Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com david.brychta@mesto-trebon.cz (David Brychta) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Informace o podaném návrhu VPS - Stavební úpravy stávajícího objektu na poz. p. č. 4203, k. ú. Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/9450/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Stavebni-upravy-stavajiciho-objektu-na-poz-p-c-4203-k-u-Trebon.html Mon, 15 Jul 2019 14:50:39 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9450/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Stavebni-upravy-stavajiciho-objektu-na-poz-p-c-4203-k-u-Trebon.html Poskytnutí kopií dokumentů správního spisu https://www.mesto-trebon.cz/news/9449/61/Poskytnuti-kopii-dokumentu-spravniho-spisu.html Věc: Žádost o informace spočívající v poskytnutí kopií dokumentů spisu vedeném Městským úřadem Třeboň, odborem životního prostředí pod spis. zn. METR_S 92/2018.

]]>
Mon, 15 Jul 2019 10:49:24 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9449/61/Poskytnuti-kopii-dokumentu-spravniho-spisu.html
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - SETERM CB a.s. - Č. Velenice, Trocnovská, Jirák - kabel NN https://www.mesto-trebon.cz/news/9448/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu---SETERM-CB-a-s---c-Velenice-Trocnovska-Jirak---kabel-NN.html Thu, 11 Jul 2019 15:11:10 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9448/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu---SETERM-CB-a-s---c-Velenice-Trocnovska-Jirak---kabel-NN.html VV - OOP - Rybářství Třeboň - přechodná úprava provozu - výlov rybníka Rožmberk https://www.mesto-trebon.cz/news/9447/61/VV---OOP---Rybarstvi-Trebon---prechodna-uprava-provozu---vylov-rybnika-Rozmberk.html Thu, 11 Jul 2019 15:10:02 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9447/61/VV---OOP---Rybarstvi-Trebon---prechodna-uprava-provozu---vylov-rybnika-Rozmberk.html Informace o podaném návrhu VPS - ZTV Třeboň - napojení a prodloužení komunikace https://www.mesto-trebon.cz/news/9446/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---ZTV-Trebon---napojeni-a-prodlouzeni-komunikace.html Thu, 11 Jul 2019 15:08:59 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9446/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---ZTV-Trebon---napojeni-a-prodlouzeni-komunikace.html Rozhodnutí - zařazení do sítě místních komunikací https://www.mesto-trebon.cz/news/9445/61/Rozhodnuti---zarazeni-do-site-mistnich-komunikaci.html Tue, 09 Jul 2019 15:30:18 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9445/61/Rozhodnuti---zarazeni-do-site-mistnich-komunikaci.html VV - OOP - Změna trvalého dopravního značení v obci Lužnice https://www.mesto-trebon.cz/news/9444/61/VV---OOP---Zmena-trvaleho-dopravniho-znaceni-v-obci-Luznice.html Tue, 09 Jul 2019 15:29:04 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9444/61/VV---OOP---Zmena-trvaleho-dopravniho-znaceni-v-obci-Luznice.html Rozpočtová opatření schválená do 25.06.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9443/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-25-06-2019.html Mon, 08 Jul 2019 17:09:29 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9443/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-25-06-2019.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Novosedly n/Než. https://www.mesto-trebon.cz/news/9442/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK-v-obci-Novosedly-n-Nez.html Mon, 08 Jul 2019 11:36:08 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9442/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-MK-v-obci-Novosedly-n-Nez.html VV - Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na Masarykově náměstí v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/news/9441/61/VV---Oznameni-o-stanoveni-mistni-upravy-provozu-na-Masarykove-namesti-v-Treboni.html Thu, 04 Jul 2019 15:30:38 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9441/61/VV---Oznameni-o-stanoveni-mistni-upravy-provozu-na-Masarykove-namesti-v-Treboni.html VV OOP - Stanovení přechodné úpr. provozu na míst. komunikaci - silnice II/148 Novosedly n/Než. https://www.mesto-trebon.cz/news/9440/61/VV-OOP---Stanoveni-prechodne-upr-provozu-na-mist-komunikaci---silnice-II-148-Novosedly-n-Nez.html Thu, 04 Jul 2019 15:08:45 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9440/61/VV-OOP---Stanoveni-prechodne-upr-provozu-na-mist-komunikaci---silnice-II-148-Novosedly-n-Nez.html VV Rozhodnutí - vydání společ.povolení "Dešťová kanalizace Třeboň" https://www.mesto-trebon.cz/news/9439/61/VV-Rozhodnuti---vydani-spolec-povoleni-Destova-kanalizace-Trebon.html Thu, 04 Jul 2019 14:55:26 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9439/61/VV-Rozhodnuti---vydani-spolec-povoleni-Destova-kanalizace-Trebon.html Oznámení o zahájení územ. řízení o umístění stavby VV - Chodník podél silnice III/15511, Přeseka https://www.mesto-trebon.cz/news/9438/61/Oznameni-o-zahajeni-uzem-rizeni-o-umisteni-stavby-VV---Chodnik-podel-silnice-III-15511-Preseka.html Thu, 04 Jul 2019 14:44:52 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9438/61/Oznameni-o-zahajeni-uzem-rizeni-o-umisteni-stavby-VV---Chodnik-podel-silnice-III-15511-Preseka.html Informace o pronájmu pozemků https://www.mesto-trebon.cz/news/9437/61/Informace-o-pronajmu-pozemku.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v požadavku poskytnutí kopií nájemních či obdobných smluv a všech případných příloh a dodatků k pronájmu pozemku p.č. KN 396/3 a p.č. KN 334/9 vše v kat. území Třeboň.

]]>
Thu, 04 Jul 2019 11:05:40 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9437/61/Informace-o-pronajmu-pozemku.html
MŽP - Závěr zjišťovacího řízení - kompletní demontáž stávajícího dvojitého vedení https://www.mesto-trebon.cz/news/9436/61/MzP---Zaver-zjistovaciho-rizeni---kompletni-demontaz-stavajiciho-dvojiteho-vedeni.html Wed, 03 Jul 2019 16:41:52 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9436/61/MzP---Zaver-zjistovaciho-rizeni---kompletni-demontaz-stavajiciho-dvojiteho-vedeni.html Výběrové řízení - vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad https://www.mesto-trebon.cz/news/9435/61/Vyberove-rizeni---vedouci-odboru-Obecni-zivnostensky-urad.html Wed, 03 Jul 2019 16:22:47 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9435/61/Vyberove-rizeni---vedouci-odboru-Obecni-zivnostensky-urad.html Výběrové řízení - vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad https://www.mesto-trebon.cz/news/9434/61/Vyberove-rizeni---vedouci-odboru-Obecni-zivnostensky-urad.html Wed, 03 Jul 2019 16:21:57 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9434/61/Vyberove-rizeni---vedouci-odboru-Obecni-zivnostensky-urad.html Krajský úřad Jč. kraje - Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení - Retailpark Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/9433/61/Krajsky-urad-Jc-kraje---Posuzovani-vlivu-na-zP---zahajeni-zjistovaciho-rizeni---Retailpark-Trebon.html Tue, 02 Jul 2019 14:58:31 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9433/61/Krajsky-urad-Jc-kraje---Posuzovani-vlivu-na-zP---zahajeni-zjistovaciho-rizeni---Retailpark-Trebon.html E.ON - přerušení dodávky elektřiny dne 30. 7. 2019, Branná https://www.mesto-trebon.cz/news/9432/61/E-ON---preruseni-dodavky-elektriny-dne-30-7-2019-Branna.html Tue, 02 Jul 2019 14:01:42 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9432/61/E-ON---preruseni-dodavky-elektriny-dne-30-7-2019-Branna.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/1502 a III/1534 v Klikově - Klikovské slavnosti https://www.mesto-trebon.cz/news/9430/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnici-III-1502-a-III-1534-v-Klikove---Klikovske-slavnosti.html Tue, 02 Jul 2019 09:03:10 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9430/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnici-III-1502-a-III-1534-v-Klikove---Klikovske-slavnosti.html ZÁPIS ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 25.06.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9429/61/ZaPIS-ZE-17-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-25-06-2019.html Mon, 01 Jul 2019 15:07:06 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9429/61/ZaPIS-ZE-17-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-25-06-2019.html USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 25.06.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9428/61/USNESENi-ZE-17-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-25-06-2019.html Mon, 01 Jul 2019 15:05:16 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9428/61/USNESENi-ZE-17-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-25-06-2019.html VV - Rozhodnutí - Stavební povolení - Kanalizace, ČOV a vodovod Žofina Huť https://www.mesto-trebon.cz/news/9427/61/VV---Rozhodnuti---Stavebni-povoleni---Kanalizace-cOV-a-vodovod-zofina-Hut.html Mon, 01 Jul 2019 12:17:04 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9427/61/VV---Rozhodnuti---Stavebni-povoleni---Kanalizace-cOV-a-vodovod-zofina-Hut.html Oznámení - záměr pronájmu bytu č. 1 o velikosti 2+1 - Masarykovo nám. 102/I https://www.mesto-trebon.cz/news/9422/61/Oznameni---zamer-pronajmu-bytu-c-1-o-velikosti-2-1---Masarykovo-nam-102-I.html Thu, 27 Jun 2019 12:57:33 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9422/61/Oznameni---zamer-pronajmu-bytu-c-1-o-velikosti-2-1---Masarykovo-nam-102-I.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://www.mesto-trebon.cz/news/9420/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 26 Jun 2019 16:13:42 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9420/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://www.mesto-trebon.cz/news/9419/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 26 Jun 2019 15:49:21 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9419/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://www.mesto-trebon.cz/news/9418/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 26 Jun 2019 15:45:01 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9418/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://www.mesto-trebon.cz/news/9417/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 26 Jun 2019 15:41:36 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9417/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://www.mesto-trebon.cz/news/9416/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 26 Jun 2019 15:37:27 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9416/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 17.06.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9414/61/Usneseni-ze-7-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-17-06-2019.html Tue, 25 Jun 2019 13:57:57 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9414/61/Usneseni-ze-7-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-17-06-2019.html Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 17.06.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9413/61/Zapis-ze-7-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-17-06-2019.html Tue, 25 Jun 2019 13:54:27 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9413/61/Zapis-ze-7-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-17-06-2019.html Město Třeboň přivítalo návštěvu z Brazílie https://www.mesto-trebon.cz/news/9412/61/Mesto-Trebon-privitalo-navstevu-z-Brazilie.html V pondělí 24.6. navštívili třeboňskou radnici honorární konzul ČR v brazilském státě Minas Gerais Luiz Guadalupe spolu s vedoucím politického oddělení Velvyslanectví Brazílie v Praze panem Paulem Camargo Carneirem. Přivítalo je vedení města Třeboně v čele se starostou PaedDr. Janem Váňou, který z rukou honorárního konzula převzal dopis od starosty Diamantiny Juscelina Brasiliana Roque a také protokol o spolupráci mezi městy Třeboň a Diamantina. V obou dokumentech je popsán vřelý vztah k Třeboni a je zde zmíněna dohoda o spolupráci z roku 2013, které starosta připisuje velkou důležitost.

]]>
Tue, 25 Jun 2019 10:00:44 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9412/61/Mesto-Trebon-privitalo-navstevu-z-Brazilie.html
Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2018 https://www.mesto-trebon.cz/news/9411/61/Zaverecny-ucet-a-ucetni-zaverka-za-rok-2018.html Mon, 24 Jun 2019 17:38:32 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9411/61/Zaverecny-ucet-a-ucetni-zaverka-za-rok-2018.html Vernisáž výstavy studentů architektury https://www.mesto-trebon.cz/news/9410/61/Vernisaz-vystavy-studentu-architektury.html Mon, 24 Jun 2019 12:43:30 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9410/61/Vernisaz-vystavy-studentu-architektury.html Zprovoznění silnice I/34 (přeložky) https://www.mesto-trebon.cz/news/9406/61/Zprovozneni-silnice-I-34-prelozky.html  

Ve středu 10.07.2019 v dopoledních hodinách byla opět zprovozněna silnice I/34 (přeložka) za kruhovým objezdem ve směru na Jindřichův Hradec. Závada byla odstraněna a silnice je průjezdná v obou směrech.

]]>
Thu, 20 Jun 2019 10:17:04 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9406/61/Zprovozneni-silnice-I-34-prelozky.html
Výběrové řízení - referent(ka) sociálně právní ochrany dětí https://www.mesto-trebon.cz/news/9405/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-socialne-pravni-ochrany-deti.html zde. ]]> Thu, 20 Jun 2019 09:17:52 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9405/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-socialne-pravni-ochrany-deti.html Výběrové řízení - referent(ka) sociálně právní ochrany dětí https://www.mesto-trebon.cz/news/9404/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-socialne-pravni-ochrany-deti.html Thu, 20 Jun 2019 09:16:45 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9404/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-socialne-pravni-ochrany-deti.html Výběrové řízení - referent(ka) sociálně právní ochrany dětí https://www.mesto-trebon.cz/news/9403/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-socialne-pravni-ochrany-deti.html Thu, 20 Jun 2019 09:10:13 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9403/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-socialne-pravni-ochrany-deti.html ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 11.06.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9402/61/ZaPIS-Z-16-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-11-06-2019.html Tue, 18 Jun 2019 14:33:31 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9402/61/ZaPIS-Z-16-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-11-06-2019.html USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 11.06.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9401/61/USNESENi-Z-16-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-11-06-2019.html Tue, 18 Jun 2019 14:31:42 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9401/61/USNESENi-Z-16-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-11-06-2019.html Zápis z jednání finančního výboru č. 6 https://www.mesto-trebon.cz/news/9400/61/Zapis-z-jednani-financniho-vyboru-c-6.html Tue, 18 Jun 2019 11:38:01 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9400/61/Zapis-z-jednani-financniho-vyboru-c-6.html Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci dne 7.8.2019 v 13:00 hod - pov. Nováková I. https://www.mesto-trebon.cz/news/9392/61/Drazebni-vyhlaska---elektronicka-drazba-nemovite-veci-dne-7-8-2019-v-13-00-hod---pov-Novakova-I.html Tue, 11 Jun 2019 13:34:42 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9392/61/Drazebni-vyhlaska---elektronicka-drazba-nemovite-veci-dne-7-8-2019-v-13-00-hod---pov-Novakova-I.html Zápis z jednání KV č. 3/2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9387/61/Zapis-z-jednani-KV-c-3-2019.html Thu, 06 Jun 2019 11:01:18 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9387/61/Zapis-z-jednani-KV-c-3-2019.html ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 28.05.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9385/61/ZaPIS-Z-15-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-28-05-2019.html Tue, 04 Jun 2019 13:07:13 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9385/61/ZaPIS-Z-15-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-28-05-2019.html USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 28.05.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9383/61/USNESENi-Z-15-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-28-05-2019.html Tue, 04 Jun 2019 13:05:08 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9383/61/USNESENi-Z-15-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-28-05-2019.html Rozpočtová opatření schválená do 28.05.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9379/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-28-05-2019.html Mon, 03 Jun 2019 15:31:50 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9379/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-28-05-2019.html Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro oblast Třeboňska https://www.mesto-trebon.cz/news/9366/61/Strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-pro-oblast-Trebonska.html Na úterním zasedání Rady města Třeboně se radní seznámili se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb pro oblast Třeboňska. Jedná se o takzvané Komunitní plánování sociálních služeb. Tímto se nastavuje fungování sociálních služeb tak, aby odpovídaly potřebám dotčené oblasti a občanům zde žijícím. „Od roku 2018 se intenzivně pracovalo na tom, abychom nadefinovali potřeby občanů a požadavky na organizace působící v sociálním sektoru. „ZV této analýze jsou nastaveny aktivity i cíle, které budou zlepšovat jak poskytování tak dostupnost těchto služeb v celém mikroregionu Třeboňsko.“ uvedla místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Wed, 29 May 2019 17:02:44 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9366/61/Strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-pro-oblast-Trebonska.html
Sport v Třeboni má svou velkou podporu ze strany města https://www.mesto-trebon.cz/news/9365/61/Sport-v-Treboni-ma-svou-velkou-podporu-ze-strany-mesta.html Rada města Třeboně schválila na svém úterním jednání finanční podporu zaměřenou na tělovýchovu a sport. Celková částka, z které se zafinancuje celoroční činnost jednotlivých sportovních oddílů a spolků, které si podaly žádost, je ve výši 1,7 mil. Kč. „Z této sumy se podpoří například činnost oddílů TJ Jiskra, judistů, boxerů či taekwon-distů.“ uvedla místostarostka Jana Grammetbauerová.   Další částka ve výši 335 tis. Kč byla schválena na jednorázové sportovní akce. „Zaměřili jsme se na podporu sportu dětí. Třeboň je zařazená do projektu Zdravé město a jsme si vědomi, že sportovní aktivity jsou nedílnou součástí zdravého životního stylu. Naše činnost na radnici se proto zaměří i do rozvoje možnosti sportování ve městě a aktivního trávení volného času.“ dodala místostarostka Grammetbauerová.

]]>
Wed, 29 May 2019 17:01:28 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9365/61/Sport-v-Treboni-ma-svou-velkou-podporu-ze-strany-mesta.html
Město Třeboň podporuje kulturní dění nemalými částkami https://www.mesto-trebon.cz/news/9364/61/Mesto-Trebon-podporuje-kulturni-deni-nemalymi-castkami.html Na včerejším zasedání Rady města Třeboně byly schválené dotace v oblasti kultury a to formou podpory celoroční činnosti kulturních spolků a uskupení, které si podaly žádost. Stejně tak byla schválena finanční podpora zaměřená na jednotlivé akce.

Činnost kulturních organizací byla podpořena ve výši 190 tis. Kč a na jednotlivé akce byla schválena částka 183 tis. Kč.

Celkem tedy jde v této první výzvě do oblasti kultury finanční podpora ve výši 373 tis. Kč. „Tím ovšem podpora kultury nekončí. V rozpočtu města je vyčleněna částka 810 tis. Kč, z které byly nebo budou podpořeny akce tzv. zvláštního zřetele. Mezi ně patří například Anifilm, na který se poskytlo 400 tis. z městské kasy, dále Třeboňská Nocturna dotovaná částkou 150 tis. Kč, Okolo Třeboně s dalšími 150 tis. Kč, nebo například Divadelní festival podpořený 110 tis. Kč. To jsou částky, které velice rádi investujeme do kulturního dění v našem městě.“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová. 

 Je třeba zdůraznit, že toto není poslední možnost požádat si o dotaci na kulturní akci. Město Třeboň bude vyhlašovat letos ještě druhou výzvu.

]]>
Wed, 29 May 2019 16:55:13 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9364/61/Mesto-Trebon-podporuje-kulturni-deni-nemalymi-castkami.html
VV - Veřejné projednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Lužnice dne 10. 7. 2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9363/61/VV---Verejne-projednani-o-navrhu-zmeny-c-1-uzemniho-planu-Luznice-dne-10-7-2019.html Wed, 29 May 2019 16:38:16 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/9363/61/VV---Verejne-projednani-o-navrhu-zmeny-c-1-uzemniho-planu-Luznice-dne-10-7-2019.html