Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

15. jednání ZM Třeboně (12. 9. 2016)

 • 1Revitalizace příjezdových a vstupních prostor Lázní Aurora v Třeboni
 • 2Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 26.5.2016 do 24.8.2016
 • 4Rozpočtové opatření č. 69 - vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obeobích - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
 • 5Rozpočtové opatření č. 75 - "Technické služby Třeboň - Novostavba skladovací haly".
 • 6Rozpočtové opatření č. 79 - Daň z příjmů právnických osob za obce
 • 7Rozpočtové opatření č. 80 - zapojení mimořádných příjmů do rozpočtu
 • 8Čerpání rozpočtu města k 30.6.2016, mezitimní účetní závěrka k 30.6.2016
 • 9Poskytnutí dotace (finančního příspěvku) Jihočeské hospodářské komoře v roce 2016.
 • 10Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 1087/17 K. Ú. Třeboň
 • 11Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1838/1 v K. Ú. Třeboň
 • 12Záměr směny části pozemků p. č. KN 1695/155 za část p. č. KN 1705/12, vše v k. ú. Třeboň
 • 13Nákup pozemku p. č. KN 2267
 • 14Podání žádosti na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků
 • 15Parkoviště v ul. Dukelská v Třeboni - Převod části na pozemcích p. č. KN 587/3 a 587/13
 • 16Prodej bytové jednotky č. 1101/22, ul. Táboritská, Třeboň včetně spoluvlastnického podílu
 • 17Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv
 • 18Realizace akce "Třeboň, Stará Hlína - Kanalizace a čov" z vlastních zdrojů města
 • 19Turistická oblast Třeboňsko
 • 20Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 04:45, délka: 17:50Revitalizace příjezdových a vstupních prostor Lázní Aurora v Třeboni
  • začátek: 09:35, délka: 11:54Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kubal Jaroslav, Ing.; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 21:29, délka: 01:06Návrh usnesení a hlasování
 2. začátek: 22:35, délka: 00:26Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 3. začátek: 23:01, délka: 00:20Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 26.5.2016 do 24.8.2016
 4. začátek: 23:21, délka: 02:27Rozpočtové opatření č. 69 - vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obeobích - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
 5. začátek: 25:48, délka: 04:55Rozpočtové opatření č. 75 - "Technické služby Třeboň - Novostavba skladovací haly".
 6. začátek: 30:43, délka: 01:13Rozpočtové opatření č. 79 - Daň z příjmů právnických osob za obce
 7. začátek: 31:56, délka: 03:12Rozpočtové opatření č. 80 - zapojení mimořádných příjmů do rozpočtu
 8. začátek: 35:08, délka: 10:03Čerpání rozpočtu města k 30.6.2016, mezitimní účetní závěrka k 30.6.2016
  • začátek: 36:59, délka: 07:52Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 44:51, délka: 00:20Návrh usnesení a hlasování
 9. začátek: 45:11, délka: 01:53Poskytnutí dotace (finančního příspěvku) Jihočeské hospodářské komoře v roce 2016.
 10. začátek: 47:04, délka: 17:12Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 1087/17 K. Ú. Třeboň
  • začátek: 48:43, délka: 13:15Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Černý Rostislav, Mgr. CSc.; Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kubal Jaroslav, Ing.; Pindroch Josef, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h01:58, délka: 02:18Návrh usnesení a hlasování
 11. začátek: 1h04:16, délka: 02:00Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1838/1 v K. Ú. Třeboň
 12. začátek: 1h06:16, délka: 18:55Záměr směny části pozemků p. č. KN 1695/155 za část p. č. KN 1705/12, vše v k. ú. Třeboň
  • začátek: 1h09:17, délka: 10:40Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Pfeifer František, MUDr.; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 1h19:57, délka: 05:14Návrh usnesení a hlasování
 13. začátek: 1h25:11, délka: 04:44Nákup pozemku p. č. KN 2267
 14. začátek: 1h29:55, délka: 02:21Podání žádosti na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků
 15. začátek: 1h32:16, délka: 05:30Parkoviště v ul. Dukelská v Třeboni - Převod části na pozemcích p. č. KN 587/3 a 587/13
 16. začátek: 1h37:46, délka: 02:39Prodej bytové jednotky č. 1101/22, ul. Táboritská, Třeboň včetně spoluvlastnického podílu
 17. začátek: 1h40:25, délka: 05:15Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv
 18. začátek: 1h45:40, délka: 14:18Realizace akce "Třeboň, Stará Hlína - Kanalizace a čov" z vlastních zdrojů města
  • začátek: 1h50:53, délka: 08:28Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Kuta Jiří, Ing. et Ing.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 1h59:21, délka: 00:37Návrh usnesení a hlasování
 19. začátek: 1h59:58, délka: 23:26Turistická oblast Třeboňsko
 20. začátek: 2h23:24, délka: -2h23:24Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství