Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Zastupitelstvo 1. 4. 2019 (1. 4. 2019)

 • 1Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 • 2Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně
 • 3Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 4Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 19.02.2019 – 19.03.2019 (vč. opatření schvalovaných ZM)
 • 5Rozpočtové opatření č. 12 - Fond financování obnovy vodohospodářského majetku
 • 6Rozpočtové opatření č. 12 - Fond financování obnovy vodohospodářského majetku
 • 7Realizace vyhrazeného závazku (opční práce) stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20“
 • 8Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2020-2022
 • 9Nabídka nemovitého majetku k bezúplatnému převodu/prodeji od Státního statku Jeneč
 • 10Pojmenování ulice v Třeboni
 • 11Chodník podél silnice III/15511 Přeseka – Smlouva o právu provést stavbu a budoucí převod části pozemku parc. č. 1143/1, k. ú. Přeseka
 • 12Zadání změny č. 5 Územního plánu Třeboň
 • 13Rozdělení dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok 2019
 • 14Vyřazení nedobytné pohledávky z rozvahové evidence
 • 15Dotace pro Hospicovou péči sv. Kleofáše – pro provoz domácího hospice
 • 16Dotace pro Oblastní charitu Třeboň – na činnost pečovatelské služby
 • 17Dotace pro Ledax, o.p.s. – na poskytování pečovatelské služby
 • 18Dotace pro LSPP – na nájem a služby, na mzdové náklady
 • 19Dotace pro Centrum sociálních služeb – Domov seniorů Třeboň
 • 20Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o místních poplatcích
 • 21Diskuze
 1. začátek: 02:26, délka: 04:15Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 2. začátek: 06:41, délka: 21:09Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně
 3. začátek: 27:50, délka: 13:06Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 4. začátek: 40:56, délka: 00:37Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 19.02.2019 – 19.03.2019 (vč. opatření schvalovaných ZM)
 5. začátek: 41:33, délka: 10:45Rozpočtové opatření č. 12 - Fond financování obnovy vodohospodářského majetku
  • začátek: 42:47, délka: 09:14Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 52:01, délka: 00:17Návrh usnesení a hlasování
 6. začátek: 52:18, délka: 1h00:35Rozpočtové opatření č. 12 - Fond financování obnovy vodohospodářského majetku
  • začátek: 1h00:54, délka: 51:12Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Mráz Zdeněk; Pfeifer František, MUDr.; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h52:06, délka: 00:47Návrh usnesení a hlasování
 7. začátek: 1h52:53, délka: 04:47Realizace vyhrazeného závazku (opční práce) stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20“
 8. začátek: 1h57:40, délka: 27:17Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2020-2022
 9. začátek: 2h24:57, délka: 06:57Nabídka nemovitého majetku k bezúplatnému převodu/prodeji od Státního statku Jeneč
 10. začátek: 2h31:54, délka: 03:38Pojmenování ulice v Třeboni
 11. začátek: 2h35:32, délka: 01:22Chodník podél silnice III/15511 Přeseka – Smlouva o právu provést stavbu a budoucí převod části pozemku parc. č. 1143/1, k. ú. Přeseka
 12. začátek: 2h36:54, délka: 09:17Zadání změny č. 5 Územního plánu Třeboň
 13. začátek: 2h46:11, délka: 02:20Rozdělení dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok 2019
 14. začátek: 2h48:31, délka: 03:09Vyřazení nedobytné pohledávky z rozvahové evidence
 15. začátek: 2h51:40, délka: 01:23Dotace pro Hospicovou péči sv. Kleofáše – pro provoz domácího hospice
 16. začátek: 2h53:03, délka: 01:29Dotace pro Oblastní charitu Třeboň – na činnost pečovatelské služby
 17. začátek: 2h54:32, délka: 00:52Dotace pro Ledax, o.p.s. – na poskytování pečovatelské služby
 18. začátek: 2h55:24, délka: 01:20Dotace pro LSPP – na nájem a služby, na mzdové náklady
 19. začátek: 2h56:44, délka: 00:58Dotace pro Centrum sociálních služeb – Domov seniorů Třeboň
 20. začátek: 2h57:42, délka: 14:41Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o místních poplatcích
  • začátek: 2h59:48, délka: 12:14Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Ďoubal Jan, Ing.; Elexhauser Karel; Michal Petr, Mgr. Bc.; Padrta Petr; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 3h12:02, délka: 00:21Návrh usnesení a hlasování
 21. začátek: 3h12:23, délka: -3h12:23Diskuze
  • začátek: 3h12:31, délka: -3h12:31Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Lukavský Jan; Michal Petr, Mgr. Bc.; Pindroch Josef, Ing.; Polčáková Jana, Mgr.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

«Související odkazy

Partnerství