Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Zastupitelstvo 20. 3. 2017 (20. 3. 2017)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 11.1.2017 do 1.3.2017
 • 4Změny schváleného rozpočtu města na rok 2017
 • 5Dotace na akce vhodné zřetele - Anifilm, Mezinárodní festival animovaných filmů, Třeboň 2017 a Mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna 2017
 • 6Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 k. ú. Třeboň
 • 7Záměr prodeje části pozemku p. č. KN689/1 k. ú. Třeboň
 • 8Směna části pozemků p. č. KN 587/11 o výměře cca 117 m² a p. č. KN 587/16 o výměře cca 117 m² vše k. ú. Třeboň. Panelové parkoviště na pozemku p. č. KN587/12 k. ú. Třeboň
 • 9Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemku p. č. KN 1378/2 k. ú. Třeboň včetně stavby parkoviště
 • 10Uzavření dodatku č. 1 ke kupné smlouvě ze dne 13.2.2017 prodloužení lhůty na úhradu kupní ceny.
 • 11Darovací smlouva mezi spol. Slatinné lázně Třeboň s.r.o. a městěm Třeboň
 • 12Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň a spol. Městská vodohospodářská s.r.o.
 • 13Revitalizace památek v centru Třeboně - Informace o přípravě žádosti o podporu, schválení podání žádosti o podporu
 • 14Dodatek č. 1 zprávy o uplatňování územního plánu Třeboň
 • 15Dodatek č. 2 zprávy o uplatňování územního plánu Třeboň
 • 16Doplnění hlavní polní cesty H6 do priorit realizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Branná
 • 17Návrh seznamu akcí pro doataci na rok 2017 z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň
 • 18Stanovení priorit realizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav.
 • 19Zadání změny č. 4 územního plánu Třeboň
 • 20Plán odpadového hospodářství města Třeboň
 • 21Příspěvek pro domov seniorů Třeboň
 • 22Příspěvek na pečovatelské služby - Oblastní charita Třeboň
 • 23Příspěvek na činnost pečovatelské služby - Ledax
 • 24Dodatek ke zřizovací listině ZŠ Třeboň, Na Sadech 375
 • 25Dohody o vytvoření společných školských obvodů základních škol a mateřských škol
 • 26Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
 • 27Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 00:00, délka: 02:08Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 02:08, délka: 07:57Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 3. začátek: 10:05, délka: 02:45Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 11.1.2017 do 1.3.2017
 4. začátek: 12:50, délka: 02:19Změny schváleného rozpočtu města na rok 2017
 5. začátek: 15:09, délka: 04:38Dotace na akce vhodné zřetele - Anifilm, Mezinárodní festival animovaných filmů, Třeboň 2017 a Mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna 2017
 6. začátek: 19:47, délka: 02:33Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 k. ú. Třeboň
 7. začátek: 22:20, délka: 37:22Záměr prodeje části pozemku p. č. KN689/1 k. ú. Třeboň
  • začátek: 23:58, délka: 32:14Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 56:12, délka: 03:30Návrh usnesení a hlasování
 8. začátek: 59:42, délka: 08:43Směna části pozemků p. č. KN 587/11 o výměře cca 117 m² a p. č. KN 587/16 o výměře cca 117 m² vše k. ú. Třeboň. Panelové parkoviště na pozemku p. č. KN587/12 k. ú. Třeboň
 9. začátek: 1h08:25, délka: 06:05Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemku p. č. KN 1378/2 k. ú. Třeboň včetně stavby parkoviště
 10. začátek: 1h14:30, délka: 03:58Uzavření dodatku č. 1 ke kupné smlouvě ze dne 13.2.2017 prodloužení lhůty na úhradu kupní ceny.
 11. začátek: 1h18:28, délka: 03:19Darovací smlouva mezi spol. Slatinné lázně Třeboň s.r.o. a městěm Třeboň
 12. začátek: 1h21:47, délka: 05:39Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň a spol. Městská vodohospodářská s.r.o.
 13. začátek: 1h27:26, délka: 12:40Revitalizace památek v centru Třeboně - Informace o přípravě žádosti o podporu, schválení podání žádosti o podporu
 14. začátek: 1h40:06, délka: 02:07Dodatek č. 1 zprávy o uplatňování územního plánu Třeboň
 15. začátek: 1h42:13, délka: 49:14Dodatek č. 2 zprávy o uplatňování územního plánu Třeboň
  • začátek: 1h54:48, délka: 34:47Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Černý Rostislav, Mgr. CSc.; Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h29:35, délka: 01:52Návrh usnesení a hlasování
 16. začátek: 2h31:27, délka: 01:18Doplnění hlavní polní cesty H6 do priorit realizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Branná
 17. začátek: 2h32:45, délka: 02:13Návrh seznamu akcí pro doataci na rok 2017 z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň
 18. začátek: 2h34:58, délka: 02:48Stanovení priorit realizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav.
 19. začátek: 2h37:46, délka: 01:37Zadání změny č. 4 územního plánu Třeboň
 20. začátek: 2h39:23, délka: 04:47Plán odpadového hospodářství města Třeboň
 21. začátek: 2h44:10, délka: 01:42Příspěvek pro domov seniorů Třeboň
 22. začátek: 2h45:52, délka: 02:02Příspěvek na pečovatelské služby - Oblastní charita Třeboň
 23. začátek: 2h47:54, délka: 02:04Příspěvek na činnost pečovatelské služby - Ledax
 24. začátek: 2h49:58, délka: 01:15Dodatek ke zřizovací listině ZŠ Třeboň, Na Sadech 375
 25. začátek: 2h51:13, délka: 01:55Dohody o vytvoření společných školských obvodů základních škol a mateřských škol
 26. začátek: 2h53:08, délka: 02:51Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
 27. začátek: 2h55:59, délka: -2h55:59Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství