Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com david.brychta@mesto-trebon.cz (David Brychta) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Rozpočtová opatření schválená do 27.06.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11512/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-27-06-2022.html Fri, 29 Jul 2022 08:18:55 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11512/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-27-06-2022.html EG.D - Přerušení elektřiny - 22.7.2022 - Tyršova a Libušina https://www.mesto-trebon.cz/news/11518/61/EG-D---Preruseni-elektriny---22-7-2022---Tyrsova-a-Libusina.html Fri, 01 Jul 2022 13:50:44 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11518/61/EG-D---Preruseni-elektriny---22-7-2022---Tyrsova-a-Libusina.html EG.D - Přerušení elektřiny - 21.7.2022 - Jiráskova, Libušina a Tyršova https://www.mesto-trebon.cz/news/11517/61/EG-D---Preruseni-elektriny---21-7-2022---Jiraskova-Libusina-a-Tyrsova.html Fri, 01 Jul 2022 13:49:52 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11517/61/EG-D---Preruseni-elektriny---21-7-2022---Jiraskova-Libusina-a-Tyrsova.html EG.D - Přerušení elektřiny - 19.7.2022 - Libušina a Jablonského https://www.mesto-trebon.cz/news/11516/61/EG-D---Preruseni-elektriny---19-7-2022---Libusina-a-Jablonskeho.html Fri, 01 Jul 2022 13:49:09 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11516/61/EG-D---Preruseni-elektriny---19-7-2022---Libusina-a-Jablonskeho.html EG.D - Přerušení elektřiny - 22.7.2022 - Táboritská a Tyršova https://www.mesto-trebon.cz/news/11515/61/EG-D---Preruseni-elektriny---22-7-2022---Taboritska-a-Tyrsova.html Fri, 01 Jul 2022 13:43:07 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11515/61/EG-D---Preruseni-elektriny---22-7-2022---Taboritska-a-Tyrsova.html EG.D - Přerušení elektřiny - 19.7.2022 - Jablonského a Táboritská https://www.mesto-trebon.cz/news/11514/61/EG-D---Preruseni-elektriny---19-7-2022---Jablonskeho-a-Taboritska.html Fri, 01 Jul 2022 13:40:15 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11514/61/EG-D---Preruseni-elektriny---19-7-2022---Jablonskeho-a-Taboritska.html Uzavření stezky na hrázi rybníka Svět v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/news/11513/61/Uzavreni-stezky-na-hrazi-rybnika-Svet-v-Treboni.html Město Třeboň nepřevzalo hotové dílo "Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni". Důvodem nepřevzetí jsou vady na povrchu stezky. Z rozhodnutí zhotovitele byla stezka uzavřena. O dalším vývoji vás budeme informovat. ]]> Fri, 01 Jul 2022 13:31:45 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11513/61/Uzavreni-stezky-na-hrazi-rybnika-Svet-v-Treboni.html Zápis č. 27/2022 z jednání finančního výboru dne 04.05.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11511/61/Zapis-c-27-2022-z-jednani-financniho-vyboru-dne-04-05-2022.html Thu, 30 Jun 2022 14:27:18 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11511/61/Zapis-c-27-2022-z-jednani-financniho-vyboru-dne-04-05-2022.html Zápis z 27. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 27.06.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11510/61/Zapis-z-27-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-27-06-2022.html Thu, 30 Jun 2022 14:21:49 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11510/61/Zapis-z-27-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-27-06-2022.html EG.D - Přerušení elektřiny - 18.07.2022 - část ul. Daskabát - viz seznam https://www.mesto-trebon.cz/news/11508/61/EG-D---Preruseni-elektriny---18-07-2022---cast-ul-Daskabat---viz-seznam.html Thu, 30 Jun 2022 09:50:05 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11508/61/EG-D---Preruseni-elektriny---18-07-2022---cast-ul-Daskabat---viz-seznam.html Oznámení záměru prodeje částí pozemku p.č. 1915/309 v k.ú. Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/11507/61/Oznameni-zameru-prodeje-casti-pozemku-p-c-1915-309-v-k-u-Trebon.html Wed, 29 Jun 2022 13:36:17 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11507/61/Oznameni-zameru-prodeje-casti-pozemku-p-c-1915-309-v-k-u-Trebon.html Rada Jihočeského kraje - Výběrové řízení - ředitel/ředitelka Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec https://www.mesto-trebon.cz/news/11506/61/Rada-Jihoceskeho-kraje---Vyberove-rizeni---reditel-reditelka-Centra-socialnich-sluzeb-Jindrichuv-Hradec.html Wed, 29 Jun 2022 09:11:35 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11506/61/Rada-Jihoceskeho-kraje---Vyberove-rizeni---reditel-reditelka-Centra-socialnich-sluzeb-Jindrichuv-Hradec.html ZÁPIS ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 21.06.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11505/61/ZaPIS-ZE-103-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-21-06-2022.html Tue, 28 Jun 2022 15:00:20 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11505/61/ZaPIS-ZE-103-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-21-06-2022.html Informace o podaném návrhu VPS - Hospodářský objekt Mirochov https://www.mesto-trebon.cz/news/11504/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Hospodarsky-objekt-Mirochov.html Tue, 28 Jun 2022 14:28:12 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11504/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Hospodarsky-objekt-Mirochov.html Krajský úřad Jč. kraje - Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení pro záměr ZTV Třeboň TR 3 a TR 4 v k.ú. Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/11503/61/Krajsky-urad-Jc-kraje---Posuzovani-vlivu-na-zP---zahajeni-zjistovaciho-rizeni-pro-zamer-ZTV-Trebon-TR-3-a-TR-4-v-k-u-Trebon.html Tue, 28 Jun 2022 09:14:52 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11503/61/Krajsky-urad-Jc-kraje---Posuzovani-vlivu-na-zP---zahajeni-zjistovaciho-rizeni-pro-zamer-ZTV-Trebon-TR-3-a-TR-4-v-k-u-Trebon.html Oznámení - záměr dispozice s majetkem města projednaný na RM 21.6.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11501/61/Oznameni---zamer-dispozice-s-majetkem-mesta-projednany-na-RM-21-6-2022.html Tue, 28 Jun 2022 07:35:19 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11501/61/Oznameni---zamer-dispozice-s-majetkem-mesta-projednany-na-RM-21-6-2022.html Stavební povolení VV - Stavební úpravy objektu č. p. 1269 – úpravy komerčních prostor na ubytovací jednotky https://www.mesto-trebon.cz/news/11500/61/Stavebni-povoleni-VV---Stavebni-upravy-objektu-c-p-1269-upravy-komercnich-prostor-na-ubytovaci-jednotky.html Mon, 27 Jun 2022 14:06:22 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11500/61/Stavebni-povoleni-VV---Stavebni-upravy-objektu-c-p-1269-upravy-komercnich-prostor-na-ubytovaci-jednotky.html Stavební povolení - „Stavební úpravy objektu v Třeboni na pozemku p. č. 224“, https://www.mesto-trebon.cz/news/11499/61/Stavebni-povoleni---Stavebni-upravy-objektu-v-Treboni-na-pozemku-p-c-224.html Thu, 23 Jun 2022 08:55:48 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11499/61/Stavebni-povoleni---Stavebni-upravy-objektu-v-Treboni-na-pozemku-p-c-224.html Poskytnutí informace - stanoviska orgánu ochrany přírody https://www.mesto-trebon.cz/news/11498/61/Poskytnuti-informace---stanoviska-organu-ochrany-prirody.html Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace - stanoviska orgánu ochrany přírody.

]]>
Wed, 22 Jun 2022 16:10:04 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11498/61/Poskytnuti-informace---stanoviska-organu-ochrany-prirody.html
Výběrové řízení - referent(ka) odboru rozvoje a investic https://www.mesto-trebon.cz/news/11496/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html zde. ]]> Tue, 21 Jun 2022 09:11:46 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11496/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Výběrové řízení - referent(ka) odboru rozvoje a investic https://www.mesto-trebon.cz/news/11495/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Tue, 21 Jun 2022 09:10:03 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11495/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Výběrové řízení - referent(ka) odboru rozvoje a investic https://www.mesto-trebon.cz/news/11494/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html Tue, 21 Jun 2022 09:08:29 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11494/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-odboru-rozvoje-a-investic.html POZVÁNKA NA 27. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ https://www.mesto-trebon.cz/news/11493/61/POZVaNKA-NA-27-JEDNaNi-ZASTUPITELSTVA-MeSTA-TrEBONe.html Pozvánka na 27. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, které se uskuteční V PONDĚLÍ 27.06.2022 OD 18:00 HODIN

v zasedací místnosti č. 118 Městského úřadu Třeboň.

]]>
Mon, 20 Jun 2022 17:16:30 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11493/61/POZVaNKA-NA-27-JEDNaNi-ZASTUPITELSTVA-MeSTA-TrEBONe.html
Veřejná vyhláška - Návrh územní studie Třeboň - Branná, plocha BV15a https://www.mesto-trebon.cz/news/11492/61/Verejna-vyhlaska---Navrh-uzemni-studie-Trebon---Branna-plocha-BV15a.html Mon, 20 Jun 2022 15:27:56 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11492/61/Verejna-vyhlaska---Navrh-uzemni-studie-Trebon---Branna-plocha-BV15a.html Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení - Suchdol nad Lužnicí - Žižkova, odkanalizování u Suchdolského potoka https://www.mesto-trebon.cz/news/11491/61/Verejna-vyhlaska---oznameni-o-zahajeni-spolecneho-rizeni---Suchdol-nad-Luznici---zizkova-odkanalizovani-u-Suchdolskeho-potoka.html Mon, 20 Jun 2022 11:10:22 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11491/61/Verejna-vyhlaska---oznameni-o-zahajeni-spolecneho-rizeni---Suchdol-nad-Luznici---zizkova-odkanalizovani-u-Suchdolskeho-potoka.html Oznámení o přerušení dodávky el.energie - Táboritská 673, 674 a 1051 - 15.7.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11489/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-el-energie---Taboritska-673-674-a-1051---15-7-2022.html Fri, 17 Jun 2022 09:02:31 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11489/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-el-energie---Taboritska-673-674-a-1051---15-7-2022.html Informace o eventuální existenci pohledávek evidovaných povinným subjektem vůči uvedeným právnickým osobám https://www.mesto-trebon.cz/news/11497/61/Informace-o-eventualni-existenci-pohledavek-evidovanych-povinnym-subjektem-vuci-uvedenym-pravnickym-osobam.html Tue, 14 Jun 2022 16:03:18 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11497/61/Informace-o-eventualni-existenci-pohledavek-evidovanych-povinnym-subjektem-vuci-uvedenym-pravnickym-osobam.html Rozpočtová opatření schválená do 24.05.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11484/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-24-05-2022.html Mon, 13 Jun 2022 13:15:46 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11484/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-24-05-2022.html ZÁPIS ZE 102. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 08.06.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11482/61/ZaPIS-ZE-102-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-08-06-2022.html Fri, 10 Jun 2022 12:54:20 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11482/61/ZaPIS-ZE-102-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-08-06-2022.html Nábor na pozici "strážník městské policie" https://www.mesto-trebon.cz/news/11478/61/Nabor-na-pozici-straznik-mestske-policie.html Fri, 10 Jun 2022 09:45:19 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11478/61/Nabor-na-pozici-straznik-mestske-policie.html Nábor na pozici "strážník městské policie" https://www.mesto-trebon.cz/news/11477/61/Nabor-na-pozici-straznik-mestske-policie.html Fri, 10 Jun 2022 09:40:33 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11477/61/Nabor-na-pozici-straznik-mestske-policie.html Nábor na pozici "strážník městské policie" https://www.mesto-trebon.cz/news/11476/61/Nabor-na-pozici-straznik-mestske-policie.html zde. ]]> Fri, 10 Jun 2022 09:37:10 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11476/61/Nabor-na-pozici-straznik-mestske-policie.html CHARITATIVNÍ SBÍRKA PRO UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY https://www.mesto-trebon.cz/news/11472/61/CHARITATIVNi-SBiRKA-PRO-UKRAJINSKe-UPRCHLiKY.html V rámci akce Na společné notě, která se koná v sobotu 11. června, proběhne veřejná charitativní sbírka na podporu ukrajinských uprchlíků žijících v Třeboni.
Zapečetěné pokladničky najdete přímo na Masarykově náměstí (označený stánek) a v Domě Štěpánka Netolického u pokladny.
Výtěžek sbírky bude použit na podporu fungování integračního centra pro předškolní děti z Ukrajiny žijících dočasně v Třeboni. Centrum funguje v Husově kapli v Třeboni a výtěžek sbírky tak bude předán přímo do rukou paní farářky.
Přijďte podpořit dobrou věc a užít si den plný krásné hudby.
Těšíme se na vás!
 
Program celodenní akce naleznete zde.
]]>
Thu, 09 Jun 2022 08:53:58 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11472/61/CHARITATIVNi-SBiRKA-PRO-UKRAJINSKe-UPRCHLiKY.html
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec https://www.mesto-trebon.cz/news/11471/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Centrum-socialnich-sluzeb-Jindrichuv-Hradec.html Thu, 09 Jun 2022 08:05:14 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11471/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Centrum-socialnich-sluzeb-Jindrichuv-Hradec.html Velký úspěch dívčí házené v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/news/11467/61/Velky-uspech-divci-hazene-v-Treboni.html Třeboňská házená slaví postup do 1. ligy starších dorostenek!!! Cesta do nejvyšší dorostenecké soutěže nebyla jednoduchá. Na sezonu 2021-22 nastoupilo 14 hráček, avšak v průběhu srpnové přípravy se 2 hráčky týmu rozhodly sportovní činnost ukončit. Bohužel hned na začátku soutěže se vážně zranily opory týmu Laura Dvořáková a Nikol Drnková a do podzimní části soutěže už nezasáhly. K tomuto oslabení se přidávala průběžně různá drobná zranění a onemocnění ostatních hráček, takže nebylo výjimečné, že tým odjížděl na zápas se 7-8 hráčkami. Děvčata odehrála mnoho zápasů téměř bez možnosti střídání. Přesto se praly jako lvice a po první polovině sezony obsadily první místo. Téměř až do konce soutěže nebyl postup jistý. Prvoligová účast se potvrdila až výhrou na domácí palubovce v předposledním kole. Zásluhu mají všechny hráčky. Největší podíl na vítězstvích týmu měla Simona Schreibmeierová, která se stala s počtem 242 vstřelených gólů nejlepší střelkyní soutěže. Simona je zároveň 2. rokem reprezentantkou České republiky do 18 let, kde také slaví svoje první úspěchy.

Vedení města Třeboně pozvalo tým házenkářek včetně trenérů, aby poděkovalo a ocenilo jejich úspěchy. Dívky se podepsaly do pamětní knihy města, pochlubily se vítězným pohárem a medailemi a zároveň převzaly z rukou starosty města dary.

]]>
Thu, 02 Jun 2022 13:58:15 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11467/61/Velky-uspech-divci-hazene-v-Treboni.html
VV - Veřejné projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Dvory nad Lužnicí - 30.06.2022 od 15:30 hod. https://www.mesto-trebon.cz/news/11461/61/VV---Verejne-projednani-o-navrhu-Zmeny-c-1-uzemniho-planu-Dvory-nad-Luznici---30-06-2022-od-15-30-hod.html Tue, 31 May 2022 12:21:07 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11461/61/VV---Verejne-projednani-o-navrhu-Zmeny-c-1-uzemniho-planu-Dvory-nad-Luznici---30-06-2022-od-15-30-hod.html ZÁPIS ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 24.05.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11460/61/ZaPIS-ZE-101-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-24-05-2022.html Tue, 31 May 2022 09:49:27 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11460/61/ZaPIS-ZE-101-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-24-05-2022.html VÍTKOVCI A ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ https://www.mesto-trebon.cz/news/11457/61/ViTKOVCI-A-cESKe-KRaLOVSTVi.html Vítkovci a České království

recenze knihy

Záviš z Falkenštejna – mocenský protihráč českých králů Přemysla Otakara II. i Václava II., Vilém z Landštejna – rádce římského císaře a českého krále Karla IV., Oldřich II. z Rožmberka – politický protivník nejprve zemského správce a posléze českého krále Jiřího z Poděbrad, Jáchym z Hradce – diplomat ve službách římských císařů a českých králů Ferdinanda I. a Maxmiliána II., Vilém Vok z Rožmberka - nejvyšší purkrabí Českého království a uchazeč o polský královský trůn, Zachariáš z Hradce – moravský zemský hejtman, Petr Vok z Rožmberka – čelný stavovský politik a nejvýznamnější bibliofil české renesance… Tito i další významní muži erbu vizuálně odlišné růže byli často přítomni v blízkosti panovníka, spojovala je příslušnost k nejvyšší společenské vrstvě stavovské společnosti a svým postojem, vychýleným ve prospěch či naopak v rozhodnou opozici vůči králi, ovlivňovali mocenskou rovnováhu v zemích Koruny české. Pomyslným svorníkem jejich společného původu byl Vítek z Prčice – zakladatel dynastie Vítkovců. O jednotlivých rodových liniích počínaje Rožmberky, přes pány z Hradce, z Landštejna, z Krumlova, ze Stráže až po pány z Ústí, bylo již napsáno mnohé - vydáním publikace Vítkovci a České království v májových dnech roku 2022 byla tato tematika obohacena knihou o Vítkovi z Prčice, jeho přímých potomcích a tudíž období počátků pánů z Růže.

Autor knihy sice není historik, ale k přípravě svého projektu přistoupil badatelsky poctivě. Ve srovnání s některými laickými „autory“ neváhal aktivně spolupracovat s archiváři i kastelány a proto se vyvaroval faktografických chyb. Výsledkem jeho desetiletého úsilí je publikace středně velkého rozsahu, obsahující ve výběru fotografické a kresebné reprodukce listin, uměleckých děl a hmotových rekonstrukcí hradních sídel Vítkovců. Základ textu tvoří kapitola o Vítkovi z Prčice – praotci dynastie. Autor obsáhle popisuje jeho osudy a pro celkovou přehlednost v genealogických vazbách Vítkových potomků volí schéma chronologicky navazujících textových medailonů věnovaných jednotlivým pánům z Růže (týká se hlavních i vedlejších rodových linií, popř. družiníků ve službách jejich členů). Prostřednictvím kompaktní textové matérie evokuje čtenářovu přítomnost s Vítkovci na královském dvoře v období středověku (např. Vilém z Landštejna – rádce římského císaře a českého krále Karla IV.) i renesance (např. Jáchym z Hradce – nejvyšší kancléř či Vilém Vok z Rožmberka – nejvyšší purkrabí Českého království) nebo v mikrosvětě jejich hradních a zámeckých sídel, jimž je v knize věnována tematická kapitola. Autor dále reflektuje sociální i mocenské vztahy mezi představiteli rodů erbu růže a souvislosti s jejich postupným vymíráním až k smrti Petra Voka z Rožmberka v roce 1611, kdy se dějinná úloha Vítkovců významově uzavřela.

Publikace obsahuje mnoho datových údajů i faktů o dobových, společenských, politických a ekonomických reáliích. Lze odhalit i několik nepřesností – heslo Ora et Labora (Modli se a pracuj) bylo devízou církevního řádu benediktinů, nikoliv cisterciáků, jedním z kandidátů na český královský trůn v roce 1526 nebyl bavorský král, ale vévoda (z rodu Wittelsbachů - v té době bylo Bavorsko vévodstvím), proslulý finančník 16. století se jmenoval Bohuslav Malovec z Malovic (v textu je uvedeno křestní jméno Gotlob?!), Václav Sviták ze Skalice (+ 1612), původem z jedné z vedlejších rodových linií pánů z Landštejna, nebyl c. k. císařským radou (úřední zkratka byla používána až po rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867).

Publikace Vítkovci a České království doplňuje poznání o zakladateli, jeho potomcích i dalších příslušnících významné panské dynastie a zemi, ve které žili. Vznikala velkým úsilím, srdcem a pokorou Petra Kroužila, který jejím napsáním vyjadřuje lásku k vlasti a dějinám. Se zásadním sdělením knihy lze polemizovat – z pohledu období středověku i raného novověku Vítkovci nebyli příslušníky českého národa, ale spíše náleželi do okruhu českého etnika ve smyslu zemském, ovšem na mimořádném dějinném významu pánů z Růže to nic nemění.

Petr Kroužil: Vítkovci a České království – ISBN: 978-80-7608-021-8, 200 str.,

               1. vyd., Nakladatelství Epika, Jindřichův Hradec, 2022 (v tiráži

               uveden rok 2019)

Autor textu: Stanislav Vaněk

]]>
Fri, 27 May 2022 09:57:27 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11457/61/ViTKOVCI-A-cESKe-KRaLOVSTVi.html
ZÁPIS ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 10.05.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11447/61/ZaPIS-ZE-100-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-10-05-2022.html Tue, 17 May 2022 14:06:16 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11447/61/ZaPIS-ZE-100-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-10-05-2022.html Rozpočtová opatření schválená do 10.05.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11442/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-10-05-2022.html Mon, 16 May 2022 15:16:36 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11442/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-10-05-2022.html Zápis z 26. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 09.05.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11441/61/Zapis-z-26-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-09-05-2022.html Mon, 16 May 2022 14:26:04 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11441/61/Zapis-z-26-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-09-05-2022.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Okolo Třeboně z.s. https://www.mesto-trebon.cz/news/11434/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Okolo-Trebone-z-s.html Thu, 12 May 2022 08:32:06 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11434/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Okolo-Trebone-z-s.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TRS z.s. https://www.mesto-trebon.cz/news/11433/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---TRS-z-s.html Thu, 12 May 2022 08:11:20 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11433/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---TRS-z-s.html Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva města Třeboně pro volební období 2022-2026 https://www.mesto-trebon.cz/news/11429/61/Oznameni-o-stanoveni-poctu-clenu-Zastupitelstva-mesta-Trebone-pro-volebni-obdobi-2022-2026.html Tue, 10 May 2022 14:29:11 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11429/61/Oznameni-o-stanoveni-poctu-clenu-Zastupitelstva-mesta-Trebone-pro-volebni-obdobi-2022-2026.html Zápis č. 26/2022 z jednání finančního výboru dne 04.05.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11426/61/Zapis-c-26-2022-z-jednani-financniho-vyboru-dne-04-05-2022.html Tue, 10 May 2022 10:43:46 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11426/61/Zapis-c-26-2022-z-jednani-financniho-vyboru-dne-04-05-2022.html Zápis ze 14. jednání Kontrolního výboru dne 21.03.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11423/61/Zapis-ze-14-jednani-Kontrolniho-vyboru-dne-21-03-2022.html Mon, 09 May 2022 10:40:48 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11423/61/Zapis-ze-14-jednani-Kontrolniho-vyboru-dne-21-03-2022.html Sdělení E.ON Distribuce - přerušení dodávek a stavební úpravy v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/news/11422/61/Sdeleni-E-ON-Distribuce---preruseni-dodavek-a-stavebni-upravy-v-Treboni.html Vážení občané Třeboně,

rádi bychom Vám dali vědět, že ve vaší obci plánujeme vylepšit naši distribuční síť, což bude vyžadovat stavební úpravy. 

Protože bezpečnost, vysoká kvalita a spolehlivost jsou pro nás na prvním místě, investujeme každý rok do obnovy našeho zařízení. Přitom myslíme na to, aby všechno, co děláme, probíhalo co nejšetrněji k životnímu prostředí.

Jaká vylepšení plánujeme?

Kde přesně:                 Třeboň

Kdy to bude:               květen – srpen 2022

Co chystáme:              přeložka NN……..

Podrobnosti:               jedná se o přeložku rozvodné sítě nízkého napětí v lokalitě kolem ulice Tyršova   v Třeboni. V rámci uvedené akce budou rekonstruovány i stávající domovní přípojky k jednotlivým odběrným místům včetně opětovného napojení.

Proč to děláme?

Jak už jsme zmínili na začátku, neustále pracujeme na tom, aby dodávka elektřiny k Vám byla čím dál kvalitnější a spolehlivější. A právě s tím nám tato stavba pomůže. Navíc prodlouží životnost energetického zařízení, na kterém budeme pracovat a umožní nám připojit další odběrná místa  zákazníků.

Dojde k přerušení dodávky elektřiny?

Ano, k přerušení dodávky na nezbytně nutnou dobu dojít může. O plánovaném přerušení Vás ale budeme informovat způsobem, jak je to u vás v místě obvyklé.

Pokud máte zájem, můžeme Vás také o každém plánovaném přerušení dodávky neboli odstávce individuálně informovat. V tom případě zavolejte naši bezplatnou linku 800 22 55 77. Máme pro Vás ale i další možnosti, kterými jsou sms, e-mail nebo zpráva do datové schránky.

Jednoduše se registrujte do portálu Distribuce24 a vyberte si ty možnosti, které Vám nejlépe vyhovují. Stačí Vám k tomu několik základních údajů, které najdete na faktuře.

www.portal.distribuce24.cz

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

S pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

 

]]>
Fri, 06 May 2022 09:28:00 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11422/61/Sdeleni-E-ON-Distribuce---preruseni-dodavek-a-stavebni-upravy-v-Treboni.html
Spoluužívání klubovny https://www.mesto-trebon.cz/news/11414/61/Spoluuzivani-klubovny.html Rada města Třeboně schválila výpůjčku nebytových prostor v č.p. 1208 Na Chmelnici, což je objekt kluboven. V tomto konkrétním případě se jedná o klubovnu č. 7 o velikosti 45,1 m2.Tato klubovna byla dříve určena k užívání pro Výcvikové a canisterapeutické sdružení Hafík. Město Třeboň obdrželo žádost o užívání klubovny od Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Svaz ochránců se s Hafíkem dohodl na společném užívání klubovny, tudíž radním nebránilo nic v tom, schválit spoluužívání prostor oběma spolky.

ČSOP má zatím pouze provizorní klubovnu v DDM Třeboň. V oddíle je však 47 dětí a klubovna v DDM je již nedostačující. V budově č. 1208 je více kluboven, které jsou užívání Junákem resp. skauty, turistickým oddílem Zálesáci nebo například Klubem Mája.

]]>
Thu, 05 May 2022 12:38:33 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11414/61/Spoluuzivani-klubovny.html
Pronájem parkovacích míst pro třeboňský hotel https://www.mesto-trebon.cz/news/11410/61/Pronajem-parkovacich-mist-pro-trebonsky-hotel.html Na základě žádosti třeboňského hotelu Zlatá hvězda, který sídlí na Masarykově náměstí byl dle schválení rady města zveřejněn záměr nájmu 8 parkovacích stání pro osobní vozidla na panelovém parkovišti u areálu bývalých Technických služeb. V době zveřejnění záměru nájmu nebyla podána žádná další žádost, připomínka ani námitka. Žadatel potvrdil svůj zájem o nájem zmíněných parkovacích stání. Tudíž rada města schválila nájem v podobě uzavření smlouvy dle požadavků žadatele na dobu určitou a to od 01.07.2022 do 28.08.2022. Výše nájemného bude činit částku 48 tis. Kč za celou dobu nájmu.

]]>
Thu, 05 May 2022 12:01:09 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11410/61/Pronajem-parkovacich-mist-pro-trebonsky-hotel.html
ZÁPIS Z 99. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 26.04.2022 https://www.mesto-trebon.cz/news/11402/61/ZaPIS-Z-99-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-26-04-2022.html Tue, 03 May 2022 12:18:00 +0200 https://www.mesto-trebon.cz/news/11402/61/ZaPIS-Z-99-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-26-04-2022.html