Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com jiri.wojtech@mesto-trebon.cz (Jiri Wojtech) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/uploads/CGFeedMaker/logo1.png ZÁPIS Z 31. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ ZE DNE 29.11.2023 https://www.mesto-trebon.cz/news/12345/61/ZaPIS-Z-31-JEDNaNi-RADY-MeSTA-TrEBONe-ZE-DNE-29-11-2023.html Wed, 06 Dec 2023 10:53:35 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12345/61/ZaPIS-Z-31-JEDNaNi-RADY-MeSTA-TrEBONe-ZE-DNE-29-11-2023.html Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu zprávy o uplatnění Územního plánu Ponědraž https://www.mesto-trebon.cz/news/12344/61/Verejna-vyhlaska---Zverejneni-navrhu-zpravy-o-uplatneni-uzemniho-planu-Ponedraz.html Wed, 06 Dec 2023 09:21:11 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12344/61/Verejna-vyhlaska---Zverejneni-navrhu-zpravy-o-uplatneni-uzemniho-planu-Ponedraz.html Informace ve věci poskytnutí čísla jednacího a čísla spisu https://www.mesto-trebon.cz/news/12343/61/Informace-ve-veci-poskytnuti-cisla-jednaciho-a-cisla-spisu.html

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poskytnutí čísla jednacího a čísla spisu.

Žádost žadatelky byla doručena na podatelnu povinného subjektu prostřednictvím e-mailové schránky dne 21.11.2023.

]]>
Mon, 04 Dec 2023 18:45:37 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12343/61/Informace-ve-veci-poskytnuti-cisla-jednaciho-a-cisla-spisu.html
Rozpočtová opatření schválená do 29.11.2023 https://www.mesto-trebon.cz/news/12342/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-29-11-2023.html Mon, 04 Dec 2023 14:00:27 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12342/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-29-11-2023.html Informace ve věci poskytování právních služeb https://www.mesto-trebon.cz/news/12341/61/Informace-ve-veci-poskytovani-pravnich-sluzeb.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poskytování právních služeb.

Žádost žadatele byla doručena na podatelnu povinného subjektu prostřednictvím datové schránky dne 20.11.2023.

]]>
Mon, 04 Dec 2023 12:22:18 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12341/61/Informace-ve-veci-poskytovani-pravnich-sluzeb.html
Pozvánka na 10.jednání zastupitelstva města Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/12340/61/Pozvanka-na-10-jednani-zastupitelstva-mesta-Trebon.html Mon, 04 Dec 2023 09:08:21 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12340/61/Pozvanka-na-10-jednani-zastupitelstva-mesta-Trebon.html Pozvánka na 10. jednání Zastupitelstva města Třeboně 11.12.2023 https://www.mesto-trebon.cz/news/12339/61/Pozvanka-na-10-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-11-12-2023.html Mon, 04 Dec 2023 08:30:51 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12339/61/Pozvanka-na-10-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-11-12-2023.html VV - Rozhodnutí - VIATRONIC - Obnova energetického využití MVE Suchdol nad Luž. https://www.mesto-trebon.cz/news/12338/61/VV---Rozhodnuti---VIATRONIC---Obnova-energetickeho-vyuziti-MVE-Suchdol-nad-Luz.html Fri, 01 Dec 2023 12:46:11 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12338/61/VV---Rozhodnuti---VIATRONIC---Obnova-energetickeho-vyuziti-MVE-Suchdol-nad-Luz.html Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Třeboně 27.11.2023 https://www.mesto-trebon.cz/news/12337/61/Zapis-z-9-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-27-11-2023.html Thu, 30 Nov 2023 14:14:18 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12337/61/Zapis-z-9-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-27-11-2023.html Zápis č. 8/2023 z jednání FV dne 26.11.2023 https://www.mesto-trebon.cz/news/12336/61/Zapis-c-8-2023-z-jednani-FV-dne-26-11-2023.html Thu, 30 Nov 2023 12:42:28 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12336/61/Zapis-c-8-2023-z-jednani-FV-dne-26-11-2023.html Zápis č. 5/2023 z jednání KV dne 09.11.2023 https://www.mesto-trebon.cz/news/12335/61/Zapis-c-5-2023-z-jednani-KV-dne-09-11-2023.html Thu, 30 Nov 2023 12:31:52 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12335/61/Zapis-c-5-2023-z-jednani-KV-dne-09-11-2023.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Tušť https://www.mesto-trebon.cz/news/12334/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu---Tust.html Wed, 29 Nov 2023 12:39:27 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12334/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu---Tust.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace -Třeboňská nocturna https://www.mesto-trebon.cz/news/12333/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace--Trebonska-nocturna.html Wed, 29 Nov 2023 12:12:35 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12333/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace--Trebonska-nocturna.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/1532 od Stráže nad Než. po obec Stříbřec, III/1536 v obci Stříbřec, přes Mníšek a Libořezy, II/153 mezi Libořezy a Příbrazí, III/1537 Příbraz https://www.mesto-trebon.cz/news/12331/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnicich-III-1532-od-Straze-nad-Nez-po-obec-Stribrec-III-1536-v-obci-Stribrec-pres-Mnisek-a-Liborezy-II-153-mezi-Liborezy-a-Pribrazi-III-1537-Pribraz.html Tue, 28 Nov 2023 14:15:50 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12331/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnicich-III-1532-od-Straze-nad-Nez-po-obec-Stribrec-III-1536-v-obci-Stribrec-pres-Mnisek-a-Liborezy-II-153-mezi-Liborezy-a-Pribrazi-III-1537-Pribraz.html Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - Třeboň, Na Kopečku - VN, TS https://www.mesto-trebon.cz/news/12330/61/Oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-o-umisteni-stavby---Trebon-Na-Kopecku---VN-TS.html Tue, 28 Nov 2023 13:20:10 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12330/61/Oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-o-umisteni-stavby---Trebon-Na-Kopecku---VN-TS.html Přerušení dodávky elektrické energie - 12.12.2023 Chelčického https://www.mesto-trebon.cz/news/12329/61/Preruseni-dodavky-elektricke-energie---12-12-2023-Chelcickeho.html Mon, 27 Nov 2023 08:40:29 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12329/61/Preruseni-dodavky-elektricke-energie---12-12-2023-Chelcickeho.html PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI https://www.mesto-trebon.cz/news/12328/61/PARKOVIsTe-V-JATEcNi-ULICI.html V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

]]>
Fri, 24 Nov 2023 11:42:01 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12328/61/PARKOVIsTe-V-JATEcNi-ULICI.html
VV - Oznámení o pokračování společného řízení - upuštění od ústního jednání a místního šetření - Vodovod Halámky https://www.mesto-trebon.cz/news/12327/61/VV---Oznameni-o-pokracovani-spolecneho-rizeni---upusteni-od-ustniho-jednani-a-mistniho-setreni---Vodovod-Halamky.html Fri, 24 Nov 2023 09:44:58 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12327/61/VV---Oznameni-o-pokracovani-spolecneho-rizeni---upusteni-od-ustniho-jednani-a-mistniho-setreni---Vodovod-Halamky.html ZÁPIS Z 30. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ ZE DNE 15.11.2023 https://www.mesto-trebon.cz/news/12326/61/ZaPIS-Z-30-JEDNaNi-RADY-MeSTA-TrEBONe-ZE-DNE-15-11-2023.html Wed, 22 Nov 2023 15:31:51 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12326/61/ZaPIS-Z-30-JEDNaNi-RADY-MeSTA-TrEBONe-ZE-DNE-15-11-2023.html Krajský úřad - Výběrové řízení - Zubní lékařství https://www.mesto-trebon.cz/news/12325/61/Krajsky-urad---Vyberove-rizeni---Zubni-lekarstvi.html Wed, 22 Nov 2023 08:22:49 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12325/61/Krajsky-urad---Vyberove-rizeni---Zubni-lekarstvi.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Hospicová péče sv. Kleofáše https://www.mesto-trebon.cz/news/12324/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Hospicova-pece-sv-Kleofase.html Wed, 22 Nov 2023 07:32:53 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12324/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Hospicova-pece-sv-Kleofase.html Oznámení - záměr dispozice s majetkem města projednaní na RM dne 15.11.2023 - uzavření dodatků ke smlouvám https://www.mesto-trebon.cz/news/12323/61/Oznameni---zamer-dispozice-s-majetkem-mesta-projednani-na-RM-dne-15-11-2023---uzavreni-dodatku-ke-smlouvam.html Tue, 21 Nov 2023 14:05:41 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12323/61/Oznameni---zamer-dispozice-s-majetkem-mesta-projednani-na-RM-dne-15-11-2023---uzavreni-dodatku-ke-smlouvam.html „Stavební úpravy MK v ulici Šustova a 2. etapy ulice Polní v Třeboni – SO 301 Vodovod a vodovodní přípojky, SO 302 Splašková kanalizace a přípojky, https://www.mesto-trebon.cz/news/12322/61/Stavebni-upravy-MK-v-ulici-sustova-a-2-etapy-ulice-Polni-v-Treboni-SO-301-Vodovod-a-vodovodni-pripojky-SO-302-Splaskova-kanalizace-a-pripojky.html Tue, 21 Nov 2023 13:59:06 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12322/61/Stavebni-upravy-MK-v-ulici-sustova-a-2-etapy-ulice-Polni-v-Treboni-SO-301-Vodovod-a-vodovodni-pripojky-SO-302-Splaskova-kanalizace-a-pripojky.html Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče https://www.mesto-trebon.cz/news/12321/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-socialnich-veci---socialne-pravni-ochrana-deti-nahradni-rodinna-pece.html zde ]]> Tue, 21 Nov 2023 13:05:18 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12321/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-socialnich-veci---socialne-pravni-ochrana-deti-nahradni-rodinna-pece.html Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče https://www.mesto-trebon.cz/news/12320/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-socialnich-veci---socialne-pravni-ochrana-deti-nahradni-rodinna-pece.html Tue, 21 Nov 2023 13:04:20 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12320/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-socialnich-veci---socialne-pravni-ochrana-deti-nahradni-rodinna-pece.html Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče https://www.mesto-trebon.cz/news/12319/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-socialnich-veci---socialne-pravni-ochrana-deti-nahradni-rodinna-pece.html Tue, 21 Nov 2023 13:02:33 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12319/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-socialnich-veci---socialne-pravni-ochrana-deti-nahradni-rodinna-pece.html Oznámení záměru dispozice s majetkem města, které projednala rada města na svém jednání dne 15.11.2023 https://www.mesto-trebon.cz/news/12318/61/Oznameni-zameru-dispozice-s-majetkem-mesta-ktere-projednala-rada-mesta-na-svem-jednani-dne-15-11-2023.html Tue, 21 Nov 2023 09:30:11 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12318/61/Oznameni-zameru-dispozice-s-majetkem-mesta-ktere-projednala-rada-mesta-na-svem-jednani-dne-15-11-2023.html Pozvánka na 9. jednání Zastupitelstva města Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/news/12317/61/Pozvanka-na-9-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone.html Mon, 20 Nov 2023 17:08:30 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12317/61/Pozvanka-na-9-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone.html Finanční úřad pro JK - informace pro občany Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/news/12315/61/Financni-urad-pro-JK---informace-pro-obcany-Trebone.html Thu, 16 Nov 2023 13:36:12 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12315/61/Financni-urad-pro-JK---informace-pro-obcany-Trebone.html Česká inspirace - Valná hromada svazku obcí Česká inspirace https://www.mesto-trebon.cz/news/12312/61/ceska-inspirace---Valna-hromada-svazku-obci-ceska-inspirace.html Thu, 16 Nov 2023 09:54:00 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12312/61/ceska-inspirace---Valna-hromada-svazku-obci-ceska-inspirace.html DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII https://www.mesto-trebon.cz/news/12305/61/DEN-BOJE-ZA-SVOBODU-A-DEMOKRACII.html Město Třeboň všechny srdečně zve na slavnostní shromáždění, které se bude konat v pátek 17. listopadu v 10.00 na Masarykově náměstí u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii.
Společně si připomeneme tento významný den naší historie. Těšíme se na vás!
]]>
Tue, 14 Nov 2023 15:50:36 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12305/61/DEN-BOJE-ZA-SVOBODU-A-DEMOKRACII.html
Svazek obcí regionu Třeboňsko (SORT) - Rozpočet na rok 2024 a Střednědobý výhled 2024-2027 https://www.mesto-trebon.cz/news/12304/61/Svazek-obci-regionu-Trebonsko-SORT---Rozpocet-na-rok-2024-a-Strednedoby-vyhled-2024-2027.html Tue, 14 Nov 2023 14:25:57 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12304/61/Svazek-obci-regionu-Trebonsko-SORT---Rozpocet-na-rok-2024-a-Strednedoby-vyhled-2024-2027.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Jiskra Třeboň - trenéři https://www.mesto-trebon.cz/news/12302/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---TJ-Jiskra-Trebon---treneri.html Tue, 14 Nov 2023 09:00:22 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12302/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---TJ-Jiskra-Trebon---treneri.html Veřejná vyhláška - Konání veřejného projednání změny č.2 Územního plánu Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/12300/61/Verejna-vyhlaska---Konani-verejneho-projednani-zmeny-c-2-uzemniho-planu-Trebon.html Thu, 09 Nov 2023 13:38:38 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12300/61/Verejna-vyhlaska---Konani-verejneho-projednani-zmeny-c-2-uzemniho-planu-Trebon.html DOKONČENÉ OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK https://www.mesto-trebon.cz/news/12299/61/DOKONcENe-OBNOVY-KULTURNiCH-PAMaTEK.html V průběhu letošního roku došlo opět k opravám kulturních památek, a to konkrétně Novohradské brány v Třeboni a Kapličky sv. Barbory u Branné.

Obě tyto opravy byly podpořeny z Dotačního programu Jihočeského kraje - Kulturní dědictví.

]]>
Thu, 09 Nov 2023 08:07:33 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12299/61/DOKONcENe-OBNOVY-KULTURNiCH-PAMaTEK.html
ZÁPIS Z 29. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ ZE DNE 01.11.2023 https://www.mesto-trebon.cz/news/12297/61/ZaPIS-Z-29-JEDNaNi-RADY-MeSTA-TrEBONe-ZE-DNE-01-11-2023.html Wed, 08 Nov 2023 13:12:30 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12297/61/ZaPIS-Z-29-JEDNaNi-RADY-MeSTA-TrEBONe-ZE-DNE-01-11-2023.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Taekwon-do (trenéři) https://www.mesto-trebon.cz/news/12291/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Taekwon-do-treneri.html Fri, 03 Nov 2023 12:21:30 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12291/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Taekwon-do-treneri.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Taekwon-do https://www.mesto-trebon.cz/news/12290/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Taekwon-do.html Fri, 03 Nov 2023 11:07:23 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12290/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Taekwon-do.html Poskytnutí informace ve věci týkající se rozhodnutí přestupkové komise https://www.mesto-trebon.cz/news/12288/61/Poskytnuti-informace-ve-veci-tykajici-se-rozhodnuti-prestupkove-komise.html Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci týkajících se rozhodnutí přestupkové komise.

]]>
Fri, 03 Nov 2023 07:37:27 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12288/61/Poskytnuti-informace-ve-veci-tykajici-se-rozhodnuti-prestupkove-komise.html
Rozpočtová opatření schválená do 01.11.2023 https://www.mesto-trebon.cz/news/12287/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-01-11-2023.html Thu, 02 Nov 2023 14:18:11 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12287/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-01-11-2023.html Zápis z 8. jednání Zastupitelstva města Třeboně 23.10.2023 https://www.mesto-trebon.cz/news/12285/61/Zapis-z-8-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-23-10-2023.html Wed, 01 Nov 2023 10:36:50 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12285/61/Zapis-z-8-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-23-10-2023.html Výběrové řízení - Adventní občerstvení na Masarykově náměstí 1.12.2023 - 6.1.2024 https://www.mesto-trebon.cz/news/12284/61/Vyberove-rizeni---Adventni-obcerstveni-na-Masarykove-namesti-1-12-2023---6-1-2024.html Mon, 30 Oct 2023 10:11:14 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/12284/61/Vyberove-rizeni---Adventni-obcerstveni-na-Masarykove-namesti-1-12-2023---6-1-2024.html Informace ve věci č.j. METR 14097/2023 CuJa, Sp. Zn. METR_S 977/2023 OP https://www.mesto-trebon.cz/news/12282/61/Informace-ve-veci-c-j-METR-14097-2023-CuJa-Sp-Zn-METR_S-977-2023-OP.html Thu, 26 Oct 2023 07:39:02 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/12282/61/Informace-ve-veci-c-j-METR-14097-2023-CuJa-Sp-Zn-METR_S-977-2023-OP.html Informace ve věci jednání o návrhu Dohody o odstranění vad Prohlášení vlastníka https://www.mesto-trebon.cz/news/12281/61/Informace-ve-veci-jednani-o-navrhu-Dohody-o-odstraneni-vad-Prohlaseni-vlastnika.html Wed, 25 Oct 2023 17:53:22 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/12281/61/Informace-ve-veci-jednani-o-navrhu-Dohody-o-odstraneni-vad-Prohlaseni-vlastnika.html Poskytnutí informace, úplného podkladového materiálu pro 21. bod jednání RM č. 27 https://www.mesto-trebon.cz/news/12279/61/Poskytnuti-informace-uplneho-podkladoveho-materialu-pro-21-bod-jednani-RM-c-27.html Wed, 25 Oct 2023 12:09:36 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/12279/61/Poskytnuti-informace-uplneho-podkladoveho-materialu-pro-21-bod-jednani-RM-c-27.html ZÁPIS Z 28. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ ZE DNE 18.10.2023 https://www.mesto-trebon.cz/news/12276/61/ZaPIS-Z-28-JEDNaNi-RADY-MeSTA-TrEBONe-ZE-DNE-18-10-2023.html Tue, 24 Oct 2023 12:25:22 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/12276/61/ZaPIS-Z-28-JEDNaNi-RADY-MeSTA-TrEBONe-ZE-DNE-18-10-2023.html Zápis č. 7/2023 z jednání FV dne 19.10.2023 https://www.mesto-trebon.cz/news/12275/61/Zapis-c-7-2023-z-jednani-FV-dne-19-10-2023.html Mon, 23 Oct 2023 15:25:56 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/12275/61/Zapis-c-7-2023-z-jednani-FV-dne-19-10-2023.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://www.mesto-trebon.cz/news/12269/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 18 Oct 2023 13:59:55 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/12269/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://www.mesto-trebon.cz/news/12266/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Mon, 16 Oct 2023 10:41:53 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/12266/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html ZÁPIS Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ ZE DNE 04.10.2023 https://www.mesto-trebon.cz/news/12261/61/ZaPIS-Z-27-JEDNaNi-RADY-MeSTA-TrEBONe-ZE-DNE-04-10-2023.html Wed, 11 Oct 2023 15:03:42 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/12261/61/ZaPIS-Z-27-JEDNaNi-RADY-MeSTA-TrEBONe-ZE-DNE-04-10-2023.html