Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

16. jednání ZM Třeboně (14. 5. 2012)

 • 1Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 1.3.2012 do 25.4.2012.
 • 4Rozpočtové opatření č. 23 - Přesunutí finančních prostředků z odboru územního plánování a stavebního řádu na odbor rozvoje a investic v rozpočtu roku 2012 - výdajová část.
 • 5Rozpočtové opatření č. 24 - Přesunutí finančních prostředků v rámci OFM.
 • 6Ropočtové opatření č. 30 - Ponížení dotaze na LSPP a Smlouva o příspěvku pro LSP
 • 7Rozpočtové opatření č. 31 - Rekonstrukce mostu ve Vodárenské ulici v Třeboni
 • 8Rozpočtové opatření č. 34 - Vyúčtování příspěvku pro DSO Vodovod Hamr na rok 2011
 • 9Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2012
 • 10Smlouva o poskytnutí půjčky pro DSO Vodovod Hamr
 • 11Rozdělení dotace z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok 2012.
 • 12Záměr prodeje pozemku p. č. KN 4734 o výměře 4644 m² v k. ú. Branná.
 • 13Záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice
 • 14Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře cca 100m² a části pozemku p. č. KN 461/6 o výměře cca 230 m², vše v k. ú. Stará Hlína.
 • 15Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 350/7 o výměře cca 100m² včetně porostu v k. ú. Stará Hlína.
 • 16Prodej pozemků p. č. KN 1638/14 o výměře 202 m², p. č. KN 1638/43 o výměře 120 m² p. č. KN 1638/47 o výměře 44 m², vše v k. ú. Břilice.
 • 17Prodej pozemku p. č. KN 4755 o výměře 808 m² v k. ú. Branná.
 • 18Prodej části pozemku p. č. KN 1038 o výměře 858m² v k. ú. Třeboň
 • 19Prodej části pozemku p. č. KN 2370/9 o výměře 5 m² v k. ú. Branná
 • 20Prodej části pozemku p. č. KN 2869/1 o výměře 51 m² v k. ú. Branná.
 • 21Směna pozemku p. č. KN 2502/4 o výměře 22 m² za část pozemku p. č. KN 2276/10 o výměře cca 20 m², vše v obci a k. ú. Třeboň.
 • 22Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 1544/23 o výměře 47 m² a p. č. KN 1544/25 o výměře 33 m², vše v k. ú. Třeboň, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 • 23Revokace usnesení - Prodej BJ č. 376/2, ul. Lidická, Třeboň.
 • 24Obecně závazná vyhláška o komunitním kompostování
 • 25Vstup města Třeboně do občanského sdružení Cyklostezka Lužnice.
 • 26Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 07:22, délka: 08:14Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 2. začátek: 15:36, délka: 01:46Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 3. začátek: 17:22, délka: 01:14Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 1.3.2012 do 25.4.2012.
 4. začátek: 18:36, délka: 02:44Rozpočtové opatření č. 23 - Přesunutí finančních prostředků z odboru územního plánování a stavebního řádu na odbor rozvoje a investic v rozpočtu roku 2012 - výdajová část.
 5. začátek: 21:20, délka: 09:51Rozpočtové opatření č. 24 - Přesunutí finančních prostředků v rámci OFM.
 6. začátek: 31:11, délka: 01:57Ropočtové opatření č. 30 - Ponížení dotaze na LSPP a Smlouva o příspěvku pro LSP
 7. začátek: 33:08, délka: 01:38Rozpočtové opatření č. 31 - Rekonstrukce mostu ve Vodárenské ulici v Třeboni
 8. začátek: 34:46, délka: 01:39Rozpočtové opatření č. 34 - Vyúčtování příspěvku pro DSO Vodovod Hamr na rok 2011
 9. začátek: 36:25, délka: 05:33Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2012
 10. začátek: 41:58, délka: 07:09Smlouva o poskytnutí půjčky pro DSO Vodovod Hamr
  • začátek: 43:33, délka: 05:34Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Houdek Jiří, Ing.; Kahounová Anna; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.

  • začátek: 49:07, délka: 00:00Návrh usnesení a hlasování
 11. začátek: 49:07, délka: 03:10Rozdělení dotace z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok 2012.
 12. začátek: 52:17, délka: 12:20Záměr prodeje pozemku p. č. KN 4734 o výměře 4644 m² v k. ú. Branná.
  • začátek: 53:51, délka: 08:53Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Ďoubal Jan, Ing.; Florianová Marie, Mgr.; Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h02:44, délka: 01:53Návrh usnesení a hlasování
 13. začátek: 1h04:37, délka: 17:32Záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice
 14. začátek: 1h22:09, délka: 06:13Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře cca 100m² a části pozemku p. č. KN 461/6 o výměře cca 230 m², vše v k. ú. Stará Hlína.
 15. začátek: 1h28:22, délka: 04:33Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 350/7 o výměře cca 100m² včetně porostu v k. ú. Stará Hlína.
 16. začátek: 1h32:55, délka: 15:22Prodej pozemků p. č. KN 1638/14 o výměře 202 m², p. č. KN 1638/43 o výměře 120 m² p. č. KN 1638/47 o výměře 44 m², vše v k. ú. Břilice.
 17. začátek: 1h48:17, délka: 02:07Prodej pozemku p. č. KN 4755 o výměře 808 m² v k. ú. Branná.
 18. začátek: 1h50:24, délka: 1h14:39Prodej části pozemku p. č. KN 1038 o výměře 858m² v k. ú. Třeboň
  • začátek: 1h52:50, délka: 1h05:03Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Ďoubal Jan, Ing.; Florianová Marie, Mgr.; Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kohoutová Anna, Mgr.; Korda František, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Neužil Josef; Štěrbová Jaroslava; Váňa Jan, PaedDr.; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h57:53, délka: 07:10Návrh usnesení a hlasování
 19. začátek: 3h05:03, délka: 02:03Prodej části pozemku p. č. KN 2370/9 o výměře 5 m² v k. ú. Branná
 20. začátek: 3h07:06, délka: 02:07Prodej části pozemku p. č. KN 2869/1 o výměře 51 m² v k. ú. Branná.
 21. začátek: 3h09:13, délka: 02:27Směna pozemku p. č. KN 2502/4 o výměře 22 m² za část pozemku p. č. KN 2276/10 o výměře cca 20 m², vše v obci a k. ú. Třeboň.
 22. začátek: 3h11:40, délka: 06:44Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 1544/23 o výměře 47 m² a p. č. KN 1544/25 o výměře 33 m², vše v k. ú. Třeboň, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 23. začátek: 3h18:24, délka: 06:24Revokace usnesení - Prodej BJ č. 376/2, ul. Lidická, Třeboň.
 24. začátek: 3h24:48, délka: 05:53Obecně závazná vyhláška o komunitním kompostování
 25. začátek: 3h30:41, délka: 15:02Vstup města Třeboně do občanského sdružení Cyklostezka Lužnice.
  • začátek: 3h32:45, délka: 12:21Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Houdek Jiří, Ing.; Kahounová Anna; Kohoutová Anna, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 3h45:06, délka: 00:37Návrh usnesení a hlasování
 26. začátek: 3h45:43, délka: -3h45:43Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství