Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

23. jednání ZM Třeboně (28. 1. 2013)

 • 1Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 29.11.2012 do 09.01.2013
 • 4Rozpočtové opatření č. 1 – úpravy rozpočtu na rok 2013
 • 5Rozpočtové opatření č. 133 – řízení likvidity
 • 6Členské příspěvky 2013
 • 7Záměr – prodej pozemku p. č. KN 1098/25 o výměře 205 m2 v k. ú. Třeboň
 • 8Prodej části pozemku p. č. KN 1038 v k. ú. Třeboň (dle GP č. 3288-67/2012 pozemek p. č. KN 1038) v obci a k. ú. Třeboň
 • 9Naplnění smlouvy kupní ze dne 26.08.2002 mezi městem Třeboň a p. Karlem Hlouškem, pozemky p. č. KN 1897/143 o výměře 407 m2, p. č. KN 1897/66 o výměře 336 m2 v k. ú. Třeboň
 • 10Schválení Plánu společných zařízení KPÚ Třeboň
 • 11Projekt „Regenerace panelového sídliště Táboritská“
 • 12Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 00:11, délka: 05:59Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 2. začátek: 06:10, délka: 06:09Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 3. začátek: 12:19, délka: 01:01Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 29.11.2012 do 09.01.2013
 4. začátek: 13:20, délka: 12:16Rozpočtové opatření č. 1 – úpravy rozpočtu na rok 2013
 5. začátek: 25:36, délka: 05:23Rozpočtové opatření č. 133 – řízení likvidity
 6. začátek: 30:59, délka: 06:04Členské příspěvky 2013
 7. začátek: 37:03, délka: 02:45Záměr – prodej pozemku p. č. KN 1098/25 o výměře 205 m2 v k. ú. Třeboň
 8. začátek: 39:48, délka: 30:24Prodej části pozemku p. č. KN 1038 v k. ú. Třeboň (dle GP č. 3288-67/2012 pozemek p. č. KN 1038) v obci a k. ú. Třeboň
  • začátek: 42:15, délka: 25:32Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Ďoubal Jan, Ing.; Elexhauser Karel; Houdek Jiří, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kohoutová Anna, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Neužil Josef; Váňa Jan, PaedDr.; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.

  • začátek: 1h07:47, délka: 02:25Návrh usnesení a hlasování
 9. začátek: 1h10:12, délka: 06:43Naplnění smlouvy kupní ze dne 26.08.2002 mezi městem Třeboň a p. Karlem Hlouškem, pozemky p. č. KN 1897/143 o výměře 407 m2, p. č. KN 1897/66 o výměře 336 m2 v k. ú. Třeboň
 10. začátek: 1h16:55, délka: 01:34Schválení Plánu společných zařízení KPÚ Třeboň
 11. začátek: 1h18:29, délka: 02:03Projekt „Regenerace panelového sídliště Táboritská“
 12. začátek: 1h20:32, délka: -1h20:32Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství