Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com jiri.wojtech@mesto-trebon.cz (Jiri Wojtech) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Veřejná vyhláška - místní úprava provozu - osazení svislého dopravního značení - Památková rezervace Mazelov - omezení https://www.mesto-trebon.cz/news/11746/61/Verejna-vyhlaska---mistni-uprava-provozu---osazeni-svisleho-dopravniho-znaceni---Pamatkova-rezervace-Mazelov---omezeni.html Thu, 01 Dec 2022 09:16:43 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11746/61/Verejna-vyhlaska---mistni-uprava-provozu---osazeni-svisleho-dopravniho-znaceni---Pamatkova-rezervace-Mazelov---omezeni.html Pravidla rozpočtového provizoria města Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/news/11745/61/Pravidla-rozpoctoveho-provizoria-mesta-Trebone.html Thu, 01 Dec 2022 08:54:07 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11745/61/Pravidla-rozpoctoveho-provizoria-mesta-Trebone.html Rozpočtová opatření schválená do 16.11.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11744/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-16-11-2022.html Wed, 30 Nov 2022 13:07:55 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11744/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-16-11-2022.html Oznámení o konání prvního zasedání okrskové volební komise https://www.mesto-trebon.cz/news/11743/61/Oznameni-o-konani-prvniho-zasedani-okrskove-volebni-komise.html Tue, 29 Nov 2022 10:39:07 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11743/61/Oznameni-o-konani-prvniho-zasedani-okrskove-volebni-komise.html Výzva k odstranění odstaveného vozidla https://www.mesto-trebon.cz/news/11742/61/Vyzva-k-odstraneni-odstaveneho-vozidla.html Mon, 28 Nov 2022 15:58:03 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11742/61/Vyzva-k-odstraneni-odstaveneho-vozidla.html Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD https://www.mesto-trebon.cz/news/11741/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-socialnich-veci---SPOD.html zde ]]> Mon, 28 Nov 2022 08:29:38 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11741/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-socialnich-veci---SPOD.html Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD https://www.mesto-trebon.cz/news/11740/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-socialnich-veci---SPOD.html Mon, 28 Nov 2022 08:28:22 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11740/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-socialnich-veci---SPOD.html Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD https://www.mesto-trebon.cz/news/11739/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-socialnich-veci---SPOD.html Mon, 28 Nov 2022 08:24:25 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11739/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-socialnich-veci---SPOD.html Společné povolení - Stavební úpravy MK ve Frahelži https://www.mesto-trebon.cz/news/11738/61/Spolecne-povoleni---Stavebni-upravy-MK-ve-Frahelzi.html Fri, 25 Nov 2022 13:33:51 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11738/61/Spolecne-povoleni---Stavebni-upravy-MK-ve-Frahelzi.html Přerušení dodávky el.energie 12.12.2022 část ul. U sv.Petra a Pavla https://www.mesto-trebon.cz/news/11737/61/Preruseni-dodavky-el-energie-12-12-2022-cast-ul-U-sv-Petra-a-Pavla.html Thu, 24 Nov 2022 08:09:40 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11737/61/Preruseni-dodavky-el-energie-12-12-2022-cast-ul-U-sv-Petra-a-Pavla.html VV - Zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Dunajovice https://www.mesto-trebon.cz/news/11736/61/VV---Zverejneni-navrhu-Zpravy-o-uplatnovani-uzemniho-planu-Dunajovice.html Wed, 23 Nov 2022 15:46:17 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11736/61/VV---Zverejneni-navrhu-Zpravy-o-uplatnovani-uzemniho-planu-Dunajovice.html Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška č. CJH/97/2022 a CJH/98/2022 - p.č. 868 a 878/39 k.ú. Chlum u Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/news/11735/61/urad-pro-zastupovani-statu-ve-vecech-majetkovych---Aukcni-vyhlaska-c-CJH-97-2022-a-CJH-98-2022---p-c-868-a-878-39-k-u-Chlum-u-Trebone.html Wed, 23 Nov 2022 15:25:16 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11735/61/urad-pro-zastupovani-statu-ve-vecech-majetkovych---Aukcni-vyhlaska-c-CJH-97-2022-a-CJH-98-2022---p-c-868-a-878-39-k-u-Chlum-u-Trebone.html ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 16.11.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11734/61/ZaPIS-Z-3-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-16-11-2022.html Wed, 23 Nov 2022 11:40:50 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11734/61/ZaPIS-Z-3-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-16-11-2022.html Oznámení o jmenování zapisovatelů na prezidentské volby 2023 https://www.mesto-trebon.cz/news/11733/61/Oznameni-o-jmenovani-zapisovatelu-na-prezidentske-volby-2023.html Wed, 23 Nov 2022 08:20:34 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11733/61/Oznameni-o-jmenovani-zapisovatelu-na-prezidentske-volby-2023.html Oznámení o počtu a sídle jednotlivých volebních okrsků na volby prezidenta 2023 https://www.mesto-trebon.cz/news/11732/61/Oznameni-o-poctu-a-sidle-jednotlivych-volebnich-okrsku-na-volby-prezidenta-2023.html Wed, 23 Nov 2022 08:19:07 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11732/61/Oznameni-o-poctu-a-sidle-jednotlivych-volebnich-okrsku-na-volby-prezidenta-2023.html Oznámení záměru - uzavření nájemní smlouvy s PODA a.s. a Dodatku č. 2 k NS s TJ Jiskra Třeboň z.s. https://www.mesto-trebon.cz/news/11731/61/Oznameni-zameru---uzavreni-najemni-smlouvy-s-PODA-a-s-a-Dodatku-c-2-k-NS-s-TJ-Jiskra-Trebon-z-s.html Tue, 22 Nov 2022 10:56:23 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11731/61/Oznameni-zameru---uzavreni-najemni-smlouvy-s-PODA-a-s-a-Dodatku-c-2-k-NS-s-TJ-Jiskra-Trebon-z-s.html Oznámení záměru pronájmu budovy č.114 Branná https://www.mesto-trebon.cz/news/11730/61/Oznameni-zameru-pronajmu-budovy-c-114-Branna.html Tue, 22 Nov 2022 09:15:54 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11730/61/Oznameni-zameru-pronajmu-budovy-c-114-Branna.html Kácení a ořezy stromů https://www.mesto-trebon.cz/news/11728/61/Kaceni-a-orezy-stromu.html Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

]]>
Mon, 21 Nov 2022 10:13:32 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11728/61/Kaceni-a-orezy-stromu.html
Oznámení záměru pronájmu bytové jednotky č. 935/15 v ulici Vrchlickéhpo https://www.mesto-trebon.cz/news/11727/61/Oznameni-zameru-pronajmu-bytove-jednotky-c-935-15-v-ulici-Vrchlickehpo.html Fri, 18 Nov 2022 10:41:04 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11727/61/Oznameni-zameru-pronajmu-bytove-jednotky-c-935-15-v-ulici-Vrchlickehpo.html Oznámení záměru nájmu bytu č.6 v ulici Svatopluka Čecha https://www.mesto-trebon.cz/news/11726/61/Oznameni-zameru-najmu-bytu-c-6-v-ulici-Svatopluka-cecha.html Fri, 18 Nov 2022 10:37:30 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11726/61/Oznameni-zameru-najmu-bytu-c-6-v-ulici-Svatopluka-cecha.html Valná hromada honebního společenstva Bažantnice Prátr Třeboň dne 20.12.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11725/61/Valna-hromada-honebniho-spolecenstva-Bazantnice-Pratr-Trebon-dne-20-12-2022.html Fri, 18 Nov 2022 08:33:45 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11725/61/Valna-hromada-honebniho-spolecenstva-Bazantnice-Pratr-Trebon-dne-20-12-2022.html Připomínka 17. listopadu v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/news/11724/61/Pripominka-17-listopadu-v-Treboni.html Slavnostní akt u pamětní desky k připomenutí dění 17. listopadu 1989 se uskutečnil v Třeboni za účasti vedení města, členů rady a zastupitelstva města, zástupců třeboňské ODS a široké veřejnosti. Starosta PaedDr. Jan Váňa spolu s místostarostkou Ing. Janou Grammetbauerovou a místostarostou Mgr. Alešem Kolářem položili květiny u pamětní desky. Následně pronesl pan starosta proslov, který byl zaměřen na události spjaté s revolucí, vyzdvihl význam svobody a demokracie pro nás všechny a apeloval na veřejnost ve spojitosti s aktuálními tématy. O kulturní program se postaral Serhii Kovalov, student 1. ročníku II. stupně ZUŠ, oboru akordeon pod vedením Lenky Slaninové. Blok poezie otevřela Sára Hejlová, žákyně 9. třídy ZŠ Na Sadech a následně vystoupily studentky dramatického oboru ZUŠ Justina Fríd a Edita Dušáková, studentky Gymnázia Třeboň.
Závěrem akce rozsvítili účastníci pietního aktu svíčky na památku obětí boje za svobodu a demokracii i jako symbol naděje ve šťastnou budoucnost. Vrcholem pak bylo pěvecké zakončení v podání Sáry Hejlové která zazpívala píseň Marty Kubišové Modlitba pro Martu.

]]>
Thu, 17 Nov 2022 13:31:07 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11724/61/Pripominka-17-listopadu-v-Treboni.html
Adventní výlet https://www.mesto-trebon.cz/news/11722/61/Adventni-vylet.html Město Třeboň připravilo na sobotu 3. prosince 2022 výlet na adventní trhy do německého Pasova a Freyungu.
Odjezd autobusu je v 7 hodin od městského úřadu, návrat okolo 20 hodiny.
Cena výletu je 200 Kč za osobu.
Přihlašovat se můžete v TIC na Masarykově náměstí.
 
]]>
Wed, 16 Nov 2022 10:52:04 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11722/61/Adventni-vylet.html
Volby prezidenta - Oznámení o stanovení minimálního počtu členů OVK https://www.mesto-trebon.cz/news/11716/61/Volby-prezidenta---Oznameni-o-stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-OVK.html Fri, 11 Nov 2022 13:48:06 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11716/61/Volby-prezidenta---Oznameni-o-stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-OVK.html ZÁPIS Z 2. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 02.11.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11715/61/ZaPIS-Z-2-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-02-11-2022.html Thu, 10 Nov 2022 08:25:02 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11715/61/ZaPIS-Z-2-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-02-11-2022.html Přerušení dodávky el.energie 5.12.2022 - část ul.Lázeňská https://www.mesto-trebon.cz/news/11713/61/Preruseni-dodavky-el-energie-5-12-2022---cast-ul-Lazenska.html Wed, 09 Nov 2022 06:33:29 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11713/61/Preruseni-dodavky-el-energie-5-12-2022---cast-ul-Lazenska.html Poskytnutí informace ve spojitosti s výstavbou čističky v Branné https://www.mesto-trebon.cz/news/11706/61/Poskytnuti-informace-ve-spojitosti-s-vystavbou-cisticky-v-Branne.html Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojitosti s výstavbou čističky v Branné.

]]>
Wed, 02 Nov 2022 13:27:27 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11706/61/Poskytnuti-informace-ve-spojitosti-s-vystavbou-cisticky-v-Branne.html
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11697/61/Obnova-pamatek-v-Treboni-podporenych-z-rozpoctu-Jihoceskeho-kraje-v-roce-2022.html Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

]]>
Wed, 02 Nov 2022 06:52:27 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11697/61/Obnova-pamatek-v-Treboni-podporenych-z-rozpoctu-Jihoceskeho-kraje-v-roce-2022.html
ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 24.10.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11696/61/ZaPIS-Z-USTAVUJiCiHO-ZASEDaNi-ZASTUPITELSTVA-MeSTA-24-10-2022.html Tue, 01 Nov 2022 15:02:23 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11696/61/ZaPIS-Z-USTAVUJiCiHO-ZASEDaNi-ZASTUPITELSTVA-MeSTA-24-10-2022.html ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 27.10.2022 - MIMOŘÁDNÉ https://www.mesto-trebon.cz/news/11695/61/ZaPIS-Z-1-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-27-10-2022---MIMOraDNe.html Tue, 01 Nov 2022 15:01:05 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11695/61/ZaPIS-Z-1-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-27-10-2022---MIMOraDNe.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://www.mesto-trebon.cz/news/11694/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Mon, 31 Oct 2022 08:22:27 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/11694/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Rozpočtová opatření schválená do 18.10.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11687/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-18-10-2022.html Mon, 24 Oct 2022 12:02:52 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11687/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-18-10-2022.html ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 18.10.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11686/61/ZaPIS-ZE-112-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-18-10-2022.html Mon, 24 Oct 2022 11:18:27 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11686/61/ZaPIS-ZE-112-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-18-10-2022.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://www.mesto-trebon.cz/news/11679/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Mon, 17 Oct 2022 11:35:18 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11679/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://www.mesto-trebon.cz/news/11675/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Mon, 17 Oct 2022 08:37:08 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11675/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města - 24. 10. 2022 od 17 h https://www.mesto-trebon.cz/news/11674/61/Pozvanka-na-ustavujici-zasedani-Zastupitelstva-mesta---24-10-2022-od-17-h.html Mon, 17 Oct 2022 08:25:27 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11674/61/Pozvanka-na-ustavujici-zasedani-Zastupitelstva-mesta---24-10-2022-od-17-h.html ZÁPIS ZE 111. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 04.10.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11671/61/ZaPIS-ZE-111-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-04-10-2022.html Tue, 11 Oct 2022 11:44:26 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11671/61/ZaPIS-ZE-111-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-04-10-2022.html Vítání třeboňských občánků v novém https://www.mesto-trebon.cz/news/11670/61/Vitani-trebonskych-obcanku-v-novem.html Město Třeboň se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje, který má za cíl podpořit nově narozené děti, resp. jejich rodiny trvale žijící na území Jihočeského kraje.
Dotační program se vztahuje na děti narozené od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.
Díky tomuto dotačnímu programu všechny novorozené děti z Třeboně získají od města a kraje dar v celkové hodnotě 5 000 Kč. Z hodnoty každého daru je polovina hrazena z rozpočtu města a druhá polovina z krajské dotace. A o jaký dar se jedná? Rodiče si odnesou krásnou knihu o Třeboni, maminky květinový dar a občánci získají do kolébky zlatý investiční slitek o váze 2,5 g, rodný list Jihočecha a občánka města Třeboně.]]>
Tue, 11 Oct 2022 11:10:53 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11670/61/Vitani-trebonskych-obcanku-v-novem.html
Informace o vydaných rozhodnutí a probíhajících řízení o odstranění stavby https://www.mesto-trebon.cz/news/11660/61/Informace-o-vydanych-rozhodnuti-a-probihajicich-rizeni-o-odstraneni-stavby.html Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o vydaných rozhodnutí a probíhajících řízení o odstranění stavby.

]]>
Thu, 06 Oct 2022 11:34:08 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11660/61/Informace-o-vydanych-rozhodnuti-a-probihajicich-rizeni-o-odstraneni-stavby.html
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Charita Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/11654/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Charita-Trebon.html Tue, 04 Oct 2022 13:15:27 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11654/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Charita-Trebon.html Zápis ze 16. jednání Kontrolního výboru dne 12.09.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11653/61/Zapis-ze-16-jednani-Kontrolniho-vyboru-dne-12-09-2022.html Mon, 03 Oct 2022 08:42:46 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11653/61/Zapis-ze-16-jednani-Kontrolniho-vyboru-dne-12-09-2022.html Rozpočtová opatření schválená do 20.09.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11652/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-20-09-2022.html Thu, 29 Sep 2022 14:03:38 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11652/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-20-09-2022.html Okres Freyung-Grafenau slaví 50 let https://www.mesto-trebon.cz/news/11651/61/Okres-Freyung-Grafenau-slavi-50-let.html Dne 24. 9. 2022 se zástupce města Třeboně zúčastnili oficiálních oslav k 50. výročí založení partnerského okresu Freyung-Grafenau. Rok 2022 je pro okres Freyung-Grafenau výjimečný: 1. července 1972 se v rámci územní reformy ve Svobodném státě Bavorsko staly dva bývalé okresy Wolfstein a Grafenau společným okresem. Dne 27. října 1972 se okresní zastupitelstvo nového okresu na svém třetím veřejném zasedání v Grafenau rozhodlo pro nový název okresu Freyung-Grafena. Změna názvu vstoupila v platnost 1. května 1973. Sídlem okresní správy bylo určeno město Freyung, které bylo dříve sídlem okresní správy ve Wolfsteinu.

Po otevření železné opony směrem k České republice v roce 1989 se okres dostal z pohraniční polohy do centrální. Krátce poté byl založen sousední Národní park Šumava, který spolu s Národním parkem Bavorský les tvoří jednu z největších lesních oblastí v Evropě. Výrazně se také zvýšilo tranzitní spojení mezi Německem a Českou republikou přes tento okres. Zejména po vstupu České republiky do EU v roce 2004 a po zrušení hraničních kontrol v roce 2007 se hospodářské vazby výrazně posílily.

Město Třeboň uzavřelo s tímto okresem partnerskou smlouvu v roce 2017, neoficiální spolupráce započala již v roce 2015.

]]>
Thu, 29 Sep 2022 13:34:10 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11651/61/Okres-Freyung-Grafenau-slavi-50-let.html
ZÁPIS ZE 110. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 26.09.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11648/61/ZaPIS-ZE-110-MIMOraDNeHO-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-26-09-2022.html Mon, 26 Sep 2022 16:05:09 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11648/61/ZaPIS-ZE-110-MIMOraDNeHO-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-26-09-2022.html ZÁPIS ZE 109. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 20.09.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11647/61/ZaPIS-ZE-109-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-20-09-2022.html Mon, 26 Sep 2022 15:53:46 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11647/61/ZaPIS-ZE-109-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-20-09-2022.html Zápisy o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí https://www.mesto-trebon.cz/news/11645/61/Zapisy-o-vysledcich-voleb-do-zastupitelstev-obci.html
 • Cep
 • Domanín
 • Dunajovice
 • Frahelž
 • Hamr
 • Hrachoviště
 • Chlum u Třeboně
 • Klec
 • Lomnice nad Lužnicí
 • Lužnice
 • Majdalena
 • Novosedly nad Nežárkou
 • Ponědraž
 • Ponědrážka
 • Smržov
 • Staňkov
 • Stříbřec
 • Třebon
 • Záblatí
 • ]]>
  Sat, 24 Sep 2022 19:37:28 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11645/61/Zapisy-o-vysledcich-voleb-do-zastupitelstev-obci.html
  Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 12.09.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11632/61/Zapis-z-28-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-12-09-2022.html Wed, 21 Sep 2022 09:33:58 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11632/61/Zapis-z-28-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-12-09-2022.html Pokytnutí informace ve spojitosti s pozemkem parc. č. 814/89 v obci Chlum u Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/news/11619/61/Pokytnuti-informace-ve-spojitosti-s-pozemkem-parc-c-814-89-v-obci-Chlum-u-Trebone.html Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojitosti s pozemkem parc. č. 814/89 evidovaném na listu vlastnictví č. 1835, v obci Chlum u Třeboně, k. ú. Chlum u Třeboně.

  ]]>
  Wed, 14 Sep 2022 15:29:45 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11619/61/Pokytnuti-informace-ve-spojitosti-s-pozemkem-parc-c-814-89-v-obci-Chlum-u-Trebone.html
  28. jednání Zastupitelstva města Třeboně https://www.mesto-trebon.cz/news/11618/61/28-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone.html  
  Dne 12. 9. 2022 proběhlo poslední jednání Zastupitelstva města Třeboně v tomto volebním období. Pan starosta poděkoval přítomným zastupitelům za spolupráci.
   
   
  ]]>
  Wed, 14 Sep 2022 08:41:39 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11618/61/28-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone.html
  Zápis č. 28/2022 z jednání finančního výboru dne 07.09.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11615/61/Zapis-c-28-2022-z-jednani-financniho-vyboru-dne-07-09-2022.html Tue, 13 Sep 2022 13:44:39 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11615/61/Zapis-c-28-2022-z-jednani-financniho-vyboru-dne-07-09-2022.html