Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com david.brychta@mesto-trebon.cz (David Brychta) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/uploads/CGFeedMaker/logo1.png MŽP - Posuzování vlivů na ŽP - Program zlepšování kvality zóna Jihizápad - CZ03:Akturalizace 2020 https://www.mesto-trebon.cz/news/10497/61/MzP---Posuzovani-vlivu-na-zP---Program-zlepsovani-kvality-zona-Jihizapad---CZ03-Akturalizace-2020.html Thu, 26 Nov 2020 08:20:03 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10497/61/MzP---Posuzovani-vlivu-na-zP---Program-zlepsovani-kvality-zona-Jihizapad---CZ03-Akturalizace-2020.html Rozhodnutí - stavební povolení - Obnova povrchu místních komunikací, k.ú. Smržov u Lomnice n.L. https://www.mesto-trebon.cz/news/10496/61/Rozhodnuti---stavebni-povoleni---Obnova-povrchu-mistnich-komunikaci-k-u-Smrzov-u-Lomnice-n-L.html Wed, 25 Nov 2020 13:01:31 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10496/61/Rozhodnuti---stavebni-povoleni---Obnova-povrchu-mistnich-komunikaci-k-u-Smrzov-u-Lomnice-n-L.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Jiskra Třeboň - trenéři https://www.mesto-trebon.cz/news/10495/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---TJ-Jiskra-Trebon---treneri.html Wed, 25 Nov 2020 10:30:27 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10495/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---TJ-Jiskra-Trebon---treneri.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Taekwon-do Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/10494/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Taekwon-do-Trebon.html Wed, 25 Nov 2020 10:26:00 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10494/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Taekwon-do-Trebon.html Přerušení dodávky vody v Břilicích https://www.mesto-trebon.cz/news/10493/61/Preruseni-dodavky-vody-v-Brilicich.html Z důvodu opravy přívodního vodovodního řadu Břilice a nutnému přepojení vody z provizorního povrchového vodovodu na nový vodovodní řad a přepojování vodovodních přípojek k novému řadu bude v úterý  dne 01. 12. 2020 v době od 07:00 do 15:00 hodin přerušena dodávka vody v celé místní části Břilice.

V této době bude před mateřskou školkou přistavena cisterna s pitnou vodou. Přistavení cisterny zajišťuje Městská vodohospodářská, s.r.o. Třeboň.

 

Předem se omlouváme za dočasná omezení v dodávkách pitné vody.

]]>
Wed, 25 Nov 2020 09:37:00 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10493/61/Preruseni-dodavky-vody-v-Brilicich.html
VV - Zveřejnění Zorávy o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí https://www.mesto-trebon.cz/news/10492/61/VV---Zverejneni-Zoravy-o-uplatnovani-uzemniho-planu-Nova-Ves-nad-Luznici.html Wed, 25 Nov 2020 08:02:58 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10492/61/VV---Zverejneni-Zoravy-o-uplatnovani-uzemniho-planu-Nova-Ves-nad-Luznici.html Rozpočtová opatření schválená do 18.11.2021 https://www.mesto-trebon.cz/news/10491/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-18-11-2021.html Tue, 24 Nov 2020 08:58:48 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10491/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-18-11-2021.html Informace o poskytnutí kopie rozhodnutí či souhlasu opravňujícího k provedení stavby https://www.mesto-trebon.cz/news/10490/61/Informace-o-poskytnuti-kopie-rozhodnuti-ci-souhlasu-opravnujiciho-k-provedeni-stavby.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí kopie rozhodnutí či souhlasu opravňujícího k provedení stavby.

]]>
Tue, 24 Nov 2020 08:46:05 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10490/61/Informace-o-poskytnuti-kopie-rozhodnuti-ci-souhlasu-opravnujiciho-k-provedeni-stavby.html
Výběrové řízení - referent(ka) silničního správního úřadu https://www.mesto-trebon.cz/news/10489/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-silnicniho-spravniho-uradu.html zde. ]]> Mon, 23 Nov 2020 15:46:43 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10489/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-silnicniho-spravniho-uradu.html Výběrové řízení - referent(ka) silničního správního úřadu https://www.mesto-trebon.cz/news/10488/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-silnicniho-spravniho-uradu.html Mon, 23 Nov 2020 15:45:53 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10488/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-silnicniho-spravniho-uradu.html Výběrové řízení - referent(ka) silničního správního úřadu https://www.mesto-trebon.cz/news/10487/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-silnicniho-spravniho-uradu.html Mon, 23 Nov 2020 15:43:47 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10487/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-silnicniho-spravniho-uradu.html ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 18.11.2020 https://www.mesto-trebon.cz/news/10486/61/ZaPIS-Z-58-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-18-11-2020.html Mon, 23 Nov 2020 13:12:00 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10486/61/ZaPIS-Z-58-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-18-11-2020.html USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 18.11.2020 https://www.mesto-trebon.cz/news/10485/61/USNESENi-Z-58-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-18-11-2020.html Mon, 23 Nov 2020 13:10:33 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10485/61/USNESENi-Z-58-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-18-11-2020.html Jihočeský kraj - Svolání 2.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 3.12.2020 https://www.mesto-trebon.cz/news/10484/61/Jihocesky-kraj---Svolani-2-zasedani-Zastupitelstva-Jihoceskeho-kraje-3-12-2020.html Mon, 23 Nov 2020 12:06:26 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10484/61/Jihocesky-kraj---Svolani-2-zasedani-Zastupitelstva-Jihoceskeho-kraje-3-12-2020.html Časopis POVZBUZENÍ https://www.mesto-trebon.cz/news/10483/61/casopis-POVZBUZENi.html Elektronický časopis Povzbuzení, v němž nejen senioři, ale i jejich opatrovníci a ošetřující, rodinní příslušníci i přátelé najdou nejen slova naděje a útěchy, ale také spoustu zajímavostí, tipů, rad, aktivit, receptů. Časopis je pro všechny zdarma, vychází pouze elektronicky a má pomoci v těchto pro všechny nelehkých dnech. 

]]>
Mon, 23 Nov 2020 11:03:54 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10483/61/casopis-POVZBUZENi.html
Omezení sociálních kontaktů https://www.mesto-trebon.cz/news/10482/61/Omezeni-socialnich-kontaktu.html Mon, 23 Nov 2020 09:08:54 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10482/61/Omezeni-socialnich-kontaktu.html Záměr nájmu bytu č.3 o velikosti 1+0 v čp. 1/II v ul. Chelčického (DPS1) https://www.mesto-trebon.cz/news/10481/61/Zamer-najmu-bytu-c-3-o-velikosti-1-0-v-cp-1-II-v-ul-Chelcickeho-DPS1.html Mon, 23 Nov 2020 09:07:45 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10481/61/Zamer-najmu-bytu-c-3-o-velikosti-1-0-v-cp-1-II-v-ul-Chelcickeho-DPS1.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/103 ve městě České Velenice https://www.mesto-trebon.cz/news/10480/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnici-III-103-ve-meste-ceske-Velenice.html Fri, 20 Nov 2020 12:49:44 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10480/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnici-III-103-ve-meste-ceske-Velenice.html Informace o podaném návrhu VPS - Město Třeboň - Stavební úpravy - výměn osobních výtahů v lázních Aurora https://www.mesto-trebon.cz/news/10479/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Mesto-Trebon---Stavebni-upravy---vymen-osobnich-vytahu-v-laznich-Aurora.html Fri, 20 Nov 2020 12:47:08 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10479/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Mesto-Trebon---Stavebni-upravy---vymen-osobnich-vytahu-v-laznich-Aurora.html Trhy v Třeboni pro rok 2021 https://www.mesto-trebon.cz/news/10478/61/Trhy-v-Treboni-pro-rok-2021.html Radní města Třeboně schválili na svém posledním jednání harmonogram trhů, které se uskuteční ve městě buďto samostatně nebo jako součást některé z kulturních akcí v průběhu roku 2021. Jedná se o tyto termíny:

 • 27. 03. velikonoční kulturní akce

 • 01. 05. kulturní akce Čokoládování

 • 29. 05. Otevírání lázeňské sezóny

 • 12. 06. letní trh

 • 10. 07. Košt českých vín

 • 17. 07. Historické slavnosti Jakuba Krčína

 • 31. 07. Pivovarské slavnosti

 • 07. 08. Lázeňská Třeboň

 • 14. 08. Myslivecké slavnosti

 • 04. 09. Zavírání plavecké sezóny

 • 11. 09. podzimní trh

 • 25. 09. Svatováclavské slavnosti

 • 09. 10. podzimní trh a ev. výlov Rožmberka

 • 27. 11. Třeboň plná andělů a rozsvícení vánočního stromu

 • 11. 12. adventní trh

Prodejci mohou požádat pomocí webového formuláře na stránkách www.itrebon.cz o jednotlivá tržní místa. Uvede požadované termíny účasti, svůj sortiment, požadavky na místo a další potřebné údaje. Pořadatel pak rozhodne o zařazení prodejce na konkrétní trh. „Každá přijatá přihláška je ohodnocena systémem, který posuzuje prezentaci a vhodnost výrobků, atraktivitu kategorie řemesla, zda zájemce řemeslo i předvádí a zda byly dříve se zájemcem při předchozích akcích problémy. Výsledné rozhodnutí je plně na pořadateli. Pro pořádání těchto akcí máme samozřejmě vypracovaný i tržní řád.“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Fri, 20 Nov 2020 09:29:03 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10478/61/Trhy-v-Treboni-pro-rok-2021.html
Aktualizace programu regenerace v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/news/10477/61/Aktualizace-programu-regenerace-v-Treboni.html Rada města Třeboně projednala a schválila na posledním jednání aktualizaci Programu rozvoje Městské památkové rezervace Třeboň pro roky 2021 – 2025. Aktualizaci musí projednat i zastupitelstvo města na prosincovém jednání.

V roce 1992 vyhlásila Vláda ČR Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Tento státní program regenerace je projevem vůle vlády napomoci k záchraně a rozvoji nejcennějších částí našich historických měst vytvořením organizačních, informačních a ekonomických podmínek k jejich komplexní obnově neboli regeneraci. Jednou z podmínek pro získání státního příspěvku na regeneraci památkově chráněných území historických měst je existence kvalitní územně plánovací dokumentace regenerace památkově chráněné části města a programu regenerace, projednaného a schváleného příslušnými orgány státní správy a samosprávy obce.

Město Třeboň se k programu přihlásilo a zpracovalo plán na období let 1994 – 2000 následně byly pravidelně ve čtyřletých cyklech zpracovávány aktualizace. Tato aktualizace je již pátá v pořadí.

„Program regenerace městské památkové rezervace má spolu s funkčním územním plánem města významnou funkci v tom, že stanoví s ohledem na individuální, soukromé, všeobecné i veřejné zájmy hlavní směr, kterým by se mělo město dále vyvíjet tak, aby plnilo všechny své základní funkce, bylo příjemné pro život obyvatel a aby byly zachráněny a obnoveny jeho výjimečné kulturní, památkové, urbanistické a architektonické hodnoty, pro které bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Úspěšnost přípravy, zpracování a realizace programu regenerace městské památkové rezervace v Třeboni závisí nejen na orgánech státní správy a městské samosprávy, ale i na všech občanech, kteří v tomto území trvale bydlí a pracují, na vlastnících a nájemcích nemovitostí a firmách, které zde mají své sídlo.“ Doplnil projednaný materiál starosta města PaedDr. Jan Váňa. ]]>
Fri, 20 Nov 2020 09:25:42 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10477/61/Aktualizace-programu-regenerace-v-Treboni.html
Zájemci o seniorské bydlení mají opět šanci https://www.mesto-trebon.cz/news/10476/61/Zajemci-o-seniorske-bydleni-maji-opet-sanci.html Radní města Třeboně na svém posledním zasedání schválili zveřejnění záměru nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou (tzv. DPS) v Chelčického ulici. Byt se nachází v budově DPS 1 (č.p. 1/II) a má číslo 3. Dispozičně jde o byt 1+0 s výměrou 38,75 m2. Měsíční nájemné činí 1 613,- Kč plus se měsíčně platí úhrada za vybavení bytu kuchyňskou linkou, digestoří a vařičem v částce 183 Kč.

Podmínkou pro budoucího nájemce bytu je, že musí pobírat starobní či invalidní důchod, nepotřebuje komplexní ústavní péči a má trvalé bydliště v Třeboni či místních částech, nebo jehož rodinní příslušníci zde mají trvalé bydliště.  

Výběr nájemce bude uskutečněn podle platných pravidel města pro přidělování bytů v DPS.

 

„Záměr je zveřejněn na úřední desce města Třeboně po dobu 15 dnů. Všichni žadatelé evidovaní v seznamu žádostí o byt v DPS obdrží písemnou informaci o záměru nájmu bytu, aby se mohli přihlásit.“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Fri, 20 Nov 2020 09:24:20 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10476/61/Zajemci-o-seniorske-bydleni-maji-opet-sanci.html
E.ON - Přerušení elektřiny - 7.12.2020 - Břilice https://www.mesto-trebon.cz/news/10475/61/E-ON---Preruseni-elektriny---7-12-2020---Brilice.html Thu, 19 Nov 2020 14:59:03 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10475/61/E-ON---Preruseni-elektriny---7-12-2020---Brilice.html Elektronická dražba 17.12.2020 - povinná Ivana Schötterlová, Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/10474/61/Elektronicka-drazba-17-12-2020---povinna-Ivana-Schoetterlova-Trebon.html Thu, 19 Nov 2020 14:56:02 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10474/61/Elektronicka-drazba-17-12-2020---povinna-Ivana-Schoetterlova-Trebon.html VV - Oznámení zveřejnění a konzultování Návrhu Územní studie Třeboň - Plochy VP2 https://www.mesto-trebon.cz/news/10473/61/VV---Oznameni-zverejneni-a-konzultovani-Navrhu-uzemni-studie-Trebon---Plochy-VP2.html Wed, 18 Nov 2020 15:41:30 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10473/61/VV---Oznameni-zverejneni-a-konzultovani-Navrhu-uzemni-studie-Trebon---Plochy-VP2.html Informace o podaném návrhu VPS - Obec Lužnice - Zahradní přístřešek pro MŠ a ZŠ Lužnice 109 https://www.mesto-trebon.cz/news/10472/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Obec-Luznice---Zahradni-pristresek-pro-Ms-a-Zs-Luznice-109.html Wed, 18 Nov 2020 14:27:51 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10472/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Obec-Luznice---Zahradni-pristresek-pro-Ms-a-Zs-Luznice-109.html E.ON - Přerušení elektřiny - 4.12.2020 - Novohradská, Sádecká, Kiosek u hrobky https://www.mesto-trebon.cz/news/10471/61/E-ON---Preruseni-elektriny---4-12-2020---Novohradska-Sadecka-Kiosek-u-hrobky.html Mon, 16 Nov 2020 16:16:16 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10471/61/E-ON---Preruseni-elektriny---4-12-2020---Novohradska-Sadecka-Kiosek-u-hrobky.html E.ON - Přerušení elektřiny - 4.12.2020 - Novohradská, Sádecká, Kiosek u hrobky https://www.mesto-trebon.cz/news/10470/61/E-ON---Preruseni-elektriny---4-12-2020---Novohradska-Sadecka-Kiosek-u-hrobky.html Mon, 16 Nov 2020 16:10:58 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10470/61/E-ON---Preruseni-elektriny---4-12-2020---Novohradska-Sadecka-Kiosek-u-hrobky.html E.ON - Přerušení elektřiny - 2.12.2020 - ul. Dana Bartoše, Luční, Nová, Daskabát, Sídliště https://www.mesto-trebon.cz/news/10469/61/E-ON---Preruseni-elektriny---2-12-2020---ul-Dana-Bartose-Lucni-Nova-Daskabat-Sidliste.html Mon, 16 Nov 2020 16:09:09 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10469/61/E-ON---Preruseni-elektriny---2-12-2020---ul-Dana-Bartose-Lucni-Nova-Daskabat-Sidliste.html E. ON - Přerušení elektřiny - 2.12.2020 - Pražská, Rybářská https://www.mesto-trebon.cz/news/10468/61/E-ON---Preruseni-elektriny---2-12-2020---Prazska-Rybarska.html Mon, 16 Nov 2020 16:07:53 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10468/61/E-ON---Preruseni-elektriny---2-12-2020---Prazska-Rybarska.html E.ON - Přerušení elektřiny - 4.12.2020 - pouze firma PTR Strojní závod Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/10467/61/E-ON---Preruseni-elektriny---4-12-2020---pouze-firma-PTR-Strojni-zavod-Trebon.html Mon, 16 Nov 2020 15:53:42 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10467/61/E-ON---Preruseni-elektriny---4-12-2020---pouze-firma-PTR-Strojni-zavod-Trebon.html DSO SORT - Rozpočet na rok 2021 - Návrh https://www.mesto-trebon.cz/news/10466/61/DSO-SORT---Rozpocet-na-rok-2021---Navrh.html Mon, 16 Nov 2020 15:52:31 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10466/61/DSO-SORT---Rozpocet-na-rok-2021---Navrh.html DSO SORT - Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2024 - Návrh https://www.mesto-trebon.cz/news/10465/61/DSO-SORT---Strednedoby-vyhled-rozpoctu-2021---2024---Navrh.html Mon, 16 Nov 2020 15:50:55 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10465/61/DSO-SORT---Strednedoby-vyhled-rozpoctu-2021---2024---Navrh.html DSO Vodovod Hamr - Rozpočet 2021 - Návrh https://www.mesto-trebon.cz/news/10464/61/DSO-Vodovod-Hamr---Rozpocet-2021---Navrh.html Mon, 16 Nov 2020 15:50:10 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10464/61/DSO-Vodovod-Hamr---Rozpocet-2021---Navrh.html DSO Vodovod Hamr - Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2024 - Návrh https://www.mesto-trebon.cz/news/10463/61/DSO-Vodovod-Hamr---Strednedoby-vyhled-rozpoctu-2021---2024---Navrh.html Mon, 16 Nov 2020 15:49:05 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10463/61/DSO-Vodovod-Hamr---Strednedoby-vyhled-rozpoctu-2021---2024---Navrh.html Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 30.11.2020 Branná https://www.mesto-trebon.cz/news/10461/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie---30-11-2020-Branna.html Fri, 13 Nov 2020 06:45:06 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10461/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie---30-11-2020-Branna.html Valná hromada Honebního společenstva "Bažantnice Prátr Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/10460/61/Valna-hromada-Honebniho-spolecenstva-Bazantnice-Pratr-Trebon.html Wed, 11 Nov 2020 14:11:36 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10460/61/Valna-hromada-Honebniho-spolecenstva-Bazantnice-Pratr-Trebon.html Oznámení záměru pronájmu bytové jednotky č. 937/2 o velikosti 2+1 v čp. 937/II v ulici Vrchlického https://www.mesto-trebon.cz/news/10459/61/Oznameni-zameru-pronajmu-bytove-jednotky-c-937-2-o-velikosti-2-1-v-cp-937-II-v-ulici-Vrchlickeho.html Wed, 11 Nov 2020 13:57:22 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10459/61/Oznameni-zameru-pronajmu-bytove-jednotky-c-937-2-o-velikosti-2-1-v-cp-937-II-v-ulici-Vrchlickeho.html Časopis POVZBUZENÍ https://www.mesto-trebon.cz/news/10458/61/casopis-POVZBUZENi.html Elektronický časopis Povzbuzení, v němž nejen senioři, ale i jejich opatrovníci a ošetřující, rodinní příslušníci i přátelé najdou nejen slova naděje a útěchy, ale také spoustu zajímavostí, tipů, rad, aktivit, receptů. Časopis je pro všechny zdarma, vychází pouze elektronicky a má pomoci v těchto pro všechny nelehkých dnech

]]>
Wed, 11 Nov 2020 11:43:06 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10458/61/casopis-POVZBUZENi.html
Informace o poskytnutí rozhodnutí, povolení či souhlasu a podkladů pro správní akt https://www.mesto-trebon.cz/news/10457/61/Informace-o-poskytnuti-rozhodnuti-povoleni-ci-souhlasu-a-podkladu-pro-spravni-akt.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí rozhodnutí, povolení či souhlasu a podkladů pro správní akt.

]]>
Wed, 11 Nov 2020 10:02:15 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10457/61/Informace-o-poskytnuti-rozhodnuti-povoleni-ci-souhlasu-a-podkladu-pro-spravni-akt.html
USNESENÍ Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 09.11.2020 - MIMOŘÁDNÉ https://www.mesto-trebon.cz/news/10456/61/USNESENi-Z-57-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-09-11-2020---MIMOraDNe.html Tue, 10 Nov 2020 14:37:52 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10456/61/USNESENi-Z-57-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-09-11-2020---MIMOraDNe.html USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 03.11.2020 https://www.mesto-trebon.cz/news/10455/61/USNESENi-Z-56-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-03-11-2020.html Tue, 10 Nov 2020 14:36:49 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10455/61/USNESENi-Z-56-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-03-11-2020.html ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 06.11.2020 - MIMOŘÁDNÉ https://www.mesto-trebon.cz/news/10454/61/ZaPIS-Z-57-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-06-11-2020---MIMOraDNe.html Tue, 10 Nov 2020 13:56:43 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10454/61/ZaPIS-Z-57-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-06-11-2020---MIMOraDNe.html ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 03.11.2020 https://www.mesto-trebon.cz/news/10453/61/ZaPIS-Z-56-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-03-11-2020.html Tue, 10 Nov 2020 13:55:48 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10453/61/ZaPIS-Z-56-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-03-11-2020.html VÝSLEDKY KRAJSKÝCH VOLEB V TŘEBONI https://www.mesto-trebon.cz/news/10450/61/VySLEDKY-KRAJSKyCH-VOLEB-V-TrEBONI.html V listopadovém vydání Třeboňského světa byly zveřejněny výsledky krajských voleb. Ač je zde uvedeno, že se jedná o výsledky hlasování za všechny volební okrsky v Třeboni, uvedeny byly výsledky hlasování za celé ORP Třeboň. Níže tedy přinášíme slibované výsledky hlasování za Třeboň a místní části, kde volební účast byla 41,91 %. Stejně tak bychom rádi doplnili výsledky nově vzniklého politického uskupení, které jsme neuvedli.

- Občanská demokratická strana – 22,86 %
- ANO 2011 – 14,92 %
- Česká pirátská strana – 14,27 %
- TOP 09 a KDU-ČSL – Společně pro JČ – 12,01 %
- Česká strana sociálně demokratická – 9,06 %
- STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – 6,36 %
- Svoboda a př. demokracie (SPD) – 4,35 %
- JIHOČEŠI 2012 – 3,73 %
- Trikolóra hnutí občanů – 3,34 %
- Komunistická strana Čech a Moravy – 3,27 %
- Strana zelených – 2,62 %

]]>
Mon, 09 Nov 2020 17:43:56 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10450/61/VySLEDKY-KRAJSKyCH-VOLEB-V-TrEBONI.html
Časopis POVZBUZENÍ https://www.mesto-trebon.cz/news/10449/61/casopis-POVZBUZENi.html Elektronický časopis Povzbuzení, v němž nejen senioři, ale i jejich opatrovníci a ošetřující, rodinní příslušníci i přátelé najdou nejen slova naděje a útěchy, ale také spoustu zajímavostí, tipů, rad, aktivit, receptů. Časopis je pro všechny zdarma, vychází pouze elektronicky a má pomoci v těchto pro všechny nelehkých dnech

]]>
Mon, 09 Nov 2020 15:09:12 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10449/61/casopis-POVZBUZENi.html
Navýšení příspěvku města Třeboně na zajištění lékařské pohotovosti https://www.mesto-trebon.cz/news/10444/61/Navyseni-prispevku-mesta-Trebone-na-zajisteni-lekarske-pohotovosti.html Město Třeboň obdrželo žádost Lékařské služby první pomoci o navýšení příspěvku na provoz z původní částky 12 Kč na částku 13 Kč za osobu a rok. Lékařská služba první pomoci, tedy lékařská pohotovost, je přínosná služba. Poskytuje se všem občanům Třeboňska, ale službu využívají i turisté, lázeňští hosté a studenti ubytovaní na domovech mládeže středních škol. Rovněž jsou zde ošetřeni samoplátci za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny. Počet pacientů stále roste. Činnost a kvalita poskytovaných služeb je přímou měrou závislá na dotacích a příspěvcích. Radní odsouhlasili požadované navýšení. Celková částka bude zohledněna v nároku na rozpočet příštího roku.

]]>
Thu, 05 Nov 2020 10:30:25 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10444/61/Navyseni-prispevku-mesta-Trebone-na-zajisteni-lekarske-pohotovosti.html
Levnější oprava vodovodu v Pražské ulici https://www.mesto-trebon.cz/news/10443/61/Levnejsi-oprava-vodovodu-v-Prazske-ulici.html V průběhu prací na opravě vodovodu v ulici Pražská se povedlo snížit reálné výdaje oproti plánovaným. V součtu došlo ke snížení ceny prací o 60 tis. Kč bez DPH. Radní města Třeboně proto na svém posledním jednání schválili uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, který zohledňuje formou změnového listu toto snížení ceny.

]]>
Thu, 05 Nov 2020 10:28:16 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10443/61/Levnejsi-oprava-vodovodu-v-Prazske-ulici.html
Komunikace pro chodce a cyklisty k novému Retail parku v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/news/10442/61/Komunikace-pro-chodce-a-cyklisty-k-novemu-Retail-parku-v-Treboni.html Soukromý investor připravuje na svých pozemcích výstavbu nového Retail Parku a obchodního centra Lidl. Jeho umístění bude v rámci areálu lemujícím levou stranu příjezdu do Třeboně ve směru od Českých Budějovic (silnice 1/34). Dle schvalovacích procesů a realizace postupných kroků bylo na jednání zastupitelstva města mimo jiné rozhodnuto, že je třeba s investorem stavby zajistit technické řešení napojení města z ul. B. Němcové do tohoto areálu pro pěší a cyklisty. Toto řešení bylo předloženo radním na jejich posledním jednání. Navržená stezka má šířku 3 metrů a kapacitně pojme dle normy maximálně 150 cyklistů a 180 chodců za hodinu, což je absolutně vyhovující pro danou frekvenci v dané lokalitě. Schválením radních tak bylo odsouhlaseno budoucí zřízení služebnosti, protože část stezky u ulice B. Němcové povede po úzkém pozemku, který je v majetku města.

]]>
Thu, 05 Nov 2020 10:27:27 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10442/61/Komunikace-pro-chodce-a-cyklisty-k-novemu-Retail-parku-v-Treboni.html
Zápis č. 15/2020 z jednání finančního výboru dne 21.10.2020 https://www.mesto-trebon.cz/news/10441/61/Zapis-c-15-2020-z-jednani-financniho-vyboru-dne-21-10-2020.html Wed, 04 Nov 2020 16:11:22 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/10441/61/Zapis-c-15-2020-z-jednani-financniho-vyboru-dne-21-10-2020.html