Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

3. jednání ZM Třeboně (15. 12. 2014)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města.
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 06.11.2014 do 03.12.2014
 • 4Rozpočtové opatření č. 109 - přijetí příspěvku na projekt "Města v rozletu".
 • 5Ropočtové opatření č. 111 - přijetí finanční náhrady - Tomšík, Tomšíková - ZM
 • 6Finanční příspěvky pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za rok 2014.
 • 7Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2015.
 • 8Změna č. 1 pravidel pro poskytování příspěvků a dotací městem Třeboň.
 • 9Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místních poplatcích.
 • 10Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místních poplatcích.
 • 11Obecně závazná vyhláška č.2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 • 12Bezúplatný převod majetku dobrovolného svazku obcí Vodovod hamr.
 • 13Schválení priorit realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará Hlína a k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
 • 14Členství v místní akční skupině Třeboňsko o. p. s.
 • 15Potvrzení delegace zástupce do společnosti Teplospol a. s. za město Třeboň.
 • 16Stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města.
 • 17Zřízení osadních výborů a určení počtu členů.
 • 18Harmonogram jednání zastupitelstva města na 1. pololetí 2015
 • 19Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
 1. začátek: 02:12, délka: 02:48Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 05:00, délka: 03:59Zpráva o plnění usnesení rady města.
  • začátek: 05:19, délka: 03:40Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Kubal Jaroslav, Ing.; Pindroch Josef, Ing.

 3. začátek: 08:59, délka: 00:21Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 06.11.2014 do 03.12.2014
 4. začátek: 09:20, délka: 05:49Rozpočtové opatření č. 109 - přijetí příspěvku na projekt "Města v rozletu".
 5. začátek: 15:09, délka: 02:26Ropočtové opatření č. 111 - přijetí finanční náhrady - Tomšík, Tomšíková - ZM
 6. začátek: 17:35, délka: 01:26Finanční příspěvky pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za rok 2014.
 7. začátek: 19:01, délka: 1h33:30Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2015.
  • začátek: 21:41, délka: 1h27:04Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Černý Rostislav, Mgr. CSc.; Doležal Antonín, MUDr.; Elexhauser Karel; Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h48:45, délka: 03:46Návrh usnesení a hlasování
 8. začátek: 1h52:31, délka: 03:11Změna č. 1 pravidel pro poskytování příspěvků a dotací městem Třeboň.
 9. začátek: 1h55:42, délka: 15:13Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místních poplatcích.
 10. začátek: 2h10:55, délka: 06:24Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místních poplatcích.
 11. začátek: 2h17:19, délka: 05:00Obecně závazná vyhláška č.2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 12. začátek: 2h22:19, délka: 03:26Bezúplatný převod majetku dobrovolného svazku obcí Vodovod hamr.
 13. začátek: 2h25:45, délka: 05:37Schválení priorit realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará Hlína a k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
 14. začátek: 2h31:22, délka: 03:05Členství v místní akční skupině Třeboňsko o. p. s.
 15. začátek: 2h34:27, délka: 02:02Potvrzení delegace zástupce do společnosti Teplospol a. s. za město Třeboň.
 16. začátek: 2h36:29, délka: 11:06Stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města.
 17. začátek: 2h47:35, délka: 30:55Zřízení osadních výborů a určení počtu členů.
  • začátek: 2h49:45, délka: 13:31Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Jenisová Terezie, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 3h03:16, délka: 15:14Návrh usnesení a odložení bodu
 18. začátek: 3h18:30, délka: 03:53Harmonogram jednání zastupitelstva města na 1. pololetí 2015
  • začátek: 3h19:21, délka: 02:14Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Mráz Zdeněk; Psík Jaroslav, PhDr.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 3h21:35, délka: 00:48Hlasování
 19. začátek: 3h22:23, délka: -3h22:23Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.

«Související odkazy

Partnerství