Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Zastupitelstvo 20. 5. 2019 (20. 5. 2019)

 • 1Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 • 2Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 3Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 20.03.2019 - 30.04.2019 (vč. opatření schvalovaných ZM)
 • 4Záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 v k. ú. Třeboň
 • 5Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1915/569 v k. ú. Třeboň
 • 6Záměr prodeje pozemku p. č. KN 457/17 v k. ú. Třeboň
 • 7Záměr prodeje pozemku p. č. KN 4755 o výměře 808 m2 k. ú. Branná
 • 8Záměr prodeje pozemku p. č. KN 2192 a části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře cca 167 m2, vše v k. ú. Břilice
 • 9Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 337/19, p. č. KN 337/1 v k. ú. Třeboň
 • 10Záměr prodeje částí pozemku p. č. KN 1897/57, p. č. KN 3294 v k. ú. Třeboň
 • 11Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 334/9 v k. ú. Třeboň
 • 12Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1621/1 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Břilice
 • 13Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2827/1 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Branná
 • 14Záměr směny části pozemku p. č. KN 2474/3 o výměře cca 77 m2 za část pozemk p. č. KN 2474/2 o výměře cca 31 m2, část pozemku p. č. KN 2474/1 o výměře cca 17 m2 a část pozemku p. č. KN 1098/1 o výměře cca 29 m2, vše k. ú. Třeboň
 • 15Záměr směny části pozemku p. č. KN 1939/35 (díl a) o výměře 1 m2 za část pozemku p. č. KN 166/1 (díl b) o výměře 13 m2 s doplatkem, vše v k. ú. Břilice
 • 16Prodej pozemku p. č. KN 702/2 v k. ú. Třeboň
 • 17Prodej pozemků p. č. KN 1814/4, p. č. KN 1814/9, p. č. KN 1814/10, p. č. KN 1814/11, p. č. KN 1814/26 v k. ú. Třeboň
 • 18Nákup části pozemku p. č. KN 1929/3 k. ú. Břilice o výměře 2 m2
 • 19Pozemek p. č. KN 2530/6 k. ú. Třeboň (část) – žádost o bezúplatný převod
 • 20Návrh na pořízení Změny č. 6 Územního plánu Třeboň dle § 55a stavebního zákona (tj. zrychleným způsobem)
 • 21Závěrečný účet DSO Česká ispirace za rok 2018
 • 22Stanovení odměny členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města
 • 23Delegování zástupce do společnosti Teplospol a.s. za město Třeboň
 • 24Volba přísedících Okresního soudu v Jindřichově Hradci
 • 25Harmonogram jednání zastupitelstva města na II. pololetí 2019
 • 26Diskuze
 1. začátek: 09:56, délka: 08:46Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 2. začátek: 18:42, délka: 02:28Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
  • začátek: 18:47, délka: 02:23Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Michal Petr, Mgr. Bc.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

 3. začátek: 21:10, délka: 03:52Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 20.03.2019 - 30.04.2019 (vč. opatření schvalovaných ZM)
  • začátek: 21:17, délka: 03:45Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Michal Petr, Mgr. Bc.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

 4. začátek: 25:02, délka: 05:06Záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 v k. ú. Třeboň
 5. začátek: 30:08, délka: 01:24Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1915/569 v k. ú. Třeboň
 6. začátek: 31:32, délka: 18:06Záměr prodeje pozemku p. č. KN 457/17 v k. ú. Třeboň
  • začátek: 33:18, délka: 16:03Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Grammetbauerová Jana, Ing.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 49:21, délka: 00:17Návrh usnesení a hlasování
 7. začátek: 49:38, délka: 03:09Záměr prodeje pozemku p. č. KN 4755 o výměře 808 m2 k. ú. Branná
 8. začátek: 52:47, délka: 01:04Záměr prodeje pozemku p. č. KN 2192 a části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře cca 167 m2, vše v k. ú. Břilice
 9. začátek: 53:51, délka: 14:27Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 337/19, p. č. KN 337/1 v k. ú. Třeboň
  • začátek: 55:18, délka: 12:13Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Ďoubal Jan, Ing.; Kahounová Anna; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.; Werner Petr, Mgr.

  • začátek: 1h07:31, délka: 00:47Návrh usnesení a hlasování
 10. začátek: 1h08:18, délka: 05:08Záměr prodeje částí pozemku p. č. KN 1897/57, p. č. KN 3294 v k. ú. Třeboň
 11. začátek: 1h13:26, délka: 07:57Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 334/9 v k. ú. Třeboň
 12. začátek: 1h21:23, délka: 04:58Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1621/1 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Břilice
 13. začátek: 1h26:21, délka: 02:15Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2827/1 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Branná
 14. začátek: 1h28:36, délka: 09:19Záměr směny části pozemku p. č. KN 2474/3 o výměře cca 77 m2 za část pozemk p. č. KN 2474/2 o výměře cca 31 m2, část pozemku p. č. KN 2474/1 o výměře cca 17 m2 a část pozemku p. č. KN 1098/1 o výměře cca 29 m2, vše k. ú. Třeboň
 15. začátek: 1h37:55, délka: 01:21Záměr směny části pozemku p. č. KN 1939/35 (díl a) o výměře 1 m2 za část pozemku p. č. KN 166/1 (díl b) o výměře 13 m2 s doplatkem, vše v k. ú. Břilice
 16. začátek: 1h39:16, délka: 01:23Prodej pozemku p. č. KN 702/2 v k. ú. Třeboň
 17. začátek: 1h40:39, délka: 02:03Prodej pozemků p. č. KN 1814/4, p. č. KN 1814/9, p. č. KN 1814/10, p. č. KN 1814/11, p. č. KN 1814/26 v k. ú. Třeboň
 18. začátek: 1h42:42, délka: 01:08Nákup části pozemku p. č. KN 1929/3 k. ú. Břilice o výměře 2 m2
 19. začátek: 1h43:50, délka: 01:18Pozemek p. č. KN 2530/6 k. ú. Třeboň (část) – žádost o bezúplatný převod
 20. začátek: 1h45:08, délka: 1h17:59Návrh na pořízení Změny č. 6 Územního plánu Třeboň dle § 55a stavebního zákona (tj. zrychleným způsobem)
  • začátek: 1h53:07, délka: 1h09:21Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Hladílek Jiří, MUDr.; Holzer Filip; Kukačka Zdeněk, Ing.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 3h02:28, délka: 00:39Návrh usnesení a hlasování
 21. začátek: 3h03:07, délka: 00:57Závěrečný účet DSO Česká ispirace za rok 2018
 22. začátek: 3h04:04, délka: 01:19Stanovení odměny členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města
 23. začátek: 3h05:23, délka: 01:25Delegování zástupce do společnosti Teplospol a.s. za město Třeboň
 24. začátek: 3h06:48, délka: 02:34Volba přísedících Okresního soudu v Jindřichově Hradci
 25. začátek: 3h09:22, délka: 03:24Harmonogram jednání zastupitelstva města na II. pololetí 2019
 26. začátek: 3h12:46, délka: -3h12:46Diskuze
  • začátek: 3h12:50, délka: -3h12:50Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.; Werner Petr, Mgr.

«Související odkazy

Partnerství