/news/9630/61/Mesto-Trebon-zverejni-pronajem-mestskeho-bytu.html Radní města Třeboně schválili zveřejnění záměru pronájmu bytu ve Staré Hlíně. Jde o byt 1+1 s výměrou 50 m2 v čísle popisném 27. Zájemci se mohou o byt ucházet formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky bude stanovena na 60,- Kč/m2/měsíc. Uchazečem může být každý člověk bydlištěm v Třeboni a místních částech nebo se stálým pracovním místem v této lokalitě po dobu minimálně 6 měsíců. Byt je v druhém nadzemním podlaží a je vybaven kuchyňskou linkou, bojlerem a elektrickými přímotopy. Byt je nově zrekonstruován v hodnotě 80 tis. Kč. Záměr pronájmu bytu bude zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce.

]]>
Wed, 23 Oct 2019 14:58:29 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9630/61/Mesto-Trebon-zverejni-pronajem-mestskeho-bytu.html
Zájemci o seniorské bydlení mají další šanci https://www.mesto-trebon.cz/news/9629/61/Zajemci-o-seniorske-bydleni-maji-dalsi-sanci.html Radní města Třeboně na svém posledním zasedání schválili zveřejnění záměru nájmu bytu o velikosti 1+0 o výměře 34 m2. Jedná se o byt v Domě s pečovatelskou službou (DPS). Byt se nachází v ulici Svatopluka Čecha. Byt je určen pro osoby, které pobírají starobní či invalidní důchod s trvalým bydlištěm v Třeboni a místních částech.

Výběr nájemce bude podléhat platným pravidlům města pro přidělování bytů. Zájemci složí jistotu ve výši 3 tis. Kč na účet města nejpozději den před stanoveným termínem pro přihlášení do výběrového řízení na pronájem bytu. Tato jistota se stává zálohou na úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu. Neúspěšným žadatelům bude jistota vrácena.

„Záměr bude v brzké době zveřejněn na úřední desce města Třeboně po dobu 15 dnů. Všichni žadatelé evidovaní v seznamu žádostí o byt v DPS obdrží písemnou informaci o záměru nájmu bytu, aby se mohli přihlásit,“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová.

 

]]>
Wed, 23 Oct 2019 14:53:26 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9629/61/Zajemci-o-seniorske-bydleni-maji-dalsi-sanci.html
Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 14.10.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9627/61/Usneseni-z-9-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-14-10-2019.html Tue, 22 Oct 2019 14:56:32 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9627/61/Usneseni-z-9-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-14-10-2019.html Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 14.10.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9626/61/Zapis-z-9-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-14-10-2019.html Tue, 22 Oct 2019 14:55:30 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9626/61/Zapis-z-9-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-14-10-2019.html Jihočeský kraj - 24. zasedání Zastupitelstva Jč. kraje - čtvrtek 31. října 2019 od 10:00 hod. https://www.mesto-trebon.cz/news/9623/61/Jihocesky-kraj---24-zasedani-Zastupitelstva-Jc-kraje---ctvrtek-31-rijna-2019-od-10-00-hod.html Mon, 21 Oct 2019 16:53:49 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9623/61/Jihocesky-kraj---24-zasedani-Zastupitelstva-Jc-kraje---ctvrtek-31-rijna-2019-od-10-00-hod.html Setkání s občany 2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9622/61/Setkani-s-obcany-2019.html V měsíci listopadu Vás  zve vedení města na setkání s občany Třeboně a místních částí Třeboně. V příloze naleznete jednotlivé termíny a místa konání.

]]>
Mon, 21 Oct 2019 11:16:40 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9622/61/Setkani-s-obcany-2019.html
Rozpočtová opatření schválená do 08.10.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9621/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-08-10-2019.html Fri, 18 Oct 2019 13:41:43 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9621/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-08-10-2019.html