Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com info@yconix.com (Administrace yconix.com) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Informace ve věci vyvlastnění https://www.mesto-trebon.cz/news/9124/61/Informace-ve-veci-vyvlastneni.html Žádost o poskytnutí informací o počtu zahájených vyvlastňovacích řízení a počtu vydaných rozhodnutí o vyvlastnění v době od 01.01.2014 do 31.12.2018 na základě specifikovaných vyvlastňovacích titulů.

]]>
Wed, 23 Jan 2019 16:07:54 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9124/61/Informace-ve-veci-vyvlastneni.html
MěÚ Lišov - Rozhodnutí o umístění stavby - I/34 Lišov - Vranín (obchvat) https://www.mesto-trebon.cz/news/9123/61/Meu-Lisov---Rozhodnuti-o-umisteni-stavby---I-34-Lisov---Vranin-obchvat.html Wed, 23 Jan 2019 15:19:05 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9123/61/Meu-Lisov---Rozhodnuti-o-umisteni-stavby---I-34-Lisov---Vranin-obchvat.html Usnesení - ustanovení opatrovníka ve věci zrušení TP - Vlková, Vrbová https://www.mesto-trebon.cz/news/9122/61/Usneseni---ustanoveni-opatrovnika-ve-veci-zruseni-TP---Vlkova-Vrbova.html Wed, 23 Jan 2019 13:55:32 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9122/61/Usneseni---ustanoveni-opatrovnika-ve-veci-zruseni-TP---Vlkova-Vrbova.html Lesy ČR - Prodej pozemku v k.ú. Břilice - VŘ https://www.mesto-trebon.cz/news/9121/61/Lesy-cR---Prodej-pozemku-v-k-u-Brilice---Vr.html Wed, 23 Jan 2019 08:07:14 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9121/61/Lesy-cR---Prodej-pozemku-v-k-u-Brilice---Vr.html Dražební vyhláška - dražební jednání dne 6. 3. 2019 v 10:00 h, v sídle Exekut. úřadu Písek, V Portyči 472 - pov. Huleovi https://www.mesto-trebon.cz/news/9120/61/Drazebni-vyhlaska---drazebni-jednani-dne-6-3-2019-v-10-00-h-v-sidle-Exekut-uradu-Pisek-V-Portyci-472---pov-Huleovi.html Tue, 22 Jan 2019 13:10:49 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9120/61/Drazebni-vyhlaska---drazebni-jednani-dne-6-3-2019-v-10-00-h-v-sidle-Exekut-uradu-Pisek-V-Portyci-472---pov-Huleovi.html Dražební vyhláška - dražební jednání dne 6. 3. 2019 v 9:30 h, v sídle Exekut. úřadu Písek, V Portyči 472 - pov. Huleovi https://www.mesto-trebon.cz/news/9119/61/Drazebni-vyhlaska---drazebni-jednani-dne-6-3-2019-v-9-30-h-v-sidle-Exekut-uradu-Pisek-V-Portyci-472---pov-Huleovi.html Tue, 22 Jan 2019 11:56:01 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9119/61/Drazebni-vyhlaska---drazebni-jednani-dne-6-3-2019-v-9-30-h-v-sidle-Exekut-uradu-Pisek-V-Portyci-472---pov-Huleovi.html NÁVRHU ÚZEMNÍ STUDIE TŘEBOŇ - BŘILICE, plochy BV3 https://www.mesto-trebon.cz/news/9118/61/NaVRHU-uZEMNi-STUDIE-TrEBOn---BrILICE-plochy-BV3.html Mon, 21 Jan 2019 16:03:15 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9118/61/NaVRHU-uZEMNi-STUDIE-TrEBOn---BrILICE-plochy-BV3.html Informace o podaném návrhu VPS - "ZTV Třeboň pro pozemky p. č. 3266 a 3277" k. ú. Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/9117/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---ZTV-Trebon-pro-pozemky-p-c-3266-a-3277-k-u-Trebon.html Mon, 21 Jan 2019 14:33:15 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9117/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---ZTV-Trebon-pro-pozemky-p-c-3266-a-3277-k-u-Trebon.html Pozvánka na 3. jednání zastupitelstva města Třeboně - 28. 1. 2019 od 18:00 hodin https://www.mesto-trebon.cz/news/9116/61/Pozvanka-na-3-jednani-zastupitelstva-mesta-Trebone---28-1-2019-od-18-00-hodin.html Mon, 21 Jan 2019 12:18:50 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9116/61/Pozvanka-na-3-jednani-zastupitelstva-mesta-Trebone---28-1-2019-od-18-00-hodin.html Pozvánka na 3. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 28.01.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9115/61/Pozvanka-na-3-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-28-01-2019.html Mon, 21 Jan 2019 11:02:06 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9115/61/Pozvanka-na-3-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-28-01-2019.html VV - Oznámení o zahájení územního řízení o změně územního rozhodnutí - "Změna stavby OC Kaufland Třeboň" https://www.mesto-trebon.cz/news/9114/61/VV---Oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-o-zmene-uzemniho-rozhodnuti---Zmena-stavby-OC-Kaufland-Trebon.html Thu, 17 Jan 2019 07:53:35 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9114/61/VV---Oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-o-zmene-uzemniho-rozhodnuti---Zmena-stavby-OC-Kaufland-Trebon.html Ceník za parkování na vyhrazených MK v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/news/9113/61/Cenik-za-parkovani-na-vyhrazenych-MK-v-Treboni.html Wed, 16 Jan 2019 12:47:33 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9113/61/Cenik-za-parkovani-na-vyhrazenych-MK-v-Treboni.html E.ON - Přerušení elektřiny - 4.2.2019 - Nová Hlína https://www.mesto-trebon.cz/news/9112/61/E-ON---Preruseni-elektriny---4-2-2019---Nova-Hlina.html Wed, 16 Jan 2019 12:42:51 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9112/61/E-ON---Preruseni-elektriny---4-2-2019---Nova-Hlina.html USNESENÍ ZE 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 08.01.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9111/61/USNESENi-ZE-4-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-08-01-2019.html Tue, 15 Jan 2019 13:08:16 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9111/61/USNESENi-ZE-4-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-08-01-2019.html ZÁPIS ZE 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 08.01.2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9110/61/ZaPIS-ZE-4-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-08-01-2019.html Tue, 15 Jan 2019 12:56:06 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9110/61/ZaPIS-ZE-4-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-08-01-2019.html Výběrové řízení - tajemník (tajemnice) Městského úřadu Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/9107/61/Vyberove-rizeni---tajemnik-tajemnice-Mestskeho-uradu-Trebon.html zde ]]> Tue, 15 Jan 2019 12:09:16 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9107/61/Vyberove-rizeni---tajemnik-tajemnice-Mestskeho-uradu-Trebon.html Výběrové řízení - tajemník (tajemnice) Městského úřadu Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/9106/61/Vyberove-rizeni---tajemnik-tajemnice-Mestskeho-uradu-Trebon.html Tue, 15 Jan 2019 12:08:33 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9106/61/Vyberove-rizeni---tajemnik-tajemnice-Mestskeho-uradu-Trebon.html Výběrové řízení - tajemník (tajemnice) Městského úřadu Třeboň https://www.mesto-trebon.cz/news/9105/61/Vyberove-rizeni---tajemnik-tajemnice-Mestskeho-uradu-Trebon.html Tue, 15 Jan 2019 12:07:40 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9105/61/Vyberove-rizeni---tajemnik-tajemnice-Mestskeho-uradu-Trebon.html VV - Konání opakovaného veřejného projednání ÚP Chlum u Třeboně dne 26. 2. 2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9104/61/VV---Konani-opakovaneho-verejneho-projednani-uP-Chlum-u-Trebone-dne-26-2-2019.html Tue, 15 Jan 2019 10:09:43 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9104/61/VV---Konani-opakovaneho-verejneho-projednani-uP-Chlum-u-Trebone-dne-26-2-2019.html Dražební vyhláška C/D5/2018 dne 14. 2. 2019 v 10:00 hodin, ul. Na Hradbách 43/I, Jindř. Hradec https://www.mesto-trebon.cz/news/9103/61/Drazebni-vyhlaska-C-D5-2018-dne-14-2-2019-v-10-00-hodin-ul-Na-Hradbach-43-I-Jindr-Hradec.html Mon, 14 Jan 2019 13:49:40 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9103/61/Drazebni-vyhlaska-C-D5-2018-dne-14-2-2019-v-10-00-hodin-ul-Na-Hradbach-43-I-Jindr-Hradec.html Opakovaná dražební vyhláška, elektron. dražba 12. 2. 2019 - pov. Beran Jiří https://www.mesto-trebon.cz/news/9102/61/Opakovana-drazebni-vyhlaska-elektron-drazba-12-2-2019---pov-Beran-Jiri.html Mon, 14 Jan 2019 13:46:08 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9102/61/Opakovana-drazebni-vyhlaska-elektron-drazba-12-2-2019---pov-Beran-Jiri.html Omezení provozu kanceláře matriky a evidence obyvatel https://www.mesto-trebon.cz/news/9101/61/Omezeni-provozu-kancelare-matriky-a-evidence-obyvatel.html Dne 30.01.2019 od 15:00 hod. do 04.02.2019 10:00 hod. dojde k přechodnému uzavření kanceláře matriky a evidence obyvatel.  Důvodem jsou technické úpravy kanceláře.

]]>
Mon, 14 Jan 2019 07:04:33 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9101/61/Omezeni-provozu-kancelare-matriky-a-evidence-obyvatel.html
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9100/61/Navrh-rozpoctu-mesta-Trebone-na-rok-2019.html Sat, 12 Jan 2019 18:33:08 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9100/61/Navrh-rozpoctu-mesta-Trebone-na-rok-2019.html VV Rozhodnutí - prodloužení platnosti územ. rozhodnutí na stavbu "Lomnice nad Lužnicí, Zámecká - kabel NN" https://www.mesto-trebon.cz/news/9099/61/VV-Rozhodnuti---prodlouzeni-platnosti-uzem-rozhodnuti-na-stavbu-Lomnice-nad-Luznici-Zamecka---kabel-NN.html Thu, 10 Jan 2019 14:30:48 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9099/61/VV-Rozhodnuti---prodlouzeni-platnosti-uzem-rozhodnuti-na-stavbu-Lomnice-nad-Luznici-Zamecka---kabel-NN.html VV Rozhodnutí - společné povolení - "Lomnice nad Lužnicí - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky" https://www.mesto-trebon.cz/news/9098/61/VV-Rozhodnuti---spolecne-povoleni---Lomnice-nad-Luznici---Prodlouzeni-vodovodu-a-vodovodni-pripojky.html Thu, 10 Jan 2019 12:27:17 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9098/61/VV-Rozhodnuti---spolecne-povoleni---Lomnice-nad-Luznici---Prodlouzeni-vodovodu-a-vodovodni-pripojky.html Poplatky za svoz komunálního odpadu od roku 2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9094/61/Poplatky-za-svoz-komunalniho-odpadu-od-roku-2019.html Změna vyhlášky o poplatku za svoz odpadů

Od poplatku jsou nově osvobozeny fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt. Od roku 2019 budou platit poplatek za komunální odpad (místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) pouze všechny fyzické osoby, které mají na území města Třeboně (vč. místních částí) ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 500 Kč. Má-li k uvedené stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Pro vlastníka takové nemovitosti plyne z vyhlášky povinnost ohlásit správci poplatku zejména jméno a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, tak číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu ohlásí vlastník zejména orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

Místní poplatek za svoz odpadů upravuje obecně závazná vyhláška č. 5/2018.

Bližší informace na pokladně městského úřadu nebo zde.

]]>
Tue, 08 Jan 2019 21:45:58 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9094/61/Poplatky-za-svoz-komunalniho-odpadu-od-roku-2019.html
Oznámení o zahájení řízení o změnách v síti místních komunikací v místní části Nová Hlína https://www.mesto-trebon.cz/news/9093/61/Oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-zmenach-v-siti-mistnich-komunikaci-v-mistni-casti-Nova-Hlina.html Tue, 08 Jan 2019 11:20:17 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9093/61/Oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-zmenach-v-siti-mistnich-komunikaci-v-mistni-casti-Nova-Hlina.html Usnesení o elektronické dražbě dne 21. 2. 2019 v 10:00 h - pov. Julínek Vít https://www.mesto-trebon.cz/news/9092/61/Usneseni-o-elektronicke-drazbe-dne-21-2-2019-v-10-00-h---pov-Julinek-Vit.html Thu, 03 Jan 2019 08:22:05 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9092/61/Usneseni-o-elektronicke-drazbe-dne-21-2-2019-v-10-00-h---pov-Julinek-Vit.html Finanční úřad pro Jč. kraj - Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2019 https://www.mesto-trebon.cz/news/9090/61/Financni-urad-pro-Jc-kraj---Informace-k-dani-z-nemovitych-veci-na-rok-2019.html Wed, 02 Jan 2019 14:34:24 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9090/61/Financni-urad-pro-Jc-kraj---Informace-k-dani-z-nemovitych-veci-na-rok-2019.html Lesy v ohrožení - situace https://www.mesto-trebon.cz/news/9091/61/Lesy-v-ohrozeni---situace.html Shrnutí problematiky kůrovcové kalamity, která postihla většinu území republiky, včetně přesahu do ekonomického aspektu této pohromy připravila Ing. Jitka Janečková, referentka státní správy lesů a myslivosti.

 

]]>
Wed, 02 Jan 2019 12:41:06 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9091/61/Lesy-v-ohrozeni---situace.html
Rozpočtová opatření schválená do 18.12.2018 https://www.mesto-trebon.cz/news/9089/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-18-12-2018.html Fri, 28 Dec 2018 08:51:03 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9089/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-18-12-2018.html ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 18.12.2018 https://www.mesto-trebon.cz/news/9088/61/ZaPIS-Z-3-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-18-12-2018.html Fri, 21 Dec 2018 14:19:41 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9088/61/ZaPIS-Z-3-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-18-12-2018.html USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 18.12.2018 https://www.mesto-trebon.cz/news/9085/61/USNESENi-Z-3-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-18-12-2018.html Fri, 21 Dec 2018 13:49:58 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9085/61/USNESENi-Z-3-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-18-12-2018.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://www.mesto-trebon.cz/news/9097/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 19 Dec 2018 08:27:21 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9097/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://www.mesto-trebon.cz/news/9096/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 19 Dec 2018 08:24:42 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9096/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://www.mesto-trebon.cz/news/9095/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Wed, 19 Dec 2018 08:05:20 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9095/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Informace ohledně kastračního programu https://www.mesto-trebon.cz/news/9074/61/Informace-ohledne-kastracniho-programu.html Věc:  Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám zodpovězení otázek týkajících se kastračního programu.

]]>
Mon, 17 Dec 2018 16:23:53 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9074/61/Informace-ohledne-kastracniho-programu.html
Usnesení z 2. jednání ZM ze dne 10.12.2018 https://www.mesto-trebon.cz/news/9072/61/Usneseni-z-2-jednani-ZM-ze-dne-10-12-2018.html Mon, 17 Dec 2018 10:42:58 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9072/61/Usneseni-z-2-jednani-ZM-ze-dne-10-12-2018.html Zápis z 2. jednání ZM ze dne 10.12.2018 https://www.mesto-trebon.cz/news/9071/61/Zapis-z-2-jednani-ZM-ze-dne-10-12-2018.html Mon, 17 Dec 2018 10:42:11 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9071/61/Zapis-z-2-jednani-ZM-ze-dne-10-12-2018.html FV zápis z 05.12.2018 https://www.mesto-trebon.cz/news/9064/61/FV-zapis-z-05-12-2018.html Wed, 12 Dec 2018 08:42:51 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9064/61/FV-zapis-z-05-12-2018.html ZÁPIS Z 2. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 04.12.2018 https://www.mesto-trebon.cz/news/9063/61/ZaPIS-Z-2-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-04-12-2018.html Tue, 11 Dec 2018 14:59:23 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9063/61/ZaPIS-Z-2-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-04-12-2018.html USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 04.12.2018 https://www.mesto-trebon.cz/news/9062/61/USNESENi-Z-2-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-04-12-2018.html Tue, 11 Dec 2018 14:51:01 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9062/61/USNESENi-Z-2-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-04-12-2018.html USNESENÍ Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 20.11.2018 https://www.mesto-trebon.cz/news/9051/61/USNESENi-Z-1-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-20-11-2018.html Thu, 29 Nov 2018 13:34:48 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9051/61/USNESENi-Z-1-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-20-11-2018.html Rozpočtová opatření schválená do 20.11.2018 https://www.mesto-trebon.cz/news/9050/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-20-11-2018.html Thu, 29 Nov 2018 11:41:37 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9050/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-20-11-2018.html ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 20.11.2018 https://www.mesto-trebon.cz/news/9049/61/ZaPIS-Z-1-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-20-11-2018.html Thu, 29 Nov 2018 11:17:27 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9049/61/ZaPIS-Z-1-JEDNaNi-RADY-MeSTA-DNE-20-11-2018.html Usnesení z ustavujícího jednání ZM ze dne 13.11.2018 https://www.mesto-trebon.cz/news/9039/61/Usneseni-z-ustavujiciho-jednani-ZM-ze-dne-13-11-2018.html Thu, 22 Nov 2018 13:11:55 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9039/61/Usneseni-z-ustavujiciho-jednani-ZM-ze-dne-13-11-2018.html Zápis z ustavujícího jednání ZM ze dne 13.11.2018 https://www.mesto-trebon.cz/news/9038/61/Zapis-z-ustavujiciho-jednani-ZM-ze-dne-13-11-2018.html Thu, 22 Nov 2018 13:08:52 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9038/61/Zapis-z-ustavujiciho-jednani-ZM-ze-dne-13-11-2018.html Termíny konání akcí v roce 2019 v Třeboni https://www.mesto-trebon.cz/news/9035/61/Terminy-konani-akci-v-roce-2019-v-Treboni.html Wed, 21 Nov 2018 16:09:48 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9035/61/Terminy-konani-akci-v-roce-2019-v-Treboni.html Fórum podnikatelů a živnostníků Třeboňska ZRUŠENO https://www.mesto-trebon.cz/news/9033/61/Forum-podnikatelu-a-zivnostniku-Trebonska-ZRUsENO.html zrušeno! Setkání podnikatelů bude uskutečněno po novém roce s Jihočeskou hospodářskou komorou v Třeboni. ]]> Mon, 19 Nov 2018 23:43:56 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9033/61/Forum-podnikatelu-a-zivnostniku-Trebonska-ZRUsENO.html Závěrečná setkávání https://www.mesto-trebon.cz/news/9032/61/Zaverecna-setkavani.html Závěrečná setkávání v projektu "Města v rozletu" se uskuteční v prosinci. Dne 6. prosince od 18.00 hodin se na závěr projektu Města v rozletu setkají v Loutkovém sále divadla J. K.Tyla zástupci českých a rakouských měst, partneři projektu a účastníci aktivit projektu. O úvodní ceremoniál se postará hudební sdružení MŮRY s kaleidoskopem známých filmových melodií a adventních skladeb. Poté bude následovat zakončení projektu zdravicemi a slavnostním přípitkem.

]]>
Mon, 19 Nov 2018 23:40:51 +0100 https://www.mesto-trebon.cz/news/9032/61/Zaverecna-setkavani.html