Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

11. jednání ZM Třeboně (3. 10. 2011)

 • 1Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatlů zápisu.
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 17. 8. 2011 do 7. 9. 2011
 • 4Finanční příspěvek pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za 1. pololetí roku 2011.
 • 5Přijetí daru - fotbalové branky
 • 6Prodej BJ č. 1047/21, byt č. 8 v ulici Táboritská v Třeboni - záměr.
 • 7Prodej BJ č. 376/2, v ulici Lidická v Třeboni - záměr.
 • 8Prodej BJ č. 812/7, v ulici B. Němcové v Třeboni - záměr.
 • 9Směna části pozemků p.č. KN 1897/165 a p. č. KN 1897/172 za pozemky p. č. KN 1897/21, 1897/13, 1897/50 včetně poplatku, vše v obci a k. ú. Třeboň - záměr.
 • 10Směna (bez doplatku pozemku p. č. KN 1050/14 o výměře 393 m² (ve vlastnictví Města Třeboně) v k. ú. Přeseka za část p. č. KN 982/1 o výměře 393 m² v k. ú. Dunajovice.
 • 11Bezúplatný převod pozemku p. č. KN 1939/33 o výměře 619 m² v k. ú. Břilice - doplnění usnesení.
 • 12Bezúplatný převod "Rekultivace skládky Domanín" Obci Domanín - záměr.
 • 13Financování akce "Rekonstrukce části ubytovacího zařízení Lázní Aurora s.r.o."
 • 14Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká Inspirace za rok 2010.
 • 15Směna pozemku p. č. KN 570 za pozemky p. č. KN 1526/2 včetně stavby bez čp., vše v obci a k. ú. Třeboň.
 • 16Bezúplatný převod mostu přes Podřezanskou stoku v k. ú. Třeboň.
 • 17Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
 1. začátek: 05:11, délka: 08:52Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatlů zápisu.
 2. začátek: 14:03, délka: 22:00Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  • začátek: 14:20, délka: 20:59Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Houdek Jiří, Ing.; Kahounová Anna; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 35:19, délka: 00:44Návrh usnesení a hlasování
 3. začátek: 36:03, délka: 00:40Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 17. 8. 2011 do 7. 9. 2011
 4. začátek: 36:43, délka: 02:02Finanční příspěvek pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za 1. pololetí roku 2011.
 5. začátek: 38:45, délka: 05:01Přijetí daru - fotbalové branky
 6. začátek: 43:46, délka: 02:26Prodej BJ č. 1047/21, byt č. 8 v ulici Táboritská v Třeboni - záměr.
 7. začátek: 46:12, délka: 02:10Prodej BJ č. 376/2, v ulici Lidická v Třeboni - záměr.
 8. začátek: 48:22, délka: 02:36Prodej BJ č. 812/7, v ulici B. Němcové v Třeboni - záměr.
 9. začátek: 50:58, délka: 30:45Směna části pozemků p.č. KN 1897/165 a p. č. KN 1897/172 za pozemky p. č. KN 1897/21, 1897/13, 1897/50 včetně poplatku, vše v obci a k. ú. Třeboň - záměr.
  • začátek: 55:08, délka: 25:29Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h20:37, délka: 01:06Návrh usnesení a hlasování
 10. začátek: 1h21:43, délka: 01:34Směna (bez doplatku pozemku p. č. KN 1050/14 o výměře 393 m² (ve vlastnictví Města Třeboně) v k. ú. Přeseka za část p. č. KN 982/1 o výměře 393 m² v k. ú. Dunajovice.
 11. začátek: 1h23:17, délka: 14:02Bezúplatný převod pozemku p. č. KN 1939/33 o výměře 619 m² v k. ú. Břilice - doplnění usnesení.
  • začátek: 1h24:42, délka: 11:24Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Houdek Jiří, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h36:06, délka: 01:13Návrh usnesení a hlasování
 12. začátek: 1h37:19, délka: 01:40Bezúplatný převod "Rekultivace skládky Domanín" Obci Domanín - záměr.
 13. začátek: 1h38:59, délka: 07:09Financování akce "Rekonstrukce části ubytovacího zařízení Lázní Aurora s.r.o."
 14. začátek: 1h46:08, délka: 03:04Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká Inspirace za rok 2010.

  Diskutující zastupitelé: Houdek Jiří, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna

 15. začátek: 1h49:12, délka: 46:34Směna pozemku p. č. KN 570 za pozemky p. č. KN 1526/2 včetně stavby bez čp., vše v obci a k. ú. Třeboň.
  • začátek: 1h56:32, délka: 38:15Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Chaloupka Zdeněk, Bc. Ing.; Doležal Antonín, MUDr.; Florianová Marie, Mgr.; Houdek Jiří, Ing.; Janát Eduard; Kahounová Anna; Kohoutová Anna, Mgr.; Košinová Marie, Ing.; Makovička Jan; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 2h34:47, délka: 00:59Návrh usnesení a hlasování
 16. začátek: 2h35:46, délka: 12:06Bezúplatný převod mostu přes Podřezanskou stoku v k. ú. Třeboň.
 17. začátek: 2h47:52, délka: -2h47:52Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.

«Související odkazy

Partnerství