Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Zastupitelstvo 21.5.2018 (21. 5. 2018)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 3Přehled rozpočtových opatření provedených radou města
 • 4Závěrečný účet za rok 2018 a účetní závěrka za rok 2017
 • 5Závěrečný účet DSO Česká inspirace
 • 6Dotace pro hospicovou péči sv. Kleofáše
 • 7Dotace pro oblastní charitu Třeboň
 • 8Dotace na činnost pečovatelské služby - Ledax
 • 9Dotace pro Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov seniorů Třeboň
 • 10Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu 2018
 • 11Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu
 • 12Poskytnutí finančního příspěvku Sportovnímu klubu - SK Boxing Třeboň, z.s.
 • 13Finanční dar na akci Jihočeské léto s párou 2018
 • 14Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 Třeboň
 • 15Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 851 v k. ú. Třeboň
 • 16Záměr prodeje pozemku p. č. KN 689/20 v k. ú. Třeboň
 • 17Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň
 • 18Záměr prodeje nebytových prostor v č. p. 1123/II a 1127/II, ul. U Francouzů
 • 19Nákup podílu o velikosti 1/2 na p. č. KN 1239 v k. ú. Stará Hlína
 • 20Statut Fondu financování obnovy vodohospodářského majetku
 • 21Místní komunikace Branná - Smlouva o právu provéststavbu a budoucí převod části
 • 22Přeložka silnice II/154, Třeboň - stanovisko města
 • 23Jmenování starostky města Třeboň, Mgr. Terezie Jenisové na pozici urč. zastupitele
 • 24Rozdělení dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň
 • 25Podání přihlášky pro pořádání sněmu SHSČMS v roce 2019
 • 26Stanovení počtu členů zastupitelstva obce v roce 2018-2022
 • 27Dotazy, náměty a připomínky členů zastupitelstva města
 1. začátek: 01:15, délka: 02:23Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 03:38, délka: 00:42Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 3. začátek: 04:20, délka: 00:33Přehled rozpočtových opatření provedených radou města
 4. začátek: 04:53, délka: 1h12:47Závěrečný účet za rok 2018 a účetní závěrka za rok 2017
  • začátek: 09:46, délka: 1h05:25Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h15:11, délka: 02:29Návrh usnesení a hlasování
 5. začátek: 1h17:40, délka: 01:04Závěrečný účet DSO Česká inspirace
 6. začátek: 1h18:44, délka: 01:00Dotace pro hospicovou péči sv. Kleofáše
 7. začátek: 1h19:44, délka: 02:01Dotace pro oblastní charitu Třeboň
 8. začátek: 1h21:45, délka: 02:21Dotace na činnost pečovatelské služby - Ledax
 9. začátek: 1h24:06, délka: 01:12Dotace pro Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov seniorů Třeboň
 10. začátek: 1h25:18, délka: 01:50Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu 2018
 11. začátek: 1h27:08, délka: 07:28Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu
 12. začátek: 1h34:36, délka: 06:37Poskytnutí finančního příspěvku Sportovnímu klubu - SK Boxing Třeboň, z.s.
 13. začátek: 1h41:13, délka: 10:31Finanční dar na akci Jihočeské léto s párou 2018
  • začátek: 1h42:32, délka: 07:46Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Horváthová Magdalena, Bc. DiS.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Pindroch Josef, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h50:18, délka: 01:26Návrh usnesení a hlasování
 14. začátek: 1h51:44, délka: 01:42Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 Třeboň
 15. začátek: 1h53:26, délka: 01:19Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 851 v k. ú. Třeboň
 16. začátek: 1h54:45, délka: 01:27Záměr prodeje pozemku p. č. KN 689/20 v k. ú. Třeboň
 17. začátek: 1h56:12, délka: 01:13Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň
 18. začátek: 1h57:25, délka: 02:44Záměr prodeje nebytových prostor v č. p. 1123/II a 1127/II, ul. U Francouzů
 19. začátek: 2h00:09, délka: 01:34Nákup podílu o velikosti 1/2 na p. č. KN 1239 v k. ú. Stará Hlína
 20. začátek: 2h01:43, délka: 13:02Statut Fondu financování obnovy vodohospodářského majetku
  • začátek: 2h04:38, délka: 09:20Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 2h13:58, délka: 00:47Návrh usnesení a hlasování
 21. začátek: 2h14:45, délka: 01:17Místní komunikace Branná - Smlouva o právu provéststavbu a budoucí převod části
 22. začátek: 2h16:02, délka: 1h13:48Přeložka silnice II/154, Třeboň - stanovisko města
  • začátek: 2h20:13, délka: 1h06:24Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Pfeifer František, MUDr.; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 3h26:37, délka: 03:13Návrh usnesení a hlasování
 23. začátek: 3h29:50, délka: 03:43Jmenování starostky města Třeboň, Mgr. Terezie Jenisové na pozici urč. zastupitele
 24. začátek: 3h33:33, délka: 01:37Rozdělení dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň
 25. začátek: 3h35:10, délka: 01:44Podání přihlášky pro pořádání sněmu SHSČMS v roce 2019
 26. začátek: 3h36:54, délka: 04:48Stanovení počtu členů zastupitelstva obce v roce 2018-2022
 27. začátek: 3h41:42, délka: -3h41:42Dotazy, náměty a připomínky členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství