Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

2. jednání ZM Třeboně (24. 11. 2014)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 28.8.2014 do 5.11.2014
 • 4Rozpočtové opatření č. 96 - finanční příspěvek svazku obcí regionu Třeboňsko
 • 5Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 357/14 v k. ú. Třeboň.
 • 6Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1, pozemku p. č. KN 1424/2 včetně garáže v k. ú. Třeboň.
 • 7Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1677/1 o výměře cca 9m² v k. ú. Třeboň
 • 8Záměr prodeje pozemku p. č. KN 241/6 o výměře 437m² v k. ú. Břilice
 • 9Záměr směny části pozemku p. č. KN 1000/1 k. ú. Třeboň za pozemky ve vlastnictví p. Josefa Vaněry a pí. Marie Kroupové
 • 10Záměr směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m², p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m², p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m² a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m² ve vlastnictví města Třeboně za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m² ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň s doplatkem.
 • 11Nákup pozemku p. č. KN 1683/3 v k. ú. Třeboň
 • 12Prodej části pozemku p. č. KN 179/21 o výměře 863 m² (v geom. plánu č. 782 - 132/2014 označeno jako p. č. KN 179/63) v k. ú. Holičky u Staré hlíny
 • 13Prodej části pozemku p. č. KN 16/1 o výměře 36 m² v k. ú. Stará Hlína
 • 14Prodej pozemku p. č. KN 741/2 o výměře 24 m² v k. ú. Holičky u Staré Hlíny
 • 15Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti a vodohospodářského majetku, odstoupení od části smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku
 • 16Smlouva o zřízení služebnosti č. 1207/2014 - sml//413096 mezi Povodím Vltavy, s. p. a městem Třeboň - polní cesta h2 v k. ú. Branná
 • 17Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - týká se stavby "Osvětlení přechodu pro chodce v Jiráskově ulici v Třeboni".
 • 18Smlouva o zřízení služebnosti č. 1474/2014 - SML//413207 mezi Povodím Vltavy, s. p. a městem Třeboň - "Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň, Jiráskova ulice, 2. etapa"
 • 19Odstoupení od záměru prodeje nemovitostí města Třeboně v Autokempu třeboňský Ráj v k. ú. Domanín u Třeboně vč. obchodního podílu ve společnosti Autokempu třeboňský Ráj, s. r. o.
 • 20Revokace a doplnění usnesení zm č. 140/2012-18
 • 21Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti - vodovodní řád ing. Provázkové, p. Medka
 • 22Návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu Třeboň
 • 23Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického - přijetí dotace z IOP
 • 24Dokumenty Zdravého města a Fórum zdravého města
 • 25Stanovení oddávajících pro volební období 2014 - 2018
 • 26Jednací řád zastupitelstva města Třeboně
 • 27Volba přísedících okresního soudu v Jindřichově Hradci
 • 28Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 03:12, délka: 03:13Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 06:25, délka: 01:44Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města
 3. začátek: 08:09, délka: 00:31Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 28.8.2014 do 5.11.2014
 4. začátek: 08:40, délka: 01:14Rozpočtové opatření č. 96 - finanční příspěvek svazku obcí regionu Třeboňsko
 5. začátek: 09:54, délka: 01:24Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 357/14 v k. ú. Třeboň.
 6. začátek: 11:18, délka: 12:20Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1, pozemku p. č. KN 1424/2 včetně garáže v k. ú. Třeboň.
  • začátek: 12:57, délka: 08:01Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Mráz Zdeněk; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 20:58, délka: 02:40Návrh usnesení a hlasování
 7. začátek: 23:38, délka: 08:15Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1677/1 o výměře cca 9m² v k. ú. Třeboň
  • začátek: 25:06, délka: 05:39Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Černý Rostislav, Mgr. CSc.; Jenisová Terezie, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 30:45, délka: 01:08Návrh usnesení a hlasování
 8. začátek: 31:53, délka: 01:46Záměr prodeje pozemku p. č. KN 241/6 o výměře 437m² v k. ú. Břilice
 9. začátek: 33:39, délka: 14:06Záměr směny části pozemku p. č. KN 1000/1 k. ú. Třeboň za pozemky ve vlastnictví p. Josefa Vaněry a pí. Marie Kroupové
  • začátek: 35:08, délka: 10:51Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.

  • začátek: 45:59, délka: 01:46Návrh usnesení a hlasování
 10. začátek: 47:45, délka: 08:55Záměr směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m², p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m², p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m² a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m² ve vlastnictví města Třeboně za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m² ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň s doplatkem.
 11. začátek: 56:40, délka: 07:20Nákup pozemku p. č. KN 1683/3 v k. ú. Třeboň
 12. začátek: 1h04:00, délka: 02:25Prodej části pozemku p. č. KN 179/21 o výměře 863 m² (v geom. plánu č. 782 - 132/2014 označeno jako p. č. KN 179/63) v k. ú. Holičky u Staré hlíny
 13. začátek: 1h06:25, délka: 02:16Prodej části pozemku p. č. KN 16/1 o výměře 36 m² v k. ú. Stará Hlína
 14. začátek: 1h08:41, délka: 02:31Prodej pozemku p. č. KN 741/2 o výměře 24 m² v k. ú. Holičky u Staré Hlíny
 15. začátek: 1h11:12, délka: 06:15Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti a vodohospodářského majetku, odstoupení od části smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku
 16. začátek: 1h17:27, délka: 02:49Smlouva o zřízení služebnosti č. 1207/2014 - sml//413096 mezi Povodím Vltavy, s. p. a městem Třeboň - polní cesta h2 v k. ú. Branná
 17. začátek: 1h20:16, délka: 01:18Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - týká se stavby "Osvětlení přechodu pro chodce v Jiráskově ulici v Třeboni".
 18. začátek: 1h21:34, délka: 01:36Smlouva o zřízení služebnosti č. 1474/2014 - SML//413207 mezi Povodím Vltavy, s. p. a městem Třeboň - "Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň, Jiráskova ulice, 2. etapa"
 19. začátek: 1h23:10, délka: 11:54Odstoupení od záměru prodeje nemovitostí města Třeboně v Autokempu třeboňský Ráj v k. ú. Domanín u Třeboně vč. obchodního podílu ve společnosti Autokempu třeboňský Ráj, s. r. o.
  • začátek: 1h25:39, délka: 08:23Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h34:02, délka: 01:02Návrh usnesení a hlasování
 20. začátek: 1h35:04, délka: 03:39Revokace a doplnění usnesení zm č. 140/2012-18
 21. začátek: 1h38:43, délka: 01:52Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti - vodovodní řád ing. Provázkové, p. Medka
 22. začátek: 1h40:35, délka: 04:12Návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu Třeboň
 23. začátek: 1h44:47, délka: 24:57Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického - přijetí dotace z IOP
  • začátek: 1h48:03, délka: 19:25Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 2h07:28, délka: 02:16Návrh usnesení a hlasování
 24. začátek: 2h09:44, délka: 06:55Dokumenty Zdravého města a Fórum zdravého města
 25. začátek: 2h16:39, délka: 13:28Stanovení oddávajících pro volební období 2014 - 2018
  • začátek: 2h17:56, délka: 09:47Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h27:43, délka: 02:24Návrh usnesení a hlasování
 26. začátek: 2h30:07, délka: 02:03Jednací řád zastupitelstva města Třeboně
 27. začátek: 2h32:10, délka: 02:37Volba přísedících okresního soudu v Jindřichově Hradci
 28. začátek: 2h34:47, délka: -2h34:47Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství