Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

České Velenice

PROJEDNÁVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÉ VELENICE

V současné době je projednáván návrh Územního plánu České Velenice. Proces pořizování je ve fázi společného jednání. Pořizovatelem je Ing. Jiří Košan. Zpracovatelem je projekční kancelář Brůha & Krampera Architekti, spol. s r. o., zastoupená Ing. arch. Jiřím Brůhou.

Návrh pro společné jednání je dostupný zde. Společné jednání proběholo v únoru 2020.

Návrh pro veřejné projednání je dostupný zde. Veřejné projednání proběhlo v červnu 2021.

__________________________________________________________________________________

Územní plán obce České Velenice

V současné době je platný Územní plán obce České Velenice(obecně závazná vyhláška obce ze dne 20.6.2005).

údaje o vydaném územním plánu obce České Velenice:

Územní plán obce České Velenice byl schválen Zastupitelstvem města dne 20.6.2005 a nabyl účinnosti dne 08.8.2005.

Územní plán obce České Velenice je uložen:

  • Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Stavební úřadu Městského úřadu Třeboň
  • obce České Velenice
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

————————————————————————————————————————————————————

Změna č. 1 Územního plánu obce České Velenice

Oznámení o zveřejnění údajů o vydané Změně č. 1 ÚPO České Velenice

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydané Změně č. 1 UPO České Velenice:

Změna č. 1 UPO České Velenice byla vydána Zastupitelstvem města České Velenice dne 21.09.2009 pod číslem  usnesení 5/19, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 08.10.2009

Změna č.1 UPO České Velenice je uložena u:

  • Pořizovatele – Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Stavebního úřadu Městského úřadu České Velenice
  • obce České Velenice
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

————————————————————————————————————————————————————

Změna č. 3 Územního plánu obce České Velenice

Změna č. 3 ÚPO České Velenice byla schválena zastupitelstvem města České Velenice dne 19.06.2017. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy a nabyla účinnnosti dne 05.07.2017.

————————————————————————————————————————————————————

Změna č. 4 Územního plánu obce České Velenice

Změna č. 4 ÚPO České Velenice byla schválena zastupitelstvem města České Velenice dne 24.09.2018. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy a nabyla účinnnosti dne 12.10.2018.

————————————————————————————————————————————————————

Změna č. 5 Územního plánu obce České Velenice

Změna č. 5 ÚPO České Velenice byla schválena zastupitelstvem města České Velenice dne 07.12.2020. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy a nabyla účinnnosti dne 05.01.2021.

__________________________________________________________________________________

Územní studie České Velenice - LOKALITA PASTVINY

Územní studie - lokalita Pastviny náleží k zásadním plochám vymezeným, v rámci územního plánu města České Velenice, pro rozvoj bydlení ve městě. Vzhledem k poloze, rozsahu úzamí a nutnosti uspořádat koridory, bylo rozhodnuto zpracovat územní studii v rozsahu regulačního plánu.

- ÚS České Velenice - lokalita Pastviny byla schválena dne 28. 7. 2008.

————————————————————————————————————————————————————

Územní studie stávající zástavby středu města České Velenice

Úkolem studie je zachování a rozvoj hodnot stávající souvislé zástavby středu Českých Velenic (ulice Revoluční, třídy Čsl. legií a ulice Vitorazské).

- ÚS stávající zástavby středu města České Velenice byla schválena dne 25.11.2016.

————————————————————————————————————————————————————

Územní studie zástavby u celnice - České Velenice

Úkolem studie je zachování hodnot území a návrh stavebního vývoje východní části Českých Velenic.

- ÚS zástavby u celnice - České Velenice byla schválena dne 21.12.2016.

————————————————————————————————————————————————————

Územní opatření o stavební uzávěře České Velenice

Zastupitelstvo města České Velenice svým usnesením dne 05.04.2017 vydalo formou opatření obecné povahy Územní opatření o stavební uzávěře České Velenice, které dne 22.04.2017 nabylo účinnosti. Opatření se týká zejména třídy Čsl. legií včetně přilehlé zástavby a jihovýchodní části ulice Revoluční včetně přilehlé zástavby (území, pro které platí stavební uzávěra je vyznačeno v mapovém podkladu).«Související odkazy

Partnerství