Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva (3. 11. 2014)

 • 1Zahájení ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva města Třeboň.
 • 2Složení slibu zastupitelů
 • 3Určení skrutátora, zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu.
 • 4Schválení programu
 • 5Volba mandátové komise
 • 6Volba volební a návrhové komise
 • 7Volba starosty, místostarostů a dalších členů rady města: stanovení počtu místostarostů.
 • 8Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění.
 • 9Určení způsobu volby starosty
 • 10Volba starosty
 • 11Určení způsobu volby místostarosty
 • 12Volba místostarosty
 • 13Určení způsobu volby dalších členů rady města
 • 14Volba dalších členů rady města
 • 15Zřízení kontrolního a finančního výboru
 • 16Určení počtu členů kontrolního a finančního výboru.
 • 17Určení způsobu volby předsedy a členů kontrolního výboru.
 • 18Volba předsedy a členů finančního výboru
 • 19Rekapitulace výsledků ustavujícího zasedání
 • 20Proslov starostky města
 1. začátek: 04:29, délka: 05:27Zahájení ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva města Třeboň.
 2. začátek: 09:56, délka: 07:40Složení slibu zastupitelů
 3. začátek: 17:36, délka: 01:19Určení skrutátora, zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu.
 4. začátek: 18:55, délka: 01:01Schválení programu
 5. začátek: 19:56, délka: 05:00Volba mandátové komise
 6. začátek: 24:56, délka: 05:14Volba volební a návrhové komise
 7. začátek: 30:10, délka: 01:31Volba starosty, místostarostů a dalších členů rady města: stanovení počtu místostarostů.
 8. začátek: 31:41, délka: 01:28Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění.
 9. začátek: 33:09, délka: 04:46Určení způsobu volby starosty
 10. začátek: 37:55, délka: 01:04Volba starosty
 11. začátek: 38:59, délka: 02:29Určení způsobu volby místostarosty
 12. začátek: 41:28, délka: 05:39Volba místostarosty
 13. začátek: 47:07, délka: 01:51Určení způsobu volby dalších členů rady města
 14. začátek: 48:58, délka: 04:42Volba dalších členů rady města
 15. začátek: 53:40, délka: 01:27Zřízení kontrolního a finančního výboru
 16. začátek: 55:07, délka: 00:57Určení počtu členů kontrolního a finančního výboru.
 17. začátek: 56:04, délka: 12:38Určení způsobu volby předsedy a členů kontrolního výboru.
 18. začátek: 1h08:42, délka: 15:39Volba předsedy a členů finančního výboru
 19. začátek: 1h24:21, délka: 01:39Rekapitulace výsledků ustavujícího zasedání
 20. začátek: 1h26:00, délka: -1h26:00Proslov starostky města

«Související odkazy

Partnerství