Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

8. jednání ZM Třeboně (7. 9. 2015)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 4.6.2015 do 19.8.2015
 • 4Přehled plnění rozpočtu města k 30.6.2015, mezitimní účetní závěrka k 30.6.2015
 • 5Rozpočtové opatření č. 74 - Havarijní oprava kamerového systému
 • 6Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku MAS Třeboňsko o.p.s.
 • 7Závěrečný účet DSO Česká inspirace
 • 8Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2014
 • 9Závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2014
 • 10Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1141/1 o výměře cca 128 m² v k. ú. Přeseka
 • 11Záměr prodeje pozemku P. Č. KN 131/1 o výměře 4336 m² v K. Ú. Břilice
 • 12Nákup budovy čp. 1115 s příslušenstvím včetně pozemku p. č. KN 1098/16 o výměře 389 m² v k. ú. Třeboň
 • 13Prodej části pozemku p. č. KN 1917/8, p. č. KN 1918/6 v k. ú. Třeboň
 • 14Prodej částí pozemku p. č. KN 1897/212 v k. ú. Třeboň
 • 15Prodej části poz. p. č. KN 521/34, p. č. KN 521/31 a p. č. KN 521/3, vše v k. ú. Břilice (Lokalita sídl. Gigant)
 • 16Návrh na vykoupení části pozemku p. č. KN 1931/8 v k. ú. Břilice
 • 17Zrušení kupní smlouvy mezi městem Třeboň a manželi Hrubými + revokace části usnesení ZM č. 126/2011/7 ze dne 9.5.2011
 • 18Bezúplatný převod stavby bez čp/če na pozemku p. č. 1011/8 k. ú. Třeboň
 • 19Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizaci pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň a spol. Městská vodohospodářská s. r. o.
 • 20Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
 1. začátek: 06:12, délka: 02:57Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 09:09, délka: 12:42Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
  • začátek: 09:19, délka: 12:32Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.

 3. začátek: 21:51, délka: 05:08Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 4.6.2015 do 19.8.2015
  • začátek: 22:07, délka: 04:52Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.

 4. začátek: 26:59, délka: 14:06Přehled plnění rozpočtu města k 30.6.2015, mezitimní účetní závěrka k 30.6.2015
  • začátek: 31:29, délka: 09:36Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.

 5. začátek: 41:05, délka: 02:51Rozpočtové opatření č. 74 - Havarijní oprava kamerového systému
 6. začátek: 43:56, délka: 18:41Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku MAS Třeboňsko o.p.s.
  • začátek: 45:37, délka: 14:52Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Kubal Jaroslav, Ing.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h00:29, délka: 02:08Návrh usnesení a hlasování
 7. začátek: 1h02:37, délka: 00:52Závěrečný účet DSO Česká inspirace
 8. začátek: 1h03:29, délka: 00:41Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2014
 9. začátek: 1h04:10, délka: 00:32Závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2014
 10. začátek: 1h04:42, délka: 04:35Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1141/1 o výměře cca 128 m² v k. ú. Přeseka
 11. začátek: 1h09:17, délka: 02:04Záměr prodeje pozemku P. Č. KN 131/1 o výměře 4336 m² v K. Ú. Břilice
 12. začátek: 1h11:21, délka: 11:47Nákup budovy čp. 1115 s příslušenstvím včetně pozemku p. č. KN 1098/16 o výměře 389 m² v k. ú. Třeboň
 13. začátek: 1h23:08, délka: 02:43Prodej části pozemku p. č. KN 1917/8, p. č. KN 1918/6 v k. ú. Třeboň
 14. začátek: 1h25:51, délka: 03:26Prodej částí pozemku p. č. KN 1897/212 v k. ú. Třeboň
 15. začátek: 1h29:17, délka: 03:28Prodej části poz. p. č. KN 521/34, p. č. KN 521/31 a p. č. KN 521/3, vše v k. ú. Břilice (Lokalita sídl. Gigant)
 16. začátek: 1h32:45, délka: 04:26Návrh na vykoupení části pozemku p. č. KN 1931/8 v k. ú. Břilice
 17. začátek: 1h37:11, délka: 03:17Zrušení kupní smlouvy mezi městem Třeboň a manželi Hrubými + revokace části usnesení ZM č. 126/2011/7 ze dne 9.5.2011
 18. začátek: 1h40:28, délka: 11:27Bezúplatný převod stavby bez čp/če na pozemku p. č. 1011/8 k. ú. Třeboň
 19. začátek: 1h51:55, délka: 1h07:36Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizaci pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň a spol. Městská vodohospodářská s. r. o.
  • začátek: 2h05:53, délka: 52:13Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Černý Rostislav, Mgr. CSc.; Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Kuta Jiří, Ing. et Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h58:06, délka: 01:25Návrh usnesení a hlasování
 20. začátek: 2h59:31, délka: -2h59:31Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.

«Související odkazy

Partnerství